Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.11.2014 22:50 - БОЖИЯТА ГЛАВА
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 720 Коментари: 0 Гласове:
1Псалм 119:15-20

Сестри и братя,

Представям ви прекрасен и много важен урок на Израел. Ще научите неща-отново-които не сте знаели и никой не ви ги е казвал. А те са си в Библията. Вашите учители не могат да ви кажат тези неща-защото никой не им ги е давал и на тях. Само на Израел Господ е дал и законии тайни и всичко.

Приятно четене!

Винаги е добре да стоя пред вас в Божията събота. Аз обичам да казвам „Божията събота“!
Мнозина от християните днес не знаят, че думата „човек“ и думата „Елохим“ имат нещо сходно. Кое е то? И двете думи показват едно семейство от един вид. Думата „човек“ обединява всички човеци на земята-всички хора. Така е и думата „Елохим“-показва един вид, с повече от един индивид. Днес ще видим, кой е водещият в Божието Семейство или Божията Глава и колко са в нея.
Това е нещо, което хората се опитват да нарекат „Троицата“-Отец, Сина и Светият Дух.
Смешно е когато всичките деноминации говорят за това и някои дори наричат себе си Троицата. Но никой не изследва това. Знаете ли как е започнало това? Отец е в сътворението, Сина във възстановяването и Светият Дух днес в църквата. Една личност в три.
Павел е определил точната дума-Елохим. Едно семейство, но повече от един индивид. И са само двама. И никога няма да има трима. Може да има-когато дойде времето-милиони и милиарди, но не трима. Както „човек“ обединява в себе си всички хора-жени и мъже-така е и тази дума.
Ще започнем урока от Римляните 1 глава

18 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда.

Някои знаят истината-но не ви учат на нея. И като разберат истината, и разберат, че са учили стадото на лъжи, сега не искат да кажат, че именно така са правили.

19 Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.

Господ се е представил на тези които се опитват да ви учат. И Господ знае кои са те. Те знаят, че лъжат-почти във всички сучаи.

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

Господ им е показал истината и за това те нямат извинение. Дори и невидимото-което е Божията Глава-Отец и Сина. Ще ви покажем това.
Колосяни 2 глава. Така тъжно е, че света е в това положение. Всички имат уж знанието, но когато им представиш Библията-нищо не знаят. Тъжно е да прекарват цял живот в църквите и да не знаят нищо за Бога. Вижте-огненото езеро няма граници-ще държи всички които трябва да са в него, вътре.

8 Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.

Не вървете по традициите на света!

9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божията Глава;

Ще видим Битие 1 глава. Хората отиват по разните църкви, но изобщо не са сериозни за спасението си.

1 В начало Бог създаде небето и земята.

Нека видим сега и човека

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Те ще направят човека по свое подобие и той ще владее всичко на земята

27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

Тук виждаме две личности да си говорят. Явно и двамата изглеждат по същият начин. И не сме направени по образа на ангелите. Някои ангели имат 4 лица, 6 криле, волски крака. Не сте виждали такъв човек-нали? Значи тук никой не е говорил на ангелите.
Евреите 1 глава

1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

Научихме нещо важно: Исус е сътворил всичкото! Но как така Исус-Мария дори не е била по онова време...

3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

И Исус изглежда точно както и Отец изглежда. И Исус дойде и умря за нас. Той беше жертвеното агне за нашите грехове. Но е бил винаги и по всяко време.
Нека видим Йоан 17 глава. Хората не знаят това но е факта-Исус е вечен и той е сътворил всичкото. Хора отиват на разни теологични училища-и не знаят нищо. А всичко, което трябва да правите е да четете Библията. Вярвайте в ума, който Господ ви е дал. И знайте,че и хората на Бога могат да лъжат, както и хората дето не са на Бога...

1 Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,

Прослави ме както и аз те прославих

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

Хората са цял живот в църквите и не знаят, че Исус е бил преди света? Но ето ви факта.
Нека видим и Старият Завет и ето-мъдър мъж задава въпрос: Притчи 30 глава. Вижте-Господ ни е сътворил по негово подобие и сега ни учи как да бъдем и в неговото духовно състояние.

