Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.06.2014 16:59 - ПЕТДЕСЕТНИЦАТА-ВЕЛИК ПРАЗНИК НА ГОСПОДА
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 784 Коментари: 0 Гласове:
1Здравейте сестри и братя,


ДНЕС Е ПЕТДЕСЕТНИЦАТА. ПРАЗНИКА ЗАПОЧНА СЪС ЗАЛЕЗА НА СЛЪНЦЕТО ВЧЕРА. ВЕЛИК ПРАЗНИК НА БОГА. НА ТРИ ПРАЗНИКА ГОСПОД Е ЗАПОВЯДАЛ ВСЕКИ МЪЖ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД НЕГО. ТОВА Е ЕДИН ОТ ТЕЗИ ТРИ ПРАЗНИКА.
НИЕ-ИЗРАЕЛ-ЩЕ ГО ПРАЗНУВАМЕ ДНЕС ОТ 12:00 ЧАСА ЦЕНТРАЛНО АМЕРИКАНСКО ВРЕМЕ. ТОВА Е 20:00 ЧАСА БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ.
АКО НЯКОЙ ЖЕЛАЕ-И ЗНАЕ АНГЛИЙСКИ-ДА ЗАПОВЯДА ДА ПРАЗНУВА ПРАЗНИКА ЗАЕДНО С НАС. ЩЕ ПРЕДАВАМЕ НА ИНТЕРНЕТА НА ЖИВО ТУК: http://www.theisraelofgod.com/wordpress1/

ТРЯБВА ДА НАТИСНЕТЕ НА БУТОНА WATCH ONLINE

ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

ВЪЗМОЖНО Е ДА ЗАПОЧНЕМ МАЛКО ПО-КЪСНО, ЗАЩОТО ИДВАТ МНОГО ХОРА. ОБИКНОВЕННО САМО В ТАЗИ СГРАДА СМЕ НАД 2500 ДУШИ. ИМАЙТЕ ТЪРПЕНИЕ! :)

Този урок е за тези които искренно търсят истината по Библията. Реших да представя обяснението за празника Петдесетница така както е по Библията, за да покажа на всички действителната същност на този така важен празник!
Господ е наредил всички мъже да се явяват пред него на три определени празника, които Той е определил и Петдесетницата е един от тези празници. Този, същият празник ще се празнува и в Божието царство-така както ни казва Господ в Библията.

И така, ето и урока-ще започнем както винаги започваме във връзка с Празниците на Бога от Левит 23глава

1, 2 Говори на Израиляните като им кажеш, Господните празници,

забележете-казва Господните празници-те са наредени от Господ и поради тази причина трябва да се спазват от всички! Те съвсем не са еврейски празници!

в които ще свиквате свети събрания, МОЙ ПРАЗНИЦИ!, са следните.
4 Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им: 5 в първия месец, е Пасха Господня; и на петнадесетия ден от същия месец е Господния празник на Безквасните; седем деня да ядете безквасни хлябове

Този празник вече мина тази година-следва Празника Петдесетница-тази година ще е на 19 май, а започва със залеза на слънцето на 18 май-ето го:

9 Господ говори още на Моисея, казвайки; 10 Говори на Израиляните, като им кажеш, Когато влезете в земята, която аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; 11 и той да подвижи снопа пред Господа за да ви бъде приет; на утрешния ден подир съботата да го подвижи свищиникът. 12 И в деня когато подвижи снопа, да принесете за всеизгаряния Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благо ухание; и възлиянията му, един четвърт вино.

След като Исус вече дойде и умря на кръста и на третият ден Отец го възкреси, според както каза самият Исус, че ще стане-и това е знака по който да знаем, че този наистина е истинският Исус-жертвоприношения вече не се правят!! А обърнете внимание-докато Отец не приеме първите плодове, никой не може да яде нищо! Тоест-това е нещо много-много важно.

14 А хлебът, или пържено жито, или пресни класове да не ядете тоя ден, до деня когато принесете приноса на вашия Бог. това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

Има ли връзка този така описан празник с Исус Христос? Да, има, защото Исус Христос беше първият плод също пред Отец! И нека заедно видим това.
Евангелие от Иоана 20 глава,

1 В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
2 Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба, и не знаем где са Го положили.

Нека обърнем внимание на факта, че Мария отива на гроба в неделята и все още е тъмно-денят не е започнал, слънцето не е изгряло. И Исус не беше вече там... И нека сега внимаваме, какво четем нататък.

