Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.03.2013 01:44 - Великдена ли-но какво е това? Пасхата ли-това е, което трябва да пазите!
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 1441 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 17.03.2013 01:47


 

Великдена

Пагански празник, а не християнски

Учили са ви, че Исус е умрял в Разпети петък и е възкръснал в неделя сутринта. В резултат на тези учения хората са въвели празник наречен Истър-или Великден на български. В неделята на Великдена-Истър-имате християни по целият свят отдаващи почести на ден в който те вярват, че Исус е бил възкресен. При изследването на Писанията ще се намери, че цялата постановка Исус да е умрял в петък и да е възкресен в неделя е противоположна на самата Библия. С други думи тази традиция е напълно противоположна на Божието Слово.

В този урок ще се занимаем с историята на Великдена-Истър и после ще изследваме Библията по въпроса на смъртта и възкресението на Исус.

Великдена създаден от хората

Преди да се занимаем със смъртта и възкресението на Исус трябва да се занимаем с историята на Истър-а (Великдена-и така до края на текста. Бел.пр.). Ще разгледаме също и символите на Истър-а: зайци и яйца. Какво общо има между тях и раждането на Исус? Освен всичко друго, кога зайците снасят яйца? В допълнение ще разгледаме и историята на службата на изгряващото слънце на Истър, лилиите, свещите и козунаците. Ако потърсите информация за Истър-а в повечето енциклопедии ще видите, че Истър-а има много специфични особености и легенди които са пагански от самото начало-в основата си-и нямат абсолютно нищо общо с християнството.

Истър носи името си от Еостре, понякога я наричат Еастре-великата Англо-Саксонска богиня на пролетта, плодородието (включително и женското) и новият живот (подновеният живот; обновеният живот). Подобни германоидни богини на плодородието са известни като Острате; Остара; Остерн; Еостра; Еостур; Еастра; Еастур; Аустрон и Аусос. Името й произхожда от сторовременната дума за пролет: "Истър”. Ето защо е лесно да видим как времето на Истре е станало: времето на Истър (или Истърското време или Великденското време). излюпила” от огромно яйце. Измежду многото пагански общества, от Египет до Месопотамия и до Британските острови, ярко декорираните яйца са били (и все още са) представяни като подарък и предмети на удоволствие (свръхестествени) за плодородие и сексуален успех всяка пролет. банс” води началото си от думата "боун”, която означава жертвен вол. По-късно символ на симетричен кръст е бил използуван за да се декорират козунаците: кръстът представлява луната, небесното й тяло свързано с богиня и неговите четири части.

Истър попада в първата неделя след първото новолуние след 20 март-денят на еквинокса-денят и нощта са почти еднакви. Този ден се явява през пролетта и есента-на 21 число. Това е времето да се празнува новият живот, възкресението на природата и типично е бил свързан с плодородието, веселбите както също е бил свързан със сексуални оргии. В старите времена е имало също и жертвоприношения на девици, както и поклонение на богини и богове на плодородието.

Мистерията на зайците снасящи яйца

От стари времена паганските народи са се покланяли на зайците като богове на секса и плродородието и са ги разглеждали като символи на сексуална страст, физическа и умствена сила и възпроизвеждане. Нека да разгледаме някои от тези символи.

В Египетските и Персийските традиции има такива богове-зайци и те са били специялно почитани през пролетта. Символите на Норвежката богиня Остара са били косата и яйцето. И двете представляват плодородието. Оцветените яйца също са сформирали част от ритуала на Вавилонската мистериозна религия. Яйцата са били свети за много стари цивилизации и са формирали важна часто от религиозните церемонии на Египет и Ориента. Оцветени яйца са висяли в Египетките храмове и яйцето е било емблема за живота, който се възпроизвежда, идващо от устата на Египетски бог. Орфейската легенда за началото на космоса е, че земята се е "

Служението на слънцето на Великден-Истер

Тази служба на изгряващото слънце на Великдена, която се прави от много църкви, може да бъде проследена и води началото си от старовреминните пагнски привички да посрещат бога слънце по времето на еквиноксът-когато дължината на денят започва да надминава дължината на нощта. Било е време на празнуването на връщането на живота и възраждането на живота в цветята и животните. Поклонението на бога на слънцето е религиозен ритуал, който е порицан от Господ в Езекил 8:15-18.

