Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.04.2013 23:25 - Исус, който е Христос
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 2382 Коментари: 3 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Сестри и братя,
Представям ви прекрасна тема от Израел-народа на Бога. Брат Ендрю е учителят днес.
Мнозина казват, че са Християни, мнозина се кълнат в Христос, но малцина наистина знаят, кой е Исус дето е Христос от Библията. Кой е Бога на Израел.
Е, днес ще научите това.
Трябва да знаете, кой е Господ. Трябва да вяравате в него-но за това трябва да го познавате. Библията ни казва, че Господ не е Бог на конфузията...
Днес в църквите не знаят, кой е Исус Христос. Те са си избрали друг Исус-те го правят Отец в сътворението, Исус във възкресението и Светият Дух в църквата  ... Един индивид, но в три различни форми-което е напълно противоположно на Библията. 
Техният Исус е различен от Исус Христос. Те говорят за Исус Христос, но не го познават и не знаят, че името на Отец е Исус.
Ние ще видим, кой е Исус Христос, на когото служим.
Когато отворите Битие на 1 глава, казва, че в началото Бог сътвори небето и земята. Бог-Единствено число-дори и до 25 стих все още е един... Но в 26 стих вече казва „Да направим!! Човека по НАШИЯ образ”-това е множествено число. Господ създаде човека по своя образ-отново единствено число. И дори и когато казва-направи го мъжко и женско-отново в единствено число.
Нека видим какво значи думата „Елохим”-означава един вид, но с повече от един участник. Както и думата „човек” обединява всичките хора на тази земя. И тогава-Елохим би трябвало да е „Божията Глава” и това ще го намерите на повече от едно място.
Ние ще видим тази Божия Глава и специялно-кой е този Исус Христос, дето е един от участниците там. Днес ще видим това
Ще започнем урока от  Битие 2 глава-хората не виждат голямата картина защото не обръщат внимание на малките неща.

4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. 

 Сега-в този 4 стих намираме Господ Бог. За първи път е употребено тук-тези две думи заедно. 
 
7 И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. 


Значи този Господ е Господа. Нека видим какво означава по дефиниция-Личност със сила, Господар, Управник, Супер Същество, Бог, Исус Христос-от Уебстер речника.
Значи тук пише за един от тях и той е в контрол.

8 И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал. 

 Господ сътвори човека и постави го в градината-Той сътвори човека-отново виждаме само една Личност тук. Не две-както в 26 стих.  

16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; 17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. 18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. 

Сега този, който е в контрол, Супер Съществото, Управителят, Господарят говори тук и говори за този човек-и му казва, че ще му направи помощник
 
21 Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. 22 И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. 

И Господ направи жената-единствено число. Но кой е този Бог?
Нека видим Битие 3 глава

9 Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си? 10 А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих. 

Сега вече има разговор между Бога и човека.

11 А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? 12 И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. 13 И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох. 

Господ говореше и с мъжа, и с жената. И те чуха гласа на Бога. Но кой Бог?
Нека видим Битие 12 глава и да видим Авраам. Това са малки неща, но ако не им обръщаме внимание-ще пропуснем голямото нещо! Трябва да имаме духовни очи. Колкото по-добре познаваме Бога, толкова нашата вяра ще е по-силна.

1 Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. 

Господ-същият, който говореше на Адам и Ева говори тук на Аврам.

2 Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. 3 Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена. 4 И тъй, Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан. 5 Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя. 6 И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците живееха в земята. 7 И Господ се яви на Аврама и рече: На твоето потомство ще дам тая земя. И там издигна олтар на Господа, Който му се яви. 

Имаме тук Господ, който се яви на Авраам, говори му и Аврам построи олтар на Бога. Същият Бог, който вече видяхме от самото начало-от Битие 1 глава.
Нека видим Битие 17 глава и да видим какво стана после

1 Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен. 

Който и да е този Господ-.каза на Авраам, че е Бог Всемогъщият. 

2 И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много. 3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки: 4 Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи. 5 Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи. 6 Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. 7 И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. 