8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.
9 Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10 И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.
11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,
12 и вижда два ангела в бели дрехи седнали там гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата, и един откъм нозете.
13 И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.
14 Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.
15 Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна.

И когато Исус я назова по име, тя го позна, но обърнете внимание, какво каза Исус на Мария!

16 Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!
17 Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

Каза й да не се допира до него, защото още не се е представил пред Отец! Сега вече след като прочетохте в Левит как се пази Празника-разбирате, че Исус е първият плод от починалите и докато Отец не го е приел, никой не бива да се допре до него.

18 Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.
19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!

Но вижте-сега вече Исус беше приет от Отец! Вижте сега каква е разликата след като Исус вече беше приет от Отец:

20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.
21 И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22 И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.
23 На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.
24 А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26 И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!

За съжаление някои хора трябва да видят с очите си, та тогава евентуално да повярват. Вижте-Това беше с Исус за 3.5 години и не повярва за това време, но трябваше Исус да му се представи след възкресението си, та да повярва. Блажени тези които са повярвали в Исус Христос без да са го видели дори.
Но нека сега видим заедно какво казва апостол Павел за възкресението.
І Послание към Коринтяните 15 глава

20 Но Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите. 21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде и възкресението на мъртвите. (Тук Павел говори за възкресението на мъртвите, но е добре да видите кога ще стане то. Защото никой няма да изпревари-то ще стане в последният момент, при звук на тръба, при пришествието на нашия Господ-Исус Христос! До тогава-всички "спят" в гробовете-всички които са починали!-намерете го в Библията!) 22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на свой ред: Христос първия плод, после, ПРИ ПРИШЕСТВИЕТО НА ХРИСТА, ТИЯ КОИТО СЪ НЕГОВИ! (Забележете как казва: при ПРИШЕСТВИЕТО-не преди него! И още-кои са неговите? Които спазват думите му!)
Но да се върнем отново на Левит 23 глава и да видим кога се пада Петдесетницата!

Левит 23 глава

15 От утрешния ден подир съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици (49 дена!); 16 до утрешния ден подир седмата събота да изброите петдесет деня, и тогава да принесете новохлебен принос Господу. 17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хлеба...18; 19; 20 И свещеника да ги подвижи заедно с хлеба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свети Господу за свещеникът. И в същия ден да си свикате своето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

И така, след като намерихме кой е празникът Петдесетница, нека да видим, дали е отпаднал!
Деяния на апостолите 1 глава,

1 Първата повест написах, о Теофиле, за всичко що Исус вършеше и учеше, откак почна

„Теофил” в случая не е име, но означава „Достопочтений”!!

2 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал; 3 на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство. 4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.

Исус им казва, че ще приемат сила от Светия Дух.

8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.

И нека сега видим, защо им каза Исус това-Деяния 2 глава

1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички беха на едно место.

Тоест-те празнуваха този важен празник-както нареди Господ!

2 И внезапно стана шум от небето като хвучене на силен ветър, и изпълни целата къща дето седеха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тех. 4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят

Тук искам да напомня на така наречените петдесетници: чужди езици означава езици говорими на земята-немски, френски, англииски, италиански, испански... И съвсем не означава неразбираеми от никого думи... И още-според както Духът им даваше способност! За да разнасят Божието Слово до всички! А както ще видим, там имаше Израиляни дошли за Петдесетница от всички тогавашни страни и те говореха различни езици.

А тогава престояваха в Ерусалим Юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

Тук трябва да ви обърна внимание на факта, че в Ерусалим за Петдесетницата се бяха събрали много Израиляни живеещи в други държави и дори-родени там и говорещи тамошните езици. Но защо те бяха пътували по онова време за да отидат в Ерусалим за Петдесетницата? Защото това е Закона-всеки мъж трябва да се яви пред Бога на три Празника и вторият е Петдесетницата! А трите са Безквасни Хлябове, Петдесетница и Колибите. Вижте внимателно Второзаконие 16 глава и ще го прочетете сами!

6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? 8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? 9 Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10 Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити, 11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.

И така-виждаме тук как Господ накара всичките събрани в Ерусалим Израиляни да обърнат внимание на апостолите. Господ работи по този начин.
Ето още как Господ привлича вниманието на хората:
Нека видим Изход 3 глава и ще видим когато Господ иска да привлече вниманието на човек, какво става

1 А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. 2 И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. 3 И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря. 4 А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме. 5 И рече: Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя.
6 Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.

