Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.11.2014 23:11 - МОИСЕЙ: ГОСПОДНИЯТ ПРОРОК И ЗАКОНОДАТЕЛ ЗА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 789 Коментари: 0 Гласове:
1Псалм 106:1-4

Сестри и братя,
Както обикновенно, представям ви прекрасен урок на Израел-народа на Господа.
При нас тези уроци се повтарят на около 3 години. Защото ние изучаваме Библията по тематика. И това е начина на изучаването й.

Приятно четене!

Винаги е добре да стоя пред вас в Божията събота. Аз обичам да казвам това-“Божията събота“!
Това е урок, който Господ ми каза да съставя преди много години-поради Новозаветните християни. Имаме хора които не искат да приемат нищо писано в Старият Завет. Те казват, че той е отминал. Пророчествата са се изпълнили и ето-Исус е изпълнил всичко. И поради това-света е напълно сляп и не вижда какво става.
Сестри и братя-Моисей е назовал краят от самото начало. След като Моисей е оставил перото-вече не е имало какво да се добави. Всичко останало е повторение на това, което Моисей е написал. Моисей е прототипа на Исус и той ни е дал всичко и е валидно и до днес.
Ще започнем урока от Числа 12 глава и ще видим, кой е този Моисей и колко важен е той за Господа. Днес мнозина мислят, че Моисей не е вече нужен. Но нищо не се гради без основа!

1 В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, (защото беше взел една етиопянка); и рекоха:

Господ каза на Израел да не се женят за жени от други народи. Защото ще ги отврънат от Господа. Но това не означава, че всички ще се обърнат против Господа. Господ не е имал проблем с Моисей.

2 Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли и чрез нас? И Господ чу това.

И изведнъж Аарон и Мариам са равни на Моисей?

3 А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята.
4 И веднага Господ рече на Моисея, на Аарона и на Мариам: Излезте вие трима към шатъра за срещане. И тъй, излязоха и тримата.

Те са мислели, че никой не ги чува, но Господ слуша всичко! Внимавайте!

5 Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Аарона и Мариам, и те двамата излязоха.
6 И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.
7 Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;

Господ говори с другите пророци в сън или вединеие, но с Моисей не е така-той е нещо повече.

8 с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. Как, прочее, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисея?

Как така не се убояхте да говорите против моя пророк? И днес трябва да внимавате, какво казвате против Моисей или пророците на Господа, сестри и братя! Ако говорите безумно против тях-изведнъж живота ви ще се вгорчи!

9 И гневът на Господа пламна против тях, и Той си отиде.

И ето-Господ наказа Мариам и тя стана прокажена. Но това е чиста проказа и беше с нея само за няколко дена.
А спомнете си, че след като Моисей беше на планината за да вземе заповедите, после лицето му светеше! Защото беше започнал да се променя. Това е Моисей! И вие го отхвърляте?
Ще видим Лука 16 глава. Тук говорим по Библията! Нищо друго.

19 Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво.
20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,
21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.

Хората четат това и се опитват да поставят богаташа в ада и бедният Лазар в небето. Няма такова нещо. Сега нямаме времето да се занимаваме с това, но става въпрос за първото възкресение и второто възкресение! Но това ще е в края на времето. И едните ще виждат другите, но никой няма да може да премине пропастта.

22 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.

Значи сиромаха не е бил погребан? А лоното на Авраам е в земята! И богаташа е бил погребан, но Лазар не? Исус беше погребан! Нима Лазар е повече от Исус? Мислете какво ви казвам!

23 И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.
24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.
25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.
27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;
28 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

Тогава не е имало Нов Завет-нали? И при това огненото езеро ще се появи чак когато Исус дойде.

29 Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.

Имат Моисей и пророците! Тях да слушат!

30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
31 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

Един възкръсна от мъртвите и не го слушат. Но вижте-ако не слушат Мосией и пророците-няма да чуят никого. Това ви казва, че Новозаветните християни не са християни. Те не искат да слушат Моисей и пророците-дори и Исус не чуват.
Нека видим какво е писал Павел-Римляните 10 глава. Мнозина се крият зад писаното от Павел, защото не го разбират. Но когато го разберете-ще знаете какво казва Павел.