Всемогъщшият Бог каза на Аврам, че ще установи неговото семе да бъде през всичките поколения това и ще е вечен завет. И Бог ще е Бог дори и на поколението на Авраам много след като Авраам умре.

8 На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог. 

Това е Господ Бог-за когото още нямаме име. Същият, който е от самото начало. И който и да е този Господ-ще е Бог на всичките поколентия
Нека видим Битие 18 глава

1 След това Господ се яви на Авраама при Мамвриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. 2 Като подигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята, и рече: 

Авраам се поклони-но на кого-нека видим

3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си. 

Аврам се поклони само на единият от тримата! И това е същият Бог, който вече видяхме от самото начало.

4 Нека донесат малко вода, та си умийте нозете и си починете под дървото. 5 И аз ще донеса малко хляб, да подкрепите сърцата си, и после ще си заминете; понеже затова дойдохте при слугата си. А те рекоха: Стори, както си казал. 6 Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и рече: Приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси и направи пити. 
7 А Авраам се затече при чердата, взе едно младо, добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви. 8 После взе масло, мляко и сготвеното теле, та сложи пред тях; и той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха. 

Аврам ги покани да останат и ги нагости. Те бяха нещо специялно и Авраам разбираше това.

9 Тогава му рекоха: Где е жена ти Сара? А той рече: Ето, в шатрата е. 10 И рече Господ: До година по това време Аз непременно ще се върна при тебе и, ето, жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него. 

Сара се засмя, защото беше вече стара. А И Авраам беше стар вече. Но вижте какво каза Господ

11 А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст; на Сара беше престанало обикновеното на жените. 12 И тъй Сара се засмя в себе си, като думаше: Като съм остаряла ще има ли за мене удоволствие, като и господаря ми е стар? 

Сара се засмя в себе си-дори ине показа, че се смее на това, което каза Господ. Но Господ знаеше това...

13 А Господ рече на Авраама: Защо се засмя Сара и каза: Като съм остаряла, дали наистина ще родя? 

Сара дори и не мислеше, че е възможно вече да роди дете-тогава Сара е била на 90 години, Авраам е бил на 99 години. Господ знаеше, че Сара се засмя-Сара не знаеше, кой е Той.

14 Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна при тебе, до година по това време и Сара ще има син. 

Господ го каза и ще стане! Неговото Слово не излиза от устата му за да бъде празно.

15 Тогава Сара, понеже се уплаши, се отрече, казвайки: Не съм се смяла. А той каза: Не е тъй; ти се засмя.

Господ знае какво мислим дори!

16 Като станаха от там, мъжете се обърнаха към Содом; и Авраам отиде с тях, за да ги изпрати. 17 И Господ рече: Да скрия ли от Авраама това, което ще сторя, 18 тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благословят всичките народи на земята? 19 Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. 

Авраам управляваше дома си правилно! И Господ знаеше, че Авраам ще изпълни всичко, което Господ му казва. Господ беше дошъл за да види свой приятел. И ето-Господ ще му каже какво ще направи

20 И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък, 21 ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная. 

Содом и Гомора-хомосексуалистите-Бог чу за тях дори и на небето и реши да провери сам дали е така зло както беше чул. Вижте-Господ не приема хомосексуалистите-каквото и да си мислите вие.
Ние знаем какво стана тук-прочетете го

33 А като престана да говори с Авраама Господ си отиде; а Авраам се върна на мястото си.

Господ отиде да свърши това, което беше намислил и ние знаем какво извърши той.
Содом и Гоморя не съществуват, но поведението на онези хора го виждаме и днес. И Господ ще извърши с тези хора които практикуват хомосексуализъм същото, което извърши и с жителите на Содом и Гомора.
Нека видим Битие 21 глава

1 И Господ посети Сара според както беше рекъл; и Господ стори на Сара както бе казал. 

Господ изпълни това, което беше казал, че ще изпълни.

2 Защото Сара зачна и роди син на Авраама в старините му, в определения му от Бога срок. 3 И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак. 4 И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаака, според както Бог му беше заповядал. 