В този случай Бог прати ангел да се яви на Моисей и ангела се яви в къпина, която гореше, но не изгаряше... Това определено привлече вниманието на Моисей.
Но Бог има много начини да привлече вниманието ни... Ето и един друг начин-Даниил 5 глава

1 Цар Валтасар направи голям пир на хиляда от големците си, и пиеше вино пред хилядата. 2 Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. 3 Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим; и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. 4 Пиеха вино и хвалеха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. 5 В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха, срещу светилника, по мазилката на стената на царския палат; и царят видя тая част от ръката, която пишеше. 6 Тогава изгледът на лицето на царя се измени, и мислите му го смущаваха, така щото ставите на кръста му се разхлабиха, и колената му се удряха едно о друго.

Цар Валтасар така се уплаши от ръката, която се появи и пишеше по стената, че дори иколенете му тропаха едно в друго-това е голям страх, сестри и братя. Но виждаме как в този пък случай Бог привлече вниманието на Цар Валтасар. Сега вече разбираме, как Господ привлече вниманието на Изралияните събрани за Петдесетница в Ерусалим.
Нека видим още-как Господ поставя думите си в човек-Езекил 2 глава-защото по подобен начин Бог постави думите в устата на апостолите на Петдесетница.

1 И ми рече: Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти говоря. 2 И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави на нозете ми; и чух онзи, който ми говореше.

Какъв е този дух, който влезе в Езекил? Ще разберем като прочетем и още

8 Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не ставай и ти бунтовник като тоя бунтовен дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам. 9 И като погледнах, ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга, 10 И Той го разви пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридание и горко.

Как се „ядат думи”? Като ги изядем с ушите си-за да влязат в съзнанието ни! Това пише тук, сестри и братя. Вижте-нищо мистично не се случи в денят на Петдесетницата онази година. Просто Господ прати ангели които дадоха думите на апостолите и апостолите говореха тези думи на всички събрани в Ерусалим Израиляни. Защото тогава там на този Празник други нямаше. Всеки, който приеме да пази същото, което и Израел трябва да пази е от Израел.
Нека сега да видим, какво стана след като пророк Езекил „изяде” думите написано ит Бога-3 глава

1 И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; изяж тоя свитък, и иди, говори на Израилевия дом. 2 И тъй, отворих устата си; и той ме накара да ям свитъка. 3 И рече ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го изядох; и беше в устата ми сладък като мед. 4 И рече ми: Сине човешки, иди отправи се към Израилевия дом, и говори им с Моите думи.

И ето-Езекил „изяде” думите на Бога-Бог ги запечата в ума му и Езекил отиде да ги каже на Израел. Е-спомнете си сега добре, какви думи говореха апостолите на Израиляните на Петдесетница-нещо свое си ли или им говореха за Бога?
Но ето ви и още нещо-от последната Книга на Библията-Откровението 10 глава

1 И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове. 2 И държеше в ръката си разгъната книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята,

Същото както в Езекил-нали? Бог работи по един и същи начин-винаги и ако знаете какво е направил в миналото-ще знаете какво ще направи в бъдещето.

8 И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. 9 Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 10 И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи.

И така-видяхме до тук как работи Господ когато иска да даде събощение на човек или на народ.
Но нека сме наясно с едно-за тези от вас които все още мислите, че някаква нова църква е била създадена на Петдесетница и че езиците са така важни...
1 Коринтяни 14 глава.четете внимателно!

1 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. 2 Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.

А тук съм длъжен да ви известя-Светият Дух не обитава в нечисти съдове. Тоест-ако вие си мислите, че имате Светият Дух, но не пазите нищо от това, което Исус Христос е заповядал, то вие възможно е и да имате дух, но съвсем не е свят, а е нечист...

18 Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви; 19 обаче, в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език. 20 Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. 21 В закона е писано: "Чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тия люде; и нито така ще Ме послушат", казва Господ.

В църквата трябва да се говори разумно и според Божието Слово-а не нещо, което никой, дори и говорещите не разбират. Защото...

22 Прочее, езиците са белег не за вярващите, а за невярващите; а пророчеството е белег не за невярващите, а за вярващите.