15 И ми каза: Видя ли, сине човешки? Ще видиш още по-големи гнусотии от тези.

16 И ме заведе във вътрешния двор на ГОСПОДНИЯ дом и ето, на входа на ГОСПОДНИЯ храм, между предверната зала и олтара, стояха около двадесет и петима мъже; гърбовете им бяха към храма, а лицата им - към изток и се кланяха на слънцето към изток.

17 И ми каза: Видя ли, сине човешки? Малко ли е на юдовия дом да вършат гнусотиите, които вършат тук, че напълниха земята с насилие и пак Ме разгневяват? И ето, поднасят клончето до носа си.

18 Затова и Аз ще действам с ярост, окото Ми няма да пощади и няма да пожаля. И да извикат в ушите Ми със силен глас, няма да ги послушам.

Други Истърски-Великденски-символи

Истърската лилия е била представяна за дълго от паганите на различните земи като свят символ свързан с органите за възпроизвеждане. Считан е за символ на фалуса.

Истър-Великденските-свещи се палят в църквите вечерта преди неделята на Великдена. Това обаче води началото си от паганките обичаи за палене на огньове в този ден на годината за да се отпразнува прераждането на бога слънце.

По времето на Великдена някои ядат козунаци-кръстосани хлябове. На празника на Еостре Англо-Саксонската богиня на полдородието е бил принасян в жертва вол. Рогата на вола са придобили символично значение на празника. Те са били пресъздадени в ритуален хляб. От тук води началото си козунака... Самата дума на английски-"

Има ли думата Истър-Великден-в Библията

Сега, след като твърдо представихме паганската история на Истъра-Великдена-ще погледнем от страната на Библията. Светите Писания ще ни покажат, че Истъра-Великдена-е въведен от хората. Думата Исътр се явява в Библията едни единствен път-в Деянията на апостолите 12:4

4 И като го задържа, го хвърли в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят, с намерение след Пасхата да го изведе пред народа.

Както виждате, в българският превод дори и не се среща тази дума, но думата е Пасхата. В Библията на Кинг Джеймс обаче е Истър-Easter.

Някой човек може да види това като узаконяване на празника Истър. Освен всичко друго, изглежда, че Библията пише именно за това. Въпреки това, ако погледнем на стиха точно преди този, той ни посочва факта, че се касае за Пасхата. Деянията 12: 3 И като видя, че това се хареса на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове.

Този 3 стих казва, че когато Петър беше арестуван, беше въсщност денят на Безквасните хлябове. Лесно може да се определи, че денят в който искаха да извадят Петър от затвора беше Пасхата. Вижда се, че Пасхата е денят, който е преди първият ден на Безквасните хлябове, а не Истър. В допълнение стихът в Иоан-Евангелие от Иоана-казва, че Римляните имали обичай да освобождават някого от затвора на Пасхата.

Нека видим в Левит 23 глава този презник. Левит 23: 5 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха на ГОСПОДА.

6 И на петнадесетия ден от същия месец е ГОСПОДНИЯТ празник на безквасните хлябове; седем дни да ядете безквасни хлябове.

Иоан 18:39 Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския Цар?

И не може да се намери, че пазенето на Истър е в Библията. И това е така защото Истър-Великдена-сам по себе си е възпоминание на възкресението на Исус, докато Исус сам ни казва да възпоминаваме неговата смърт, а не неговото възкресение.

Лука 22:19 И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание.

Когато четем 22 глава на Евангелие от Лука ще намерим, че Исус изискваше това от своите апостоли по времето на Пасхалната вечеря. Пасхата е което Исус ни казва да пазим, за да си припомним, че Той умря за нас и не само, че трябваше да умре на Пасхата-Той стана Пасхата-Пасхалното агне.

Исус ни даде знамение

Юдеите винаги искаха от Исус знамение. Той им даде едно знамение във връзка с неговата смърт и възкресение. Той им каза, че точно както и Иона, Той ще бъде в земята 3 дни и 3 нощи. В Евангелието на Иоана Исус отново даде знамениена юдеите, като им каза, че неговият храм ще бъде разрушен и Той ще го издигне за три дни отново. Исус говореше за своето тяло. Матей 12:38 Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха и казаха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.