Исаак е сина, който дойде по обещанието на Бога и чрез него дойде и исус Христос. Исмаил-първородният на Авраам-не е син по обещание и с него Бог не е сключил Завета. Авраам вършеше всичко, което му казваше Господ. Точно по заповедите на Бога.

5 А Авраам беше на сто години, когато се роди син му Исаак. 

Авраам беше на 100 години когато се роди Исак.
Изход 3 глава-ще видим сега друг от служителите на Бога-Моисей. Ние поставяме основата с тези стихове до тук.

1 А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. 2 И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. 

Виждаме ангел от Господа-не самият Господ-нали?

3 И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря. 4 А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме. 5 И рече: Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя. 

Господ говореше чрез ангела! И това е, което Господ каза чрез ангела на Моисей

6 Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. 10 Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет. 

Защото децата на Израел са наследниците на Авраам. И Бог обеща, че семето на Авраам ще избави света. И Израел дойдоха от Авраам. И Господ каза на Моисей да изведе Израел от Египет.
 
13 А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа? 

Това е добър въпрос.  Защото до сега имаме Господ, Господ Бог, Бог Всемогъщият, но нямаме име до сега. Ето го:

14 И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас. 

Не се притеснявай за името ми-Аз Съм! Някой идва да ви освободи от робството в което сте за столетия и вие искате да знаете и името Му? Радвайте се, че ще ви освободя.

15 При това, Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род. 

Господ Бог, Върховният Владетел-и това е името ми за всички поколения! И това е същият Бог, който сътвори всичкото. И не иска да го питат за името му.
Но Моисей все още искаше да знае повечко за Бога-Изход 6 глава

2 Бог говори още на Моисея, като му каза: Аз съм Иеова. 3 Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова. 

За първи път имаме име-Йехова-тук пише Иеова. И така-думата Бог е равна на Елохим и Елохим е Божията Глава. Повече от един индивид. Правилното наименование би трябвало да бъде „Божията Глава” и това го пише на няколко места в Новия Завет. Но също в нея е и Йехова и ние знаем, че е повече от един. Ще търсим и другата личност-защото са повече от една Личност. Същият Йехова се яви на Авраам, и говореше с Адам и Ева. В Едемската градина.
И след като каза на Моисей името си, направи още много неща.
Но сега-Моисей умира и предупреди Израел за много неща-Второзаконие 18 глава. До сега имаме Йехова-един от членовете на Божието Семейство-и той говореше с Моисей

15 Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайте, 

Която и да е тази Личност-трябва да го слушате. Ние заедно ще видим, за кого говореше Моисей.

16 според всичко, което ти просеше от Господа своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра. 

Господ се яви на Синайската планина и целият Израел се ужаси до толкова, че не искаха Бог да говори с тях, но искаха да говорят само с Моисей. И Моисей сега им припомни каквото беше станало и им каза, че Бог ще издигне пророк както него-както Моисей.

17 Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха. 18 Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам. 19 А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него. 

Това е, което Господ каза на Моисей. И това беше 4000 години дори и преди да дойде. Моисей не го видя, дори и поколението след Моисей не го видя, но това не означава, че няма да дойде. Моисей каза на Израел, че ако не слушат този, който щеше да дойде-Бог ще им потърси сметка за това.
Нека видим Исаия 7 глава-за да видим този пророк, за който говореше Бог чрез Моисей. Дори и Исаия не е видял този пророк за който говореше Моисей!

14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.

Девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил-което означава „Бог с нас”!
Нека видим Исаия 9 глава

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това. 

Когато Исаи я едал това пророчество-Давид дори още не е бил жив. И този за когото говори тук Исаия, щеше да дойде в бъдещето за Исаия.
Нека видим Псалм 139-защото това дете още не е дори и заченато. Давид ни е казал дори и преди да се е случило това-девица ще зачене и ще роди син. Ето го:

13 Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми. 

Господ говори чрез устата на Давид!

14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това. 15 Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. 

Тялото не беше укрито от другият член на Божието Семейство. Вижте какво казва Господ! Отец приготви тяло за този Бог, който трябваше да дойде като човек и да умре за нас:

16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях. 