4 Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!

Как е името му и как е името на Сина му? И света не може да отговори. Но днес ще научите това. Как е името му и името на Сина му. И ето-ще ви дам името му веднага-Изход 6 глава

2 Бог говори още на Моисея, като му каза: Аз съм Иеова.
3 Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова.

Те не са знаели, как е името му. Когато Авраам щеше да убие сина си и ангела го спря-ангела каза, че името на Бога е Йехова-Джайра. Но името е Йехова или Яхве. И ако използувате това име-има повече от един. Защото тоа име означава „Вечният“ и се отнася до двама. Защото и Отец е вечно живеещ. Ще видим, кой е този, който е описан тук-Йоан 1 глава. До тук видяхме само един да говори. Но и вторият знае прекрасно, какво говори първият.

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Виждаме, че са двама и двамата са Богове. И Словото е сътворило всичко. Кое е това Слово:

10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

Кой е този, който дойде на света за да умре за нас-Исус

14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Значи намерихме, кой е сътворил всичко и чий глас сме слушали-защото Исус е говорителят на Отец. Вижте колко неща намерихме до сега. И знаем името на Словото-Йехова.
Но нека видим, дали е главният в Главата, дали е този, който дава командите-Филипяните 2 глава

5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,

Исус е равностоен на Отец, но не прие да държи първенство с Него.

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;

Това ви показва, че е бил Бог преди това.

8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Трябаше да се подчини. Защото ако не-цялото творение щеше да бъде отрязано. А е имал вастта. Защото като дойдоха да го арестуват, само им каза, че той е Исус и те паднаха на земята... И така два пъти. Той имаше властта!

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;

И му даде име, което е над всяко име!

10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,

И това покрива всяка територия!

11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

И всеки ще признае, че той е Бог за слава на Отец. Вижте какво име е дал Отец на Господа.
Йоан 5 глава. Хората не познават Господа.

39 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,

И когато изследвате Старият Завет-ще видите за кого пише там

40 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
43 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.

Йоан дето кръщаваше дойде с името си-Йоан. И го приехте. Но Исус дойде с името Исус-което е името на Отец. И което е над всяко име. И Исус дойде и говореше Словото на Отец. И когато ви кръщават, те просто ви потапят във вода и всичко, което става-мокри сте... Защото ви казват, че ви кръщават в името на Отец и в името на Сина, и в името на Светият Дух-това не е име! Но ако ви кръстят, трябва да ви кръстят в името на Исус! В това име основните апостоли-Петър и Павел кръщаваха хората! Не сте ли обърнали внимание? И ако трябва да кръстите някого, трябва да го кръстите в името на Исус. Защото то е името на Отец и е името на Сина и е името на светият дух, който Исус изпрати като се възнесе.
И ако говорите против това име-вие сте в невероятен проблем, но сте така безумни, че не знаете това. И нищо друго няма да има за вас, но огненото езеро. Трябва да разберем това! Името Исус е над всяко име в този свят! И сега вече разбираме какво четем в Малахия 1 глава. Вижте-Господ знае прекрасно, какво ще направи този човек и как ще изкриви всичко. За това Господ е поставил всичкото в Библията. И никой няма мъдростта на Господа.

6 Син почита баща си, И слуга господаря си; Ако, прочее, съм Аз баща, где е почитта към Мене? И ако съм Господар, где е страхът от Мене? Казва Господ на Силите на вас, Свещеници, които презирате името Ми Но вие казвате: В какво показахме презрение към името Ти?

Свещениците които презират името на Господа-кои са те? Израел! Те презряха името на Господа. Защото учат хората погрешно!

11 Защото от изгрева на слънцето до захождането му Името Ми ще бъде велико между народите, И на всяко място ще се принася на името Ми темян И чист принос. Защото Моето име ще бъде велико между народите, Казва Господ на Силите;

И знаете ли кои са езичниците-ние, белите хора сме. И кое е най-голямото име сред нас-Исус! Кое име е най-известно на народите-Исус!
Нека видим, кой дойде-1 Тимотей 3 глава

16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: - Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядан между народите, Повярван в света, Възнесен в слава".