1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля.
2 Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.

Ние имаме най-много църкви от всички. Най-големите индустрии в нашите общества са църквите и магазините за алкохол. И не зная от кое пиете повече и се опивате...

3 Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.

Като не знаете праведността от Господа-вие си измисляте сами, кое е праведно.

4 Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.

Те не знаят за Закона за жертвоприношенията! И за това мислят, че Павел говори за 10те заповеди. Но не за тях говори Павел. Исус сложи краят на Закона за Жертвоприношенията. Когато Исус умря, завесата на Храма се разпра от горе до долу. Но Новозаветните не знаят какво стана. Свещениците от Левитите трябваше да пръскат кръвта по завесата за греховете на хората. Защото завесата показваше разделянето на хората от Бога. Но когато завесата се разпра-изчезна нуждата да се убиват животни. Но ако сте Новозаветни-не знаете това. Сега сте под кръвта на Исус, но пак трябва да пазите Закона.

5 Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.

Моисей е обяснил това.

6 А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?

Правдата от вяра! Някой ще каже-ето-говорим за вяра, не за Закона даден чрез Моисей.

7 или: Кой ще слезе в бездната сиреч да възведе Христа от мъртвите?"
8 Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме.

Какво казва тя? Павел цитира това нещо. Нека го видим-Второзаконие 30 глава. Господ ни е дал всички отговори в Библията. Ако искате да научите отговорите-четете я.

8 А ти наново ще слушаш гласа на Господа, и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

Това е когато Господ е избавил Израел от робството. И няма да има промяна!

11 Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч.

Говорим за заповеди тук!

12 Не е на небето та да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

Павел това именно цитираше.

13 Нито е оттатък морето та да кажеш: Кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

Павел обаче постави и Исус вече в това, което цитираше. Защото именно Исус е дал всичкото. И тази Дума е тук!

14 Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш.

Не беше ли това, което Павел цитираше?

15 Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,

Моисей представи пред вас в същият ден, живота и смъртта, доброто и злото!

16 като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

Какво представи Господ чрез Моисей пред тях-заповедите! Повеленията си!

19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

Господ повика нещо, което е винаги тук-във всяко поколение. За това избери живота и живей! Ти трябва да избереш! От тебе зависи. И това стана в „този ден“! Павел цитираше именно Моисей!
Нека видим какво каза сам Исус-Матей 19 глава. Няма нищо различно! И Библията не си противоречи. Истината е така проста, че никой не иска да я слуша. И не трябва да бъдете учени по ракетостроене, за да разберете какво иска Господ.

16 И ето един момък дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?

Какво да прави, за да влезе във вечният живот!

17 А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.

Исус беше в тяло от плът и кръв. За това каза, че не е добър. И ако искаш да влезеш в живота-пази заповедите! Именно това Моисей представи пред нас. Да пазим заповедите за да влезем в живота. Пази заповедите! Мислите ли, че Исус излъга тук? Разбира се, че не. Избери живота и живей!
Битие 2 глава. Когато някой каже, че е Новозаветен християнин, това ми показва, че си нямат и понятие от Библията.

1 Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.
2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.

Какво означава това-че е свършил всичко и си е починал. И ето-Господ благослови този седми ден.

3 И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.
5 А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята;

Господ е свършил своята работа, но още не е сътворил човека? Не! Имате плановете и това е, което ви е показано. Господ показва целият план. И след като има плана-върши всичко по него. И ето-използува Моисей за да го изпълни-Псалм 95. Всичко си има ред и по него трябва да се върви.

6 Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;
7 Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му,

Господ говореше чрез Моисей.

8 Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,
9 Когато бащите ви Ме изпитаха, Опитаха Ме и видяха каквото сторих.
10 Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;

40 години Господ е страдал с тези хора-с Израел.