Било е написано дори и преди да е било направено-било е пророкувано! Нека сега видим Новият завет и ще прочетем същото нещо-тук Павел го цитира-Евреите 10 глава-втори свидетел говори същото нещо

5 Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; 

Господ не е имал удоволствие в жертвите-защото те са поради греха. И ако Изралияните не биха вършили грехове-не би имало жертви. Но те грешаха постоянно и за това постоянно пред олтара имаше жертвени животни... Господ трябваше да дойде и да ни покаже как да живеем правилно за да получим вечният живот. Но ако не го слушаме-ще бъдем пратени в огненото езеро. И той контролира и вечният живот и огненото езеро! Къде ще се скрие човек? И така-някой приготви тяло за този дето щеше да дойде за да ни научи.

6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. 7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" - 

В свитъка на Библията е писано за Него-не е ли още от Битие 1 глава? И Той не изисква жертви, но иска да пазим Законите му-иска подчинение от нас. Но понеже хората постоянно се опитваха да се самоубият, Господ им даде Закона за Жертвоприношенията. Но още не сме го намерили-кой е този за когото е писано още от Битие и дори и до Малахия-Лука 1 глава

26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, 27 при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. 

Ангела предрече това-нали?

28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. 

Само един човек е благословен така между всичките жени на света-само тя. Защо? Защото тя беше избрана от Бога за да роди нашият Спасител. Това е причината.

29 А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. 

Тя не можеше да разбере защо... Но днес мнозина мислят, че са благословени и много високо в очите на Бога. Лъжат себе си! Но вижте как се очуди Мария-с какво е заслужила това? Ангела й обясни.

30 И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. 31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. 

И този Бог дойде за да оправи цялата тази бъркотия. И ако го слушаме и вършим това, което Той иска-ще живеем. Иначе ще идем в ада... В огненото езеро.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край. 34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? 

Но ние прочетохме в Псалма как ще е това. За Бог няма нищо невъзможно-и това го прочетохме в Битие-когато каза на Сара, че ще има син.

35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 

Ето-цялото нещо е, че Йехова ще се яви в тяло от плът и кръв и ще е наречен Син на Бога. Сега вече разбираме, кой е дошъл на земята. И знаем, че Йехова е равен на Бога и също е равен на Син на Бога. Това ни казва Книгата-нали?!
Нека видим Матей 16 глава-сега вече Божият син е тук и той е Господ. Но-не идва със своето име. Неговото име сега е друго-Исус и вече е дошъл.
И така-Йехова е също Исус. Той е тук и има въпрос:

13 А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е? 

Ето сега-той зададе въпрос. При това каза, че е човешкият син. Тук вече не е Господ, не е Син на Бога-все още, но е човешки син.

14 А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците. 15 Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? 16 Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог. 

Петър му казва-ти си Христос-Сина на Живият Бог! Сега вече имаме и Титла. Това е, което Петър отговори.

17 Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата. 

Христос ознава Помазан-от Отец. Исус Христос-той е направен Христос-помазан от Отец за да управлява света. И така-Йехова е равно на Бог, също е равно на Христос, а също и на Човешкият Син също и на Месията-или Помазан. Месия и Христос са едно и също нещо-означава Помазан от ога. И когатко дойде, дойде в името на Исус. Тогава не са използували името „Младши”...
Петър обаче отговори-защото Отец му показа това и Исус каза на Петър, че Отец е известил на Петър, кой е Исус дето е Христос! И ето-Отец даде на Петър знанието-Отец благослови Петър. Свидетелите на Йехова нямат и понятие по този въпрос. Те мислят, че Йехова е Отец... И така докарват върху себе си проблеми. Хората дори и не искат да говорят с тях-защото дори и не знаят, кой е Йехова. Те мислят дори, че Исус Христос е някакъв пророк... 
Нека видим Йоан 1 глава

35 На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. 36 И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! 37 И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса. 38 И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш? 39 Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. 40 Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. 41 Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос). 