39 А Той в отговор им каза: Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.

40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Иоан 2:18 Юдеите отговориха на това, като казаха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?

19 В отговор Иисус им каза: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.

20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден четиридесет и шест години, и Ти ли за три дни ще го издигнеш?

21 Но Той говореше за храма на тялото Си.

Исус съвсем ясно каза, че между неговата смърт и неговото възкресение ще бъдат 3 дни и 3 нощи.

Не можете да преброите 3 дни и 3 нощи

Въпреки факта, че Исус сам каза, че ще бъде в гроба 3 дни и 3 нощи, хората са дошли с традицията за Исус умиращ в Разпети петък и възкръсващ в неделя сутринта. При следването на тези традиции не само, че не се спазва Пасхата-не се празнува-но те директно отхвърлят думите на Исус. Защото именно Исус даде знак, че ще бъде 3 дни и 3 нощи в гроба. Традицията на Разпети петък и Великдена-Истър-очевидно не съвпадат с Писанията, защото ако следваме тези традиции, ще имаме 1 ден и 2 нощи. Според тези традиции Исус е умрял в петък. И така, той е трябвало да бъде в гроба петък вечерта, събота през деня и събота през нощта. Неделя не може да се брои, защото в Иоан 20 глава 1 стих ясно е писано, че в първия ден на седмицата-който е неделя-Мария е отишла на гроба преди изгрева на слънцето-когато е било още тъмно. В Лука 24 глава, от 1 до 6 стихове те намират, че камъкът е отвален и ангели им казват, че Исус вече е възкресен.

Как е било в същност

Традициите на хората-Разпети петък и Великден

(Тук ви предлагам да разгледате урока, който вече ви представих за 3те нощи и 3те дена-той ще ви даде точна представа кое как е станало. Бел.пр.)

Иоан 20:1 В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба.

2 Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и им каза: Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили!

Лука 24:1 А в първия ден на седмицата, много рано сутринта, те дойдоха на гроба, като носеха благоуханните масла, които бяха приготвили.

2 И намериха камъка преместен от гроба.

3 И като влязоха, не намериха тялото на Господ Иисус.

4 И когато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с блестящи дрехи.

5 И както бяха обзети от страх и навели лицата си към земята, мъжете им казаха: Защо търсите живия между мъртвите?

6 Няма Го тук, а възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,

Кога умря Исус

Следните стихве ще ни покажат, че Исус умря на Пасхата. В Марк 15 глава ни казва, че вечерта на приготовителният ден, който е денят преди сабат, Йосиф е попитал Пилат за Исусовото тяло. Когато Пилат се е уверил, че Исус е умрял, той му е дал тялото.

Марк 15:42 И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, тоест денят преди съботата,

43 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Иисус.

Именно в тези стихове се съдържа проблемът на ранната църква, опитваща се да интерпретира събитията в Библията. Трябва да се има предвид, че това, което болшинството от днешните християни практикуват е дошло от Римо-Католическата църква. Имаме недуховни хора опитващи се да обяснят духовни неща. Тъй като Писанията показват, че приготовителният ден е бил денят преди сабат, те автоматично предполагат, че това събитие се е случило в петък, защото те са знаели, че Господната събота започва от петък със залеза на слънцето и завършва в събота със залеза на слънцето. Ето как те са стигнали до извода, че Исус е умрял в петък и е възкръснал рано сутринта в неделята. Това, което те не са взели под внимание са Господните Свети Празници или както още са били наричани-Високи Съботи. Тези Високи Съботи са седем през годината и те с изключение на Петдесетница могат да попаднат във всеки ден от седмицата. В началото на този урок беше обяснено чрез Левит 23:4, че Пасхата, която е на 14 ден от месеца е денят преди първият ден на Безквасните хлябове, който е Свят Ден или Висока Събота. Пасхата по някога е наречена приготовителен ден защото са използували този ден за да се приготвят за празника на Безквасните Хлябове. Именно денят на Безквасните Хлябове е посочен в Марк 15:42, където се казва, че Йосиф е поискал тялото на Исус. Исус е бил разпънат на Пасхата и следващият ден е Безквасни Хлябове-първият ден.