11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка.

Момент сега-за каква почивка става въпрос? Защото в Битие 2 глава пише, че всичко е било създаддено и Господ си е починал на седмият ден. Но факта е, че този ден за почивка е дори и след нас. И Моисей е знаел за това нещо. И ако не влезеш в тази почивка-значи не си участник в първото възкресение.
Нека видим какво обяснява апостол Павел в Евреите 3 глава. Между другото-Господ няма да ви спаси против волята ви.

17 А против кои негодува четиридесет години? Не против ония ли, които съгрешиха, и чиито трупове паднаха в пустинята?

Павел обяснява какво е станало в пустинята, след като Господ изведе Израел от Египет. Хората не разбират-никой от възрастните над 20 години не е влязъл в обещаната земя. Само Исус Навиевият и Калеб. Дори и Моисей не влезе! Внимавайте с този Бог-не го гневете!

18 На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни?

И ако не вярвате в Господа-няма да влезете в почивката на Господа.

19 И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.

Евреите 4 глава

1 И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

Ако Господ си е починал преди да сътвори човека, а сега Павел цитира, че ако не вярваме, няма да влезем в почивката на Господа? Като как е това? Не може почивката хем да е била, хем тепърва да бъде.

2 Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.

И Господ проповядва същото на всички поколения. Но те не повярваха-добре е ние да повярваме, за да не страдаме като тях. Но Словото е едно.

3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече Бог: - "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка"; ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света.

Всичко е свръшено от основанието на света.

4 Защото нейде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела";

Значи става въпрос за същият седми ден от Битие 2 глава. Но ето-показва ни плана си. Всички детайли са в този план. Дори и 12те месеца на годината са по 12те племена на Израел.

5 а пък на това място: "Няма да влязат в Моята почивка".
6 И тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а ония, на които от по-напред се благовести, не са влезли поради неверието си,

Те не повярваха и за това не влязоха. Но това ще е в бъдещето!

8 Защото, ако Исус беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.

И да-точно за Исус Христос пише тук!

9 Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.
10 Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.
11 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.

Нека се трудим за да влезем в тази почивка. За да не бъдем като тях, които не повярваха. Значи този ден на почивката е в бъдещето. И не може да започне преди първото възкресение. Иначе как Адам, Авраам, Моисей, апостоли и пророци могат да са в същият ден на почивка? Но ако този ден е в бъдещето-то всички ще влязат в него-праведните де. И Моисей е знаел за това. Нека видим този ден на почивка-Моисей е писал за него. А съботата ви напомня постоянно за този ден на почивка-за това трябва да го пазите!
Псалм 132. Хората прекарват по църкви цял живот и не знаят нищо. Това е страшно.

3 Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, Нито ще се кача на постланото си легло,
4 Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си,
5 Докато не намеря място за Господа, Обиталище за Силния Яковов.

Всеки знае, че Господ е на небето. Но защо Давид говори така? А може би те просто не знаят за Господа?...

6 Ето, ние чухме, че той бил в Ефрата; Намерихме го в полетата на Яара.
7 Нека влезем в скиниите Му, Нека се поклоним при подножието Му.
8 Стани, Господи, и влез в покоя Си, Ти и ковчега на Твоята сила;

Стани и влез в покоя си? Къде ще е тази почивка:

11 Господ се кле с вярност на Давида, - И няма да пристъпи думата Си, - Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.

Някой дето идва от твоето поколение, Давид-ще седи на трона ти. Кой дойде от Давид-Исус.

13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него.

Знаете ли какво е Сион? Това е Ерусалим! И Господ е избрал Ерусалим за да обитава за винаги там. А вие искате да вървите на небето-кого средвате?

14 Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

Моисей е писал за това. Нека сега вържем всичкото заедно-Деянията 2 глава-за кого е говорил Давид?

29 Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

Давид е мъртъв и е погребан тук-знаем къде е гроба му. Това казва Петър. И не е на небето...