Още една титла-Месия-също означава Христос или Помазан. Намерихме, кой е Помазаният от Бога. Исаия говореше за него-Емануил. Бог с нас. Давид говореше за него. 

42 Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър). 

Исус е Скалата-а не Петър. Петър беше главният апостол. Нека си спомним, че Петър се отрече три пъти от Исус.

43 На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене. 44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. 45 Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за Когото писаха пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет. 46 Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж. 

Филип каза на Натанаил-намерихме човека за когото Моисей е говорил. Но Натанил не можеше да повярва, че нещо добро може да дойде от Назарет...

47 Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина. 

Исус знаеше, че Натанаил ще говори истината както е.

48 Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата. 49 Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар. 

Само защото Исус му каза това-Натанаил разбра с кого има работа. Това ви показва мощта на Бога. А този Натанаил е говорел това, което е било-човек без лицемерие.
Нека видим Йоан 8 глава-сега вече Исус казва на Израел кои са те. Нека видим какво става тук

31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; 32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 33 Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни. 

Дори и тогава те бяха под Римското господство... Но вижте ги какво говореха-поради гордостта си.

34 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. 

Който върши грях-слуга е на греха. Исус им говори за духовните неща, но те мислеха за плътските.

35 А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. 36 Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. 37 Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас. 38 Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща. 39 Те в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите. 40 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. 41 Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога. 42 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати. 

Исус им каза, че Отец го е пратил на земята.
Вижте-Йехова е Бог Всемогъщият. Но същото се отнася и за втората Личност-Отец

48 Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс? 

Така казват и днес нап всеки, който им говори Божието Слово както е. 
 
49 Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите. 50 Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди. 51 Истина, истина ви казвам, ако някой опази Моето учение, няма да види смърт до века. 

Моисей каза, че това ще стане и предрече идването на Исус на земята. Ние трябва да разберем това и да пазим всичко, което този Бог ни казва да пазим.

52 Юдеите Му рекоха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците; а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт до века. 53 Нима Ти си по-голям от баща ни Авраама, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш? 54 Исус отговори: Ако славя Аз Себе Си, славата Ми е нищо; Отец Ми е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог; 55 и пак не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако река, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз го познавам и пазя словото Му.

Исус им го каза директно. Без заобикалки. 
 
56 Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва. 

 Аврам видя идването на Исус? Точно така-защото Той е, който говореше и с Авраам. 
 
57 Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?
58 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
 
Аз Съм! Ето защо ние положихме основата от самото начало. С кого говореше Авраам-с Йехова. После Йехова дойде с имзето на Отец-Исус. Йехова беше още с Адам и Ева.
Нека видим 1 Коринтяни 10 глава-поставихме вече основата и сега вече можем да разберем, какво пише тук

1 Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,
2 и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, 3 и всички да са яли от същата духовна храна, 4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), 

Преди дори Авраам-беше Христос! Дори и в Едемската градина-Христос говореше с Адам и Ева и тогава беше Йехова. И Йехова е само Бога, когото ние знаем. Ние никога не сме имали работа с Отец-защото плът и кръв дори и не могат да го видят. Вижте Йоан 5 глава-какво ви казва сам Исус. Ако Свидетелите на Йехова биха знаели с какво се занимават и кой е Йехова-щяха да изпопадат по земята... Те нямат и понятие за какво говорят-защото не искат да слушат.
Йоан 5 глава
 
37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели. 
 
Отец е изпартил Йехова. И никой никога не е видял Отец или е чул гласа Му. Но с кого говореха тогава Авраам, Моисей, Ной?

39 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене, 

Писанията са от Битеие до Малахия и те говорят за Исус-за Йехова.

40 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. 41 От човеци слава не приемам; 42 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. 43 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете. 

До сега намерихме името на Йехова-на Бога, който е сътворил всичкото. И тук дойде с името Исус. Исус е името на Отец! Отец изпрати Йехова! Исус толкова възлюби света, че даде за света Йехова! Исус прати Йехова да умре за нас. И Йехова каза, че не е дошъл за да върши своята воля и да говори своето Слово! Защото дойде от Отец-от Исус! И ако не искаме да го чуем-ще умрем за винаги-в огненото езеро.
Нека видим Йоан 6 глава

35 Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. 36 Но казвам ви, че вие Ме видяхте, и пак не вярвате. 37 Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя; 38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил. 