Исус е предсказал кога ще умре

Матей 26:1 Когато Иисус свърши тези думи, каза на учениците Си:

2 Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.

Спомнете си сега, че Господните дни започват и завършват със залеза на слънцето. Помнете това докато разглеждате следните стихове от Писанията. Исус беше предаден от Юда вечерта на Пасхата. Иоан 13 глава ви казва как Исус и неговите ученици през онази вечер са споделяли Пасхалната вечеря. Иоан (18:3) показва че през същата вечер Исус беше предаден и откаран. Било е все още нощ когато са взели Исус, защото хората които го арестуваха имаха факли и светила. Исус беше разпънат на следващият ден, но все още беше Пасхата-спомнете си, че Господните дни са от залез до залез. Исус беше взет в затвора в нощта на Пасхата и следващата сутрин-която е денят на Пасхата той беше осъден и разпънат. Следните стихове показват как Пилат искаше да освободи Исус сутринта след нощта, когато беше отведен. Ние всички знаем, че Юдеите отказаха и Исус беше разпънат.

Иоан 18:39 Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския Цар?

40 Тогава те всички пак закрещяха, казвайки: Не Този, а Варава. А Варава беше разбойник.

Спомнете си и Марк (15:42)-Йосих поиска тялото на Исус вечерта на Пасхата. Сега може да се види, че това беше в края на Пасхата.

3 нощи и 3 дена

След като разгледахме предишните стихове, сега вече трябва да имаме по-добро разбиране по въпроса и как е станало всичко. Спомнете си, че Мария не дойде на гроба до първият ден на седмицата, който е неделя.

Иоан 20:1 В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба.

При това е било рано сутринта и е било все още тъмно. Но Исус вече не беше в гроба. Това е защото Исус отиде в гроба точно преди края на Пасхата или сряда вечерта. Отминаването на Пасхата доведе до първият ден на Безквасните Хлябове. И така, Исус би трябвало да бъде в гроба сряда вечерта, четвъртък през деня и четвъртък вечерта, петък през деня и петък вечерта, събота през деня и е бил възкресен преди залеза на слънцето в съботата. И ето, че имаме три дни и три нощи-точно както Исус предсказа. Неговата смърт в сряда вечерта е в съгласие с пророк Даниил, който пише, че Месията ще бъде убит в средата на седмицата.

Даниил 9:26-27

26 И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.

27 И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще прекрати жертвата и приноса; и на крилото на мерзостите идва един запустител, докато решеното унищожение се излее върху запустителя. Спомнете си-Исус беше жертвеното Пасхално Агне!)

Аз съм сигурен, че ще останат тези които чувстват, че няма нищо лошо в празнуването на Истър-Великдена, защото те вярват, че е важно духът в който се върши нещо важно. Отново моята цел е само да ви накарам внимателно да изследвате ученията и практиките които следвате. Като изследвате Писанията можете да сте сигурни, че едно учение съвпада или не с Божието Слово. Нека да кажем, че Исус ни е казал да му служим с дух и Господ ни е дал специфични инсрукции как да вършим това. Тези инструкции се съдържат в Библията, защото тя е Божието Слово. И ако някой следва учения или следва дух, който е противоположен на Писанията, ученията и духовете които те следват са противоположни на Господ.

В Иоан 4 глава, 1 стих Господ ни казва да опитваме духовете. Как могат да се изпитват духовете? Чрез Божието Слово. Пасхата е наредена да се пази от Господ-Левит 23:5. Хората в целия свят празнуват така наречените религиозни празници в името на Исус Христос, но никой от тези празници не е потвърден в Библията. Този урок ви показа един от тях-Истър или Великдена, който е бил създаден от хората. И още веднъж изпитвайте духовете, защото може би не следвате Божието Слово, а следвате силни духове, които не са от Бога.

Мир на всички които търсят истината в името на Исус!

Превода направих днес-април 1, 2006 година.

Георги

 Гласувай:
2
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1548509
Постинги: 947
Коментари: 1328
Гласове: 327
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930