30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му,

И ето-Христос ще дойде и ще седне на трона на Давид. Значи Исус говореше в Псалма. Исус казва, че ще избере отново Ерусалим. Но Моисей ви казва, че това няма да стане докато не дойде почивката на Господа.
Исаия 11 глава. Ще четем за същата Личност.

1 И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод;

Есей е бащата на Давид. И Исус дойде от там.

2 И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;

И какво ще стане по негово време тук на земята:

5 Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на хълбоците му.
6 Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води.

Когато Исус дойде-ще направи завет дори и с животните. И те вече няма да нападат и повреждат. Опитайте сега и вижте какво ще стане...

7 Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола.
8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.

Станало ли е това сега? НЕ! И не-няма да е на небето-ще е тук на тази земя. Четете!

9 Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват дъното на морето.

Земята-не небето! Земята!

10 И в оня ден, към Иесевия корен, - Който ще стои като знаме на племената, - Към него ще прибягват племената; И неговото местоуспокоение ще бъде славно.

Исус дойде чрез Есей. И ето-същият ден на почивката-за тези 1000 години. Милениума.

11 И в оня ден Господ пак втори път Ще възвърне с ръката Си останалите от людете Си, Които ще останат от Асирия, от Египет, От Патрос, от Етиопия, от Елам, От Сенаар, от Емат и от морските острови.

С изключение на един само народ тук-всичките изредени са чернокожи народи. И тогава чак Господ ще събере Израел от всичките народи. Кое време е това-когато лъвът яде слама като вола. Тогава къде е Изрел днес-все още е в робството. И Господ тук ни връща отново във времето преди потопа. Когато животните не са убивали хора и обратното. Господ ще възстанови всичкото.
Исаия 14 глава

1 Защото Господ ще се смили за Якова, И пак ще избере Израиля. И ще ги настани в земята им; И чужденците ще се присъединят към тях, И ще се прилепят към Якововия дом.

Както когато Господ изведе Израел от Египет-отново ще има много чужденци заедно с Израел.

3 И в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти, От неволята ти и от жестоката работа, В която ти бе поробен,
4 Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш: Как престана насилникът! престана скубачът на злато!
5 Господ строши тоягата на нечестивите, Скиптъра на владетелите,

Господ ще строши тоягата на злите. И ето как ще бъде тогава:

7 Цялата земя се успокои и утихна; Възклицават с песни;

Моисей е писал за този ден. Моисей е видял това нещо. Видял е, че цялата земя е в почивка и животните не нападат никого. Вижте-Моисей е представил как ще е за всички. И никой не е писал нещо различно от това, което Моисей е писал.
Второзаконие 18 глава

15 Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайте,

Моисей е прототипа на Исус. Каквото стана с Моисей-стана и с Исус като дойде на земята.

16 според всичко, което ти просеше от Господа своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра.
17 Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха.
18 Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

Трябва да е от Израел. И да е както Моисей. И ще говори това, което Господ му дава.

19 А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него.

И ако не слушате него-ще имате сериозен проблем.

Деянията 3 глава

19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа,
20 и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса,
21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци.

Същият Исус ще остане на небето до времето когато ще дойде и ще възстанови всичкото.

22 Защото Моисей е казал: "Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл;

Моисей е говорил за Исус!

23 и всяка душа, която не би послушала тоя Пророк, ще бъде изтребена из людете".

И ако не слушат Исус-ще бъдат отрязани. Моисей е говорил това, което Господ Исус му е диктувал. И когато Исус одйде-не наруши нито един закон. Хората не обръщат внимание дори и на това. А Исус дойде като човек и е имал слабости както нас. И когато е преодолял тези слабости-това ни говори, че и ние можем. С други думи-ние трябва да се справим с това-не някой друг.
Лука 3 глава

21 И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето,
22 и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.

Исус започна службата си след кръщението си. И никой човек на земята не е могъл да помаже Исус. За това ангел дойде като гълъб и помаза Исус за да започне службата си.