Йехова беше пратен от Исус за да оправи всичкото. Защото ние-хората бяхме съсипали всичко. Подчинение е по-добро от жертвите! Научете истината, повярвайте я и живейте в нея! И истината ще ви направи свободни-от греха и ще достигнете до вечният живот. Защото цялата наша праведност е като мръсен парцал. И ако искате да живеете-отворете ума и и приемете Исус. И вършете което той ви казва! И ще бъдете богове.
Исус не доъйде да върши своята воля, но волята на Този, който го прати!

44 Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден. 

Сегашната смърт е временна-не се плашете от нея! Защото ако удържите до края да бъдете праведни-Исус ще ви възкреси и повече никога няма да умрете. Но ако съгрешавате против Бога-вашата смърт ще е вечна-в огненот езеро където ще сте си живи.
Но ако не съгрешавате-умищлено-ще сте вечно с Исус в Божието Царство
Нека видим Исаия  12 глава
 
2 Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, и не ще се боя; Защото Господ Иеова е моя сила и песен, И Той стана мое спасение. 

Йехова умря на кръста-не Исус! Отец никога не е умирал. И Йехова дойде за да ни научи какво казва Исус. Йехова е нашето спасение!
 
4 И в оня ден ще речете: Славословете Господа, Възгласете името Му, изявете между племената делата Му, Напомнете, че е възвишено Неговото име. 

Тогава името ще е Исус, който е Христос. Исус ни казва в Библията, че Отец кще му върне славата, който имаше преди сътворението на света. Вижте-Йехова е бил три дни и три нощи в гроба-достатъчно време за Сатана да превземе света. Но защо не можеше-защоот Исус беше жив-Отец командваше всичко!
Веднъж след като знаете с кого си имате работа-няма вече конфузия. Исус, който е Христос-.той умря за нас, а не Исус, който е Отец. Този, който умра за нас е Йехова.  
 
5 Пейте Господу, защото извърши велики дела; Нека бъде познато това по цялата земя. 6 Извикай и възклицавай, сионска жителко, Защото Светият Израилев е велик всред тебе. 

Йехова е Светият Израилев и е бил между нас и сега е между нас-ако пазим това, което каза.
Хората не знаят, кой е Исус дето е Христос! Петър знаеше-но Отец му даде това знание. И Исус му каза, че Църквата ще бъде построена върху него-върху Йехова.
Нека видим Йоан 3 глава

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 

Сега вече можем да разберем какво пише тук: Исус-Отец-толкова възлюби света, че даде сина си-Йехова, за да спаси света.

17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. 

И който и да повярва в Исус, който прати Йехова-ще мъде спасен! И името на Сина е Исус, който е Христос!
Нека видим Евреите 2 глава

9 Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите,

Кой е малко по-долен от ангелите-човека. Исус стана човек, за да може да умре за нас. Защото плът и кръв могат да умрат, но дух-не.

че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. 

10 Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение. 

Исус, който е Христос е Капитана на нашето спасение!

11 Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного; за която причина Той не се срамува да ги нарича братя. 12 казвайки: "Ще възвестявам името Ти на братята Си; Ще Те хваля всред събранието"; 13 и пак: - "Аз на Него ще уповавам" и пак: - "Ето Аз и децата, които Ми е дал Бог". 14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола, 15 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. 16 (Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство). 17 Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете. 18 Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. 

Точно както ние изпитваме всичко, така и Исус, който е Христос изпита всичкото и ни показа, че чоже да бъде направено. Защото той стана като нас и издържа всичкото-беше изкушаван както нас, но остана твърд в това, което трябваше да върши. Знаеше, че е трудно, но го издържа. Спомнете си, че молеше дори Отец на края ако би било възможно да отмени смъртта му... Но не искаше своята воля и издържа до края. Той е нашият Капитан на спасението!
Евреите 5 глава

5 така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Оня, Който Му е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих"; 6 както и на друго място казва: "Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков" 7 Тоя Христос в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си, 8 ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, 

Вижте как Исус, който е Христос се научи на послушание-чцрез това, което пострада. Ние не искаме да страдаме никак... Не може да стане!