Господ дойде в плът. Исус е бил Бог преди да стане човек и после е станал отново Бог. И вие лъжете за него? И още в имналото Израел винаги е ритал против Исус-Матей 22 глава

41 И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:
42 Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.

Исус ги потиа, какво мислят-чий син е той

43 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:
44 "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"

Как тогава Давид го нарича Бог?

45 Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?

Колко човеци могат да нарекат синовете си Господ?

46 И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.

И те са разбрали, че са твърде тъпи, за да се опитват да хванат този човек в говора му. Защото той е цитирал Писанията-Старият Завет.
Ето: Псалм 110

1 Господ рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие.

Колко виждаме тук? Двама! Фарисеите са знаели, какво казва Исус. За това не са могли да му отговорят, чий син е Исус. Те не са приемали Исус-това е бил техният проблем. И тук не видяхме трима-нали?
Исаия 57 глава. Имате църкви дето се наричат Троицата-това ми показва, че нямат никакво знание. А тук в Исаия говори Господ.

15 Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността,

Няма начало или край!

 Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи,

Заедно е с още една личност! И не говори за ангелите. Исус е сътворил и ангелите-дори и Михаил-за когото някои от вас мислят, че е Исус...

който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,

16 Защото няма да се съдя с човеците вечно, Нито ще бъда винаги гневен; Понеже тогаз биха примрели пред Мене Духът и душите, които съм направил.

Знаем, кой говори тук-Исус. И ние сме душите-ние, хората. Вижте Битие 2:7. Всичко в света е така съсипано. До там, че някои християни мислят, че имаме някой, дето е вътре в нас и ни управлява... Трябва да оставим фантазиите и басните!
Нека видим още-Евреите 1 глава

6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

Исус е Първородният на Отец. И стана Син след възкресението си.

7 И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си силни като ветрове, И служителите Си като огнен пламък";
8 А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

И ако Бог го нарича Бог-кой е той-Бог!

9 Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

За това Боже, твоят Бог те е помазал.

10 и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;

Знаем, кой е направил това.

11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,
12 И като одежда ще ги свиеш, И те ще бъдат изменени; Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.
13 А кому от ангелите е рекъл някога: - "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие"?
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?

И те са направени за да ни служат и на нас. Защото ние ще бъдем богове. И те всички работят за Бога-дори и Сатана. Каквото му заповяда Господ-това прави. Господ управлява всичко!
Нека видим това отново-Псалм 45

2 Ти си по-красив от човешките чада; На устата Ти се изля благодат; Затова те благослови Бог до века.

Виждате, че говори за някой, който е по-високо от човеците.

3 Препаши меча Си на бедрото Си Силни, Славата Си и величието Си;

Вижте как го нарича Отец!

4 И във величието Си язди победоносно В полза на истината и кротостта и правдата; И Твоята десница ще Те предвожда към страшни неща.
5 Стрелите Ти са остри, Забиват се в сърцата на царските врагове; Племена падат пред Тебе.

И това е, което ще направи Исус като дойде-ще избие много хора които са му врагове.

6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
7 Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.

Виждаме, че Бог говори на Бог. И имаме само двама. Но целият свят говори за трима.Няма такова нещо! До сега видяхме само двама. И ако им кажеш, че няма Трица-ще ти покажат точно това-1 Йоаново 5 глава. Нека видим за какво става въпрос.

7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.

В някои преводи пише за тези трима-Отец, Сина и Светият Дух.

10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.

Нека видим за какво става въпрос-Откровението 1 глава

1 Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

Какво виждаме тук-Отец дава на Сина, Сина дава на свят ангел. И така, имаме Отец, Сина и ангел. И тримата говорят едно и също. И ангела е дал на Йоан.

2 който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

Нека видим същите трима от друг ъгъл-Йоан 16 глава

5 а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?