23 И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава, и, както мислеха, беше син на Иосифа; който бе син Илиев.

Когато беше помазан-тогава започна службата си. А е бил на 30 години. Още на 12 години е имал знание. Дори старейшините на Израел са се чудели на знанието му. А до 30те си години не е бил Христос. Защото Христос означава Помазан.
Но защо Исус е трябвало да чака за да стане на 30 години? И ето сега отговора-Числа 4 глава. Защото това е закона!

1 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:
2 Измежду левийците преброй каатците по семействата им, по бащините им домове,

Това са Левитите-свещениците. Те са разнасяли Божието Слово и те са служели на Господа.

3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отреда да вършат работа в шатъра за срещане.

Значи има времева граница! От 30 години до 50.

22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им;
23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

И ето същото нещо. 30 години.

29 Ще преброиш и мерарийците по семействата им, по бащините им домове;
30 от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

Същото нещо!

42 А преброените от семейството на мерарийците по семействата им, по бащините им домове,
43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда да слугуват в шатъра за срещане,
46 Всички, които бяха преброени от левитите, които Моисей и Аарон и Израилевите първенци преброиха, по семействата им и по бащините им домове,
47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,

И тези хора-са били свещениците на Господа и не са могли да служат преди да навършат 30 години. И така-дори и Исус с всичкото си знание не можеше да започне службата си преди да навърши 30 години. Това е закона.
Моисей е представил начина. Представил е как Господ иска да вървят нещата.
Нека се върнем на Битие 49 глава и да видим как Яков благослови Юда.

1 Тогава Яков повика синовете си и рече: Съберете се, за да ви известя какво ще ви се случи в следващите дни: -

Ще ви кажа за последните дни.

8 Юдо, тебе ще похвалят братята ти; Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти; Синовете на баща ти ще ти се кланят.

Дори и децата на баща ти ще ти се поклонят.

9 Млад лъв е Юда; От плячка, сине мой, си се въздигнал; Легнал и разпрострял се е като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди?

Кой е наречен Лъвът на Юда?

10 Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило; И нему ще се покоряват племената.

Сило е Исус. И на него ще се покорят племената.

11 Като връзва за лозата оселчето си И за отборната лоза жребчето на ослицата си, Ще опере с вино дрехата си, И с кръвта на гроздето облеклото си.

Този човек има странни характеристики. Първо ще дойде на осле, после ще измие дрехите си в червената кръв на гроздето?
Нека видим първо, кой е дошъл на осле-Матей 21 глава. Вижте-Моисей ви казва какво ще бъде.

1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:
2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

Вижте какво избра Исус-осле!

3 И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.
4 А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -
5 "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица".

Исус не е личният спасител на някого... Вижте как точно е цитирано! Моисей ви каза за този човек. Не можете да направите грешка тук.

6 И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;
7 докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.
8 А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.
9 А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

Осана означава „Спаси сега“! Е не пишеше ли, че ще дойде така?

12 И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

И когато Исус дойде отново-църквите ще са точно така-машини за пари. Тук ни дава съобщение за това, което ще стане-и е станало!

13 Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.

Моисей е писал това и всичките пророци са го знаели.
Захария 9 глава

9 Радвай се много сионова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.

И на трите места е цитирано същото нещо. За да сме сигурни, кой идва! Исус е Царят на Израел и от Ерусалим ще управлява и Израел и целият свят.

10 Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до земните краища.

И когато дойде, ще донесе мир на земята след като изреже всичко нечисто. И управлението му ще е от море до море-цялата земя. Но преди това трябва да направи още нещо:

11 А колкото за тебе, Израилю, по причина на кръвта на сторения от тебе завет с Мене, Аз изведох затворниците ти Из безводния ров.

Човека е на съмъртна присъда още от както Адам и Ева съгрешиха. И понеже кръвта на животни не може да ни спаси, то трябваше кръвта на Исус да се пролее. И така-преди да управлява света, трябваше да умре, за да ни даде шанса да живеем. И вторият път няма да дойде на осле и няма да дойде кротък-вижте: Откровението 19 глава

11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. 