9 и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни, 

И ако ние сме му послушни-ще бъде така и с нас-ще получим наградата-вечният живот!
Филипяните 2 глава

5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; 

Исус Христос е Йехова-и каквъ беше неговият ум:

6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, 

Кога беше той Господ-по времето на Адам и Ева, на Авраам, на Моисей. Но не пожела да пази това-а беше равен с Отец, но дойде за да умре за нас и да ни спаси.

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 

И стана човек-за да служи на нас.

8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 

Ние също трябва да се смирим и да сме му верни-дори и ако става въпрос за живота ни. Защото ако това направим-ще живеем вечно!

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; 

Кое е най-голямото име-на Отец-името е Исус! Това е най-могъщото име във вселената и по-голямо име от Исус няма!

10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. 

Е-сега разбираме, кой е Исус-Отец и кой е този, на когото Отец даде името си-Исус! Той е Помазаният от Отец да владее света-Исус дето е Христос-чрез него само можем да влезем в Царството на Отец! Няма друг начин.
Нека видим 1 Петрово 2 глава

6 Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами". 

Кой е този скъпоценене камък-това е Исус Христос. Не Петър-Исус Христос

7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла", 8 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени. 

И ако не сте подчинени на Исус Христос, той ще ви смаже. И как-чрез Божието Слово-Словото на Отец. Ако не вярвате на Исус-няма да имате живот!
Нека видим Колосяните 1 глава-има голяма разлика между Исус и Исус Христос!

12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината; 

Благодарим на Отец, че ни дава възможност да живеем.

13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; 15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 

Йехова умря за нас и чрез неговата кръв имаме шанса да се спасим.

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; 

Невидимото за нас е Отец-но Йехова го изяви. В НАЧАЛОТО Господ създаде всичко. И после Отец-Исус каза „Нека направим човека по наш образ и подобие” Йехова направи всичко, но Исус му каза какво да направи. И Йехова създаде всичкото!

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. 18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. 

Йехова има първенство във всичкото-той го създаде-Исус, който е Христос!

19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, 

Пълнотата на кое-на Божията Глава-няма конфузия-като кажеш Исус разбираш Отец, като кажеш Исус Христос-разбираш Йехова, който бе изпратен от Отец за да спаси света. Двама са.

20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. 21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, 22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, 23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител. 

Ние които някога бяхме врагове на Бога, сега вече чрез Исус Христос се върнахме при Отец отново.
Деянията на апостолите 3 глава

19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 

Това е, което трябва да направим-да се покаем от греховете си.

20 и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, 21 Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци. 22 Защото Моисей е казал: "Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; 23 и всяка душа, която не би послушала тоя Пророк, ще бъде изтребена из людете". 24 И всичките пророци от Самуила и насетне, колцината са говорили, и те са известили за тия дни. 25 Вие сте потомци на пророците, и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраама: "В твоето потомство ще се благославят всички земни племена". 26 Бог, като възкреси Служителя Си, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви. 

И това беше причината за идването на Исус-за да ни покаже как да спасим себе си, да изправи всичкото.
Нека видим Лука 24 глава и как е цялото

25 И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! 26 Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си? 

Кой трябваше да пострада-Христос

27 И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. 

Това е Христос-Йехова. И той получи името на Най-големият-на Отец!

44 И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. 

Всичко беше писано за Исус дето е Христос.

45 Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. 46 И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, 

Този, който е наречен Христос-той ще ни спаси. Когато говорите за Исус Христос-сега вече знаете за кого говорите. Първо трябва да отидете при Исус Христос-а той носи името на Отец и той и Отец са едно-в мислите си и делата си, а няма по-голям от Отец и Отец винаги е бил Бог! Докато Исус Христос умря и за три дни и три нощи не съществуваше.