Това разбира се-този 22 стих във вашите Петдесетни църкви не ви го четат...
И така, имаше Юдеи-Израиляни по-точно от всички страни-защо? Защото те трябваше, според наредбата на Господ, да се явят пред него на този ден! Защото Господ казва: всички да се явят! Ето Второзаконие 16 глава

16 Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа твоя Бог на местото, което избере той: В ПРАЗНИКА НА БЕЗКВАСНИТЕ ХЛЕБОВЕ, В ПРАЗНИКА НА СЕДМИЦИТЕ, (ТОВА Е ПЕТДЕСЕТНИЦА) И В ПРАЗНИКА НА СКИНОПИГИЯТА (ШАТРОРАЗПЪВАНЕ!!!)!!!; но да не се явява пред Господа с празни ръце.

И така, братя и сестри-това ни е наредил Господ! Някои ще кажат-да, но само на евреите! Добре, вие кой Господ следвате? И ако е само на евреите, тъй като е Исус Христос, който е дал всички тези заповеди, то вие автоматично се изключвате от Него! И при това, Господ не е ли Господ на всичките народи? Или е само на Израел? Ако е така, то не виждам каква надежда можем да имаме ние които не сме от Израел? Ще кажете-да, но ние сме духовният Израел-вярно, но тогава кой е нашият Господ? И не подчертах ли вече-това са Божиите празници-те не са Еврейски празници!
Но нека се върнем на Деяния на апостолите 2 глава,

12 И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?
13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.
14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.
15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;
16 но това е казаното чрез пророк Иоила: -
17 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;
18 Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;
20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

Обърнете внимание на 17 до 20 стих-Петър цитира пророк Иоил от Стария Завет (тогава разбира се още не е имало Нов и апостолите и Исус са цитирали често написаното в Стария, което се е сбъднало пред очите им! Разбира се, за Исус е било съвсем ясно кое как е-нали Той е създал Старият Завет!)
Нека видим първо пророк Йоил 2 глава:

28 И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;
29 Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.
30 И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.
31 Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

Вече прочетохме какво каза Петър-той цитираше пророк Йоил. Но нека обърнем внимание и на това, което каза още пророка-вижте стихове 30 и 31! Това е точно преди идването на Исус! И същото нещо каза и Исус в Матея 24 глава,

1 И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине. 3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века? 4 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; 5 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

Вижте кое беше първото, за което ни предупреди Исус да внимаваме-че мнозина ще дойдат в негово име и ще заблудят мнозина. Те не идват в името на Сатана, но ви казват, че идат от името на Исус. Но ви заблуждават. Те ви казват, че Исус е умрял в петък и възкръснал в неделя-това е заблуда! Те ви казват, че всичко можете да ядете-това е заблуда! Те ви казват, че Закона е прикован на кръста-това е огромна заблуда! Те ви казват, че починалите са на небето-това е огромна заблуда! Те ви казват, че Празниците са само за Юдеите или, че са отминали-това е заблуда! Те ви лъжат за всичко и вие вярвате-защото ви мързи да четете сами Библията! А те се обогатяват от вашата глупост...

12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 13 Но който устои до край, той ще бъде спасен. 14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. 15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира), 16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

Не се ли умножава все повече беззаконието днес, сестри и братя? Умножава се! Това ни показва, че Великата Скръб е много близо...

29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

Да-Петдесетницата определено ви показва и второто идване на Исус на тази земя. И не-няма да ви грабва и носи на небето-защото идва на земята! И за този ден пишат всички пророци и дори и апостолите-денят на Бога, който е един ден. Страшен ден! Когато слънцето ще потъмнее и луната няма да свети, звездите ще паднат от местата си.
Какво видяхме до сега? Видяхме значението на Петдесетницата по отношение на първите плодове. Видяхме също и как този Празник ни показва второто идване на Исус и какво ще става тогава. Искам да ви кажа, че според признаците-вижте ги в Матей 24 глава от 1 стих-ние живеем в последното време, сестри и братя.
Вижте сега същото нещо и в Откровението на Исус 6 глава

12 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв;
13 небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини;
14 небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.
15 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;
16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;
17 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?