Исус иде за втори път, но не е кротък и смирен този път. Иде да воюва.

12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; 
13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

От къде е кръвта? От хората които ще избие по целият свят.

14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.
15 Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.
16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

И Исус ще покори всички хора по земята. И ще царува над цялата земя.
Откровението 14 глава

20 И линът бе изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от хиляда и шестстотин стадии.

Това е около 320 километра от кръв! И това ще направи Исус като дойде. Хората не познават Исус и нямат и понятие какво ще направи като дойде. Вижте Псалм 110!
Исаия 63 глава

1 Кой е този, що иде от Едом, С очервени дрехи от Восора, Този славен в облеклото си, Който ходи във величието на силата си? Аз съм, Който говоря с правда, Мощен да спасявам.

Исус говори тук!

2 Защо е червено облеклото Ти, И дрехите Ти подобни на ония на човек, който тъпче в лин?

Защо е червена дрехата ти?

3 Аз сам изтъпках лина, И от племената не бе с Мене ни един човек; Да! стъпках ги в гнева Си, И смазах ги в яростта Си, Тъй че кръвта им попръска дрехите Ми, И изцапах цялото Си облекло.

Не е ли същото, което каза Моисей? Прочетохме го. И не става въпрос за гроздов сок, но за кръв-човешка.

4 Защото денят за въздаянието бе в сърцето Ми, И годината Ми за изкупване настана.

Времето да събера Израел иде.

6 Аз стъпках племената в гнева Си, Опих ги с яростта Си, И излях кръвта им в земята.

И Исус ще направи това. За това каза, че вторият път няма да дойде за да умре, но за да убие. И ще ви покаже какво означава убиване. Защото ще изпълни земята с мъртви тела. Но никой не иска да ви учи за това. Сестри и братя-за това страхът от Господа е началото на мъдростта. Защото като разберете, кой е той-ще направите всичко възможно да не го гневите!
Моисей е знаел всичко това-Второзаконие 28 глава. Чрез Моисей Господ е показал целият план.

1 Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.

Заповедите не са се изменили и до днес! И днес нарушаването на заповедите води до смърт.

2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
3 Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето.

И ако слушаш и вършиш това, което Господ иска-ще си благословен.

10 И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното Име, и ще се боят от тебе.

Нашето име на баща ни е Яков. Но когато Господ осинови баща ни-името ни стана Израел. За това никой в Библията не е описан чрез бащиното си име. Защото то е едно-Израел.

12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.
13 Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.

И ако ние бихме пазили всичко, което Господ иска-щяхме винаги да сме на първо място.

15 Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

Това е между Господ и Израел!

16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.

Ще си прокрлет където и да си.

25 Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; през един път ще излизаш против тях, а през седем пътища ще бягаш отпред тях; и ще бъдеш тласкан по всичките царства на света.

И Господ ще ви разпръсне и ще ви тласка по всичките държави на света. Няма да емигрирате-ще бъдете изтласкани против волята ви.

30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му.
32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден, но нищо не ще бъде в силата на ръката ти да им помогне.

Децата ви ще бъдат отнети от вас и вие няма да можете да напарвите нищо. И Господ ви каза, че това ще стане с вас. Защото не го послушахте.

36 Господ ще заведе тебе и царя, когото ще си поставил над себе си, при народ, когото не си познавал, нито ти нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък.

И това е, което правим. Днес падате на колене дори и пред Коледното дърво. Какво става когато искате да си вземете подаръка?...

37 И ще станеш за учудване, за поговорка и за поругание на всичките племена, между които Господ ще те отведе.

И хората ни раричат с какви ли не имена.

41 Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен.

Просто проверете кои са били робите на света-ще разберете, че сте вие.

43 Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу.

От Египет излязоха много хора от разни държави заедно с Израел. Огледайте се-ние сме най-долу и всички останали народи са на горе. От кого си купувате за ядене, колите, нещата за косите си?