Исус се връща при този, който го е пратил.

6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
12 Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.
13 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Духът на истината, който ще ви учи в истината. Това е свят дух! Вие сте пълни със светият дух, но не можете да преброите три дни и три нощи? С какъв дух сте пълни?
И така-духът на истината няма да говори свои думи. От кого ще взима тези думи?

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

Духът на истината ще получава всичко от Исус и ще дава на вас.

15 Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

Всичко, което има Отец-дава го на Исус. Значи Исус получава всичко от Отец! И Исус дава на ангела си. Не пишеше ли същото в Откровението 1 глава? Вижте-този ангел е служебен дух! Той не е Бог! И е свят и е дух! И ако някой е говорил със светият дух-не сте говорили с никого!
Ето ви Троицата: Отец-Бог, Син-Бог и ангел. И това не е нещо ново. Господ винаги действа така-Изход 23 глава-няма промяна никога.

20 Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил.

Господ изпраща ангел до Израел да ги води. И вижте какво казва Господ:

21 Внимавайте на него и слушайте гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже Моето Име е в него.

И то нма да ви прости прегрешенията, защото моето име е в него. Исус каза, че ще се моли на Отец и Той ще прати свят дух-нали така пишеше по-горе?

22 Но ако слушаш внимателно гласа му, и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници.

Гласът е на ангела, но чии думи ще говори? Господ Исус му е давал Словото. От кого го е взимал-от Отец.
Нека видим Исаия 63 глава

7 Ще спомена милосърдията Господни, Причините за хвалене Господа За всичко, що ни е подарил Господ, И за голямата благост към Израилевия дом, Която им показа според щедростите Си, И според премногото Си милости.
8 Защото рече: Наистина те са Мои люде, Чада, които не ще постъпят невярно; Така им стана Спасител.

И тези хора няма да лъжат?...

9 Във всичките им скърби Той скърбеше, И ангелът на присъствието Му ги избави; Поради любовта Си и поради милосърдието Си Той сам ги изкупи, Дигна ги и носи ги през всичките древни дни.

Кой ги избави-ангела, който стоеше в присъствието му.

10 Но те се разбунтуваха и оскърбиха Светия Негов Дух; Затова Той се обърна та им стана неприятел, И сам воюва против тях.

Този ангел е дух и е свят. И понеже Израел му се противеше, той се обърна против тях.
Господ винаги действа по същият начин.

11 Тогава людете Му си спомниха за старите Моисееви времена, и казваха: Где е Оня, Който ги възведе от морето Чрез пастирите на стадото Си? - Где е оня, който положи Светия Си Дух всред тях? -

Вижте сега как действа Исус и как ще действа и в бъдещето-Откровението 22 глава

6 И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

Прати светият си ангел. Чрез него ги информира.

16 Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.

Исус е изпратил ангела си до църквите. И този свят дух говори истината както е-защото я взима от Исус, а Исус-от Отец.
И до тук не намерихме „Бог-Светият Дух“ никъде. До сега не се появи... Може би ще се появи в Царството на Отец-Откровението 21 глава

1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

Това е Царството на Отец, което е приготвено от началото на сътворението. И там Господ Исус ни е приготвил места за живеене. И иде на земята!

3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

И вместо вие да отивате в неговият Дом-той ще дойде със своя Дом на земята.

10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,
11 и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
12 Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните:

Трябва да е ново Царство. На нас са ни казали, че Царството ще има една порта и Петър ще седи там, с тефтер... Но тук виждаме 12 перлени порти с имената на 12те племена. И там са 12 ангела. Знаете ли какво ми показва това-че Израел и тогава ще са свещениците на Бога и трябва да минете през едно от племената на Израел.

21 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло.
22 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.

Кой е Храма? И колко са тук-двама.

23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.

И ето-тук са отново двама.
И нека видим последната книга на Библията-Откровението 22 глава

1 След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.

И ето-тук също са само двама.

3 Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат.

И колко са тук-двама!

12 Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.

