Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.05.2012 00:26 - Притчата за сеяча
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 2114 Коментари: 2 Гласове:
1Сестри и братя,
Днес ще се занимаем с този урок.
Ние ви учим по тематика, защото не е възможно да научите Библията за един ден! Но трябва да я изучавате, защото от това зависи вашето лично спасение.
Много хора отиват на църква, но не знаят нищо от Библията! Хората назовават Исус по име, но дори и не го познават!
И ако не можете да разберете тази притча, не е възможно да разберет която и да е! Защото тази притча обхваща цялата Библи! Защото „семето” за което говори тук Исус е Божието Слово!
Ще започнем с Марк 4 глава.

Марк 4:1 И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото.

Хората не казват това за Исус, но вижте-Исус ги поучаваше! Всичко, което знаем-научили сме го от някого! Така е и с Божието Слово!

2 И поучаваше ги много с притчи, и казваше им в поучението Си: 3 Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее. 4 И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха:

Хората не искат да разберат това, защото те си мислят за други неща, те мислят, че им е ясно, но в главите си имат идол, който им пречи да разберат казаното. И този идол изкривява всичко-и те не могат да разберат за какво се говори.

5 Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
6 а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха.

Тези не са имали корен-и ще обясним за тези също.

7 И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод.

Тези са други, но също не дават плод-ще видим за какъв плод става въпрос.

8 А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.

А някои падат на добра почва! И те произвеждат добър плод! Ние ще видим всичките случаи поотделно.

9 И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.
10 И когато остана сам, ония, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите.
11 И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи;

Исус не е лицемер-и не става въпрос тук, че само апостолите ще разберат притчата! Съвсем не-всеки, който търси искренно Исус-ще разбере тази притча!!

12 тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].

Каза им-че ще чуят и няма да разберат и ще видят и няма да разберат-защото те не искат дори и да знаят за Бога!
Нека да видим сега по този въпрос.
Исаия 6:

1 В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма.

Исаия има видение за бъдещето-точно както и Йоан видя бъдещето-Откровението...

2 Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше.

Същите херувими-те са серафимите тук. На друго място са наречени терафими-същото!

3 И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя.

Можете да видите същото в Откровението 4 глава-става въпрос за същото време!

4 И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим.
5 Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите.

Това тук ми показва, че това е в бъдещето! Защото Исус все още не еЦар днес! По времето на пророк Самуил, Израел изгони своя Цар-Исус и си избра човек за Цар-Бог им даде Саул... Това тук е бъдещето!

6 Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара.
7 И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви.

Когато Господ ще ви прати някъде за да работите за него-първо трябва да ви изчисти!! Трябва да ви направи чист съд и чак тогава ще ви използува! Ако видите някой,
дето постоянно нарушава всички Закони на Бога-той не може да бъде от Бога, независимо, какво ви казва и на какъв се прави! Господ никога не поставя своето Слово в нечисти съдове!!

8 После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.
9 И рече: - Иди кажи на тия люде: С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете.
10 Направи да затлъстее сърцето на тия люде, И направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, Да не би да гледат с очите си, и да слушат с ушите си, И да разберат със сърцето си, и да се обърнат та се изцелят.

Казва-направи ушите им да затлъстеят и да не би да чуят за да ги излескувам! Ако хората променят поведението си и се обърнат към Бога-Бог ще ги излекува! Но те не искат и да знаят Божието Слово!
Нека се върнем на Марк 4 глава и да продължим

13 И казва им: Не разбирате ли тая притча? а как ще разберете всичките притчи?
14 Сеячът сее словото.

Семето е словото-нали така четем?!!
Нека сега отидем на Римляните 10 глава и ще започнем от 5 стих.
Римляните 10:

5 Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.
6 А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?

Информацията е вече тук! Не