44 Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.
45 Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.
46 Това ще бъде за винаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти.

И това е станало. И ето-тези неща служат за знак. И как така ние сме единствените в зцападното полукълбо дето сме доведени като роби в кораби, наредени като снопи в трюмовете? И дори и да отидем в Африка-те не ни приемат, защото не сме от тях.

64 Господ ще те разпръсне между всичките племена от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал нито бащите ти, на дърво и камък.

Ние не сме знаели за бога на Коледата и Великдена, за този бог, дето ще ни води на небето или за този, дето обича всички хора. Тези богове не са ни били познати. Ние не сме знаели за бога, който приема содомистите. Но ето-ние им служим...

65 Но и всред тия народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на ногата ти; но там Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата. 
66 Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си.

И това е, което е станало с нас. Дори и днес ние се плашим от всички.

68 И Господ ще те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти рекох: Вече няма да го видиш; и там ще искате да се продадете на неприятелите си за роби и за робини; но не ще има кой да ви купува.

Как сме се появили тук? Не сме плували... Как сме дошли и сме били продавани като роби и робини-станало е, защото сме оставили нашият Господ.
Хората не разбират-Божието Слово не е религия, но е реалност! Но никой не иска да се занимава с него.
Лука 21 глава

5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: 
6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.

И ето сега Исус ще каже точно за това:

20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. 
21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него. 

И това е станало през 70 година когато Римският Генерал Тит е превзел Ерусалим.

24 Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците. 

И от 70 година и до сега Ерусалим не е обитаван от нас-ние сме Израел.

25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. 

Това вече е в бъдещето-явно скоро. До сега тези неща не са станали.

26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 
27 И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. 

И чак след тези знамения Исус ще дойде отново на земята.

28 А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Кой каза, че тези неща ще станат-Моисей!
Сестри и братя-ако искате да знаете какво ще направи Господ утре-вижте какво е направил вчера! Днес Новозаветните християни не знаят нищо.
Вижте какво казва Моисей-Второзаконие 30 глава

1 Когато дойдат на тебе всички тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш всред всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те изгони,

И ето-проклетиите са ни постигнали.

2 и се обърнеш към Господа твоя Бог и с цялото си сърце и цялата си душа послушаш, ти и чадата ти, гласа Му, според всичко що днес ти заповядвам,

Което ти казвам днес!

3 тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал.

И ако се обърнем към Господа-тогава ще ни върне от всичките народи дето ни е пръснал. И няма вече да праща нов Моисей, но лично ще ни събере. И Исус не може да наруши пророчеството.

4 До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже от там ще те събере Господ твоят Бог, и от там ще те вземе;

И ако сте дори и на най-далечното място, Господ знае, че сте там.

5 и Господ твоят Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти струва добро, и ще те умножи повече от бащите ти.

И ще ни направи да сме по-добре от бащите ни. Показвам ви, че Моисей е написал за всичко това. И след това всичко е било повтаряно.
Марк 13 глава

23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

И Господ ни е казал всичко и не трябва да сме неимформирани.

24 Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

Това още не е станало-нали? Значи идва в бъдещето.

25 звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.
26 Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.
27 И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

И това е, което каза Моисей, че ще бъде. Моисей е писал за всичко. Дори и за войната в Армагедон. Всичкото.
И ето сега-Йоан 5 глава. Когато някой ви каже, че Старият Завет вече е отминал-прочетете ум това.

45 Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате.
46 Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа.
47 Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?

Ако вярвате на Моисей-ще вярвате и в мене. Но ако не вярвате на Моисей-никак няма да повярвате на моето Слово. Исус ви казва това! Моисей показа всичкото! Дори и за възкресението, дори и как Исус ще дойде първият и вторият път и как вторият път ще избие всички които му се противят!
И когато Моисей е оставил перото-не е имало нищо повече да се добави.

Благодаря ви за вниманието!
Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1548428
Постинги: 947
Коментари: 1328
Гласове: 327
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930