И след като наградата ще я даде когато дойде-значи никой още не е отишъл никъде-никой от мъртвите. И ви казват, че не трябва да вършите дела-вижте какво пише тук! По делата си ще бъдем съдени.

13 Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.

Той е първият и последният и той е диктувал всичко на пророците.
Нека видим Исаия 44 глава

1 Но сега слушай, служителю Мой, Якове, И Израилю, когото Аз избрах:
6 Така казва Господ, Царят на Израиля, Неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз и последният, И освен Мене няма Бог.

Слушайте вашият Цар и спасител! Исус е първият и последният и никога никой не е имал работа с Отец, но само с Исус.

8 Не бойте се нито се страхувайте; Не възвестих ли ти Аз от древността, и ти показах това? И вие сте Ми свидетели, - Има ли бог освен Мене? Наистина няма друг Бог: Аз не познавам такъв.

Говори на Израел. И им е казал всичко от началото и ние сме истинските свидетели на Йехова.
Нека видим какво още казва Господ-Исаия 48 глава. И винаги ни показва, че именно той говори.

12 Чуй Ме, Якове, и Израилю, когото Аз призовах: Аз съм същият, Аз първият, и Аз последният.

Той е първият и той ще е последният.

13 Да! Моята ръка основа земята, И десницата Ми разпростря небето; Когато ги извикам, те всички се представят.

И той е сътворил всичкото. Но ето и още какво казва Господ:

16 Приближете се при Мене, чуйте това; От начало не съм говорил скришно; Откак стана това, Аз бях там; И сега ме прати Господ Иеова и Духът Му.

Господ Исус не е говорил в тайно. Той е вечен. И ето-Бог Отец и духът му-което е Словото му-са го изпратили.
Нека видим кой говори тук и кого е изпратил Отец-Йоан 6 глава

35 Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.

И това е точно така

38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.

Дойдох от небето за да върша волята на този, който ме е пратил!

39 И ето волята на Отец, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.

Отец е пратил Исус и той ще възкреси праведните в последният ден. Последният ден тук ли е вече? Значи никой още не е спасен!

40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.

И това е волята на Отец, който ме прати-да ги спася в последният ден. И който вярва в Сина-върши това, което Сина изисква. И тогава-кой е на небето-никой! И кой е в ада-никой! Защото последният ден не е дошъл още.

44 Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.

Отец е изпратил Исус и всеки идва при Отец само чрез Исус. Исус е бил пратен от Отец. Исус е Бога, който е сътворил света и никой никога не е имал работа с Отец, но само с Исус. Той говори това.
И последното място-Захария 2 глава. Сестри и братя-това не е нещо сложно. Просто трябва да четете Библията и тя говори сама за себе си и обяснява всичко. Не бъдете мързеливи!

8 Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който докача вас, докача зеницата на окото Му.

Спомнете си, кой е Богът на духовете-Отец! И който докача Израел-докача зеницата на окото на Отец-внимавайте как се държите с Израел! И никой не може да избяга от Отец! Не е възможно!

9 Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и те ще станат корист на ония, които им са работили: и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.

Кой говори тук-Исус! И вижте какво казва-какво ще направи с народите. Той няма да ви спаси против волята ви! И вие не се страхувате от него? Това е безумие.

10 Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ.

Исус ще обитава в Ерусалим сред Израел.

11 И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе.

И тогава всичките народи ще станат Израел. И всички ще знаят, че Отец го е пратил. Вижте на колко места ви казва, че Отец го е пратил. Защо го мразите толкова? Исус ще дойде, ще живее между Израел и всички ще знаят, че Отец го е пратил.
Седем пъти Исус ни казва, че Отец го е изпратил! Отец и Син-двама са в Божията Глава.
И ето-видяхме заедно, че няма трети Бог. В Божията Глава има само двама-Отец и Сина. И когато ние-пазейки всичко, което Господ изисква-устоим до края, ще бъдем също в Божията Глава!

Благодаря ви за вниманието!Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1545919
Постинги: 946
Коментари: 1328
Гласове: 326
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930