Ето същото и в Исаия 34 глава:

1 Приближете се народи, за да чуете, И внимавайте, племена; Нека чуе земята и това, което я изпълва, Светът и всичко, което се произвежда от него.
2 Защото Господ негодува спрямо всичките народи, И пламенно се гневи на всичките им множества; Обрекъл ги е на изтребление, Предал ги е на клане.
3 Също и убитите им ще бъдат разхвърлени, И вонята от труповете им ще се дигне, И планините ще се разтопят в кръвта им.
4 И цялото небесно множество ще се разложи, И небето ще се свие като свитък; И цялото му множество ще падне Както пада лист от лоза, И като паднал лист от смоковница.
5 Понеже ножът Ми се напи в небесата, Затова, ето, ще слезе за съдба върху Едом, Да! върху людете, които Аз обрекох на изтребление.
8 Защото е ден на възмездие от Господа, Година на въздаяния по сионовото състезание.

Нека видим и Исаия 27 глава-защото ни показва, кога Исус ще събере своя народ от всичките страни дето ги е разпръснал. Важно е, защото ни показва нещо-Исус още не е дошъл, нали? В такъв случай не е и събрал своя народ-нали? Тогава кои са тези дето са се обявили за Юдеи и населяват днес държавата Израел? Въпрос за размисъл...

12 В оня ден Господ ще отърси плода Си, От стремителния Ефрат до египетския поток; И вие ще се съберете един по един, о чада на Израиля.
13 И в оня ден ще затръби голяма тръба; И загиващите в Асирийската земя И изгонените, които са в Египетската земя, Ще се кланят Господу в светия хълм в Ерусалим.

Нека сега видим І Послание към коринтяните 15 глава, 51 и 52 стихове-след седмата тръба-когато затръби!
Но това е може би въпрос, който трябва да разгледаме по-подробно в друг урок, защото е труден за мнозина.

51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.
54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".
55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

Кога ще стане това, сестри и братя-кога ще се изменим-ако сме устояли до края в пътя, който Исус е определил? При последната тръба-при идването на Исус! И понеже ще станем безсмъртни-то смърт за нас вече няма да има. И накрая-след Великия Съд, всички ще станат духовни същества-едни за вечен живот, другите за вечно наказание-както ни пише и пророк Даниил.
Даниил 12 глава

2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.

Дали има още нещо, напомнящо ни за Петдесетница?
Левит 25 глава,

4 а седмата година да бъде СЪБОТА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА ПОЧИВКА НА ЗЕМЯТА, СЪБОТА НА ГОСПОДА; В НЕЯ ДА НЕ СЕЕШ НИВАТА СИ, И ДА НЕ РЕЖЕШ ЛОЗЕТО СИ! (Я виж ти, значи значението на съботата се простира много по-нашироко! Вярвам, че мнозина осъзнават това за първи път.) 8 Да си изброиш седем седмици ОТ ГОДИНИ!!!!, СЕДЕМ ПЪТИ ПО СЕДЕМ ГОДИНИ, ТА, КАТО ТИ МИНЕ ВРЕМЕТО ОТ ГОДИНИ, СИРЕЧ, ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ГОДИНИ, 9 ТОГАВА, НА ДЕСЕТИЯ ДЕН ОТ СЕДМИЯ МЕСЕЦ, ДА НАКАРАШ ДА СЕ ЗАТРЪБИ С ВЪЗКЛИЦАНИЕ; ... 10 И да осветите петдесетата година...

Напомня ли ви това Петдесетница? Значи, смисълът на тези празници се простира далече зад това, което вижда човек четейки Библията за първи път! Не бива никога да се забравя, че Господ е един вчера, днес и завинаги и винаги действа по един и същи начин.
А за тези които се мислят за „много свети” и твърдят, че Господ забранява алкохола-ето какво казва Господ във Второзаконие 14 глава:

24 Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там,
25 тогава да разменяш десетъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог;
26 и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти

И така, това е празника Петдесетница. Той съвсем не е свързан с рождената дата на християнската църква, както някои си мислят! Защото църквата беше създадена лично от Господ Исус в пустинята, след извеждането на Израел от Египет и никога не е отпадала напълно-винаги е имало остатък! Така и днес има остатък-кои са те? Определено не са тези които живеят днес в Израел... Те дори не са от Израел!

Както писах в началото-този урок е за тези които искренно търсят Бога-те и ще намерят интересна информация в него. Останалите-те още не са прогледнали-а време няма много...

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!
да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
Дай ни днес ежедневния хляб;
и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].

Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога на Израел! В името на Исус! Амин!

Благодаря ви за вниманието!

 Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1548409
Постинги: 947
Коментари: 1328
Гласове: 327
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930