47 и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. 48 Вие сте свидетели на това. 

И ако Свидетелите на Йехова биха знаели, кой е Господ, не биха играли със себе си-но не искат да слушат...
Нека видим 1 Тимотей 6 глава

13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед, 

Исус Христос ще се върне отново-и ще съди всички според делата им. Можете ли да се скриете от Исус Христос-няма такова място. Всичките папи ще бъдете на съда-къде ще идете?

14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, 15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите, 

Вие, папи-сте решили, ,че сте наместници на Исус Христос? Тогава ще видите, кой е Цар на Царете и Господ на госдподарите-къде ще се скриете?

16 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. 

Никой не може да види Отец и никога не го е виждал! Само чрез Исус Христос можете да влезете в Царството на Отец-където кръв и плът няма да има!
И последното събощение за днес-Псалм 2 глава

1 Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета? 2 Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: 

Земните владетели се опитват да отсранят Бог от всичкото-не може да стане! Защо вършите това безумие?

3 Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им. 

Те си въобразяват, че могат да се опълчат на Бога и на Исус Христос! Това е безумие!

4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. 5 Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки: 

Господ ще им каже нещо-ето го:

6 Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм. 7 Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих. 8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание. 

Сина ще се върне отново- Отец ще е още на небето. И като се върне-Отец ще му даде всичките народи-да ги управлява! И ето какво ще направи Исус Христос!

9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд. 10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии. 11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет. 12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него. 

Защото само ако малко се разгневи Исус Христос-свършено е с тази земя и с тези народи...

Благодаря ви за вниманието!

 

Гласувай:
1
0


Вълнообразно


1. анонимен - Подводни
28.04.2013 00:21
Ясноооо, елохим значи било божия глава !
Този брат еди-кой си добре си върши работата, макр и малко наивно да подхожда по въпроса. Сигурно си мисли, че сме диваци от долината на река Замбези и ядем доматите с колците,което, лично мен, много ме забавлява, щото така мога до го врътна, че само споменаването на името България да предизвика, у него, нервна криза.
И така, на иврид (езикът на който шляпа "божият народ") елох (ед.ч.) означава Бог. Анадъм?
Елох-им (мн.ч.) е .........Богове !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сиреч, божии шишарки има само в кухата кратуна на брат Андро, а в "светото писание" ясно става въпрос за един отбор юнаци които са се правили на големата работа. Също така, отново в това писание, става ясно, че тези пичове, почнали да предпочитат жените човешки вместо придружаващите ги пич........ Не зная как е женското на пич, инак бих го написал.
Абе, "Библията" наистина е голема работа!
цитирай
2. bojiislujitel - Истината не е за всеки-особено за ...
28.04.2013 01:32
Истината не е за всеки-особено за човек, който си мисли, че знае нещо...
Надявнам се, като си толкоз светнат, че можеш да четеш и на ангилйски: http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Elohim/elohim.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim

Но разбира се-ти си знаеш по-добре... Няма по-страшно от невежеството облечено със самочувствие... :)
Едно обаче нека ти е ясно: всяко коляно ще се преклони пред Исус Христос! Ти не си изключение! Въпроса е само едни-тогава къде ще се скриеш?... :)
цитирай
3. bojiislujitel - Думата "човек"-еди...
28.04.2013 15:10
Думата "човек"-единствено число ли е или е множествено число?
Факта обаче е, че думата "човек" обединява всичките над 7 милиарда човеци днес по земята! И дори и нещо повече-обединява всичките човеци от сътворението и до днес.
В урока е представена Библията и е обяснена чрез Библията. Спасението се изработва лично и без знание за Библията-което довежда до вяра в Бога-не може да стане. А нека сме наясно: всички дето са се родили, ще живеят вечно. Въпроса е само-къде? Защото и огненото езеро ще е в Божието Царство-но кой с ума си би искал да иде там?... Въпрос за размисъл-докато още е ден. Защото иде нощ и явно-скоро.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1470388
Постинги: 896
Коментари: 1305
Гласове: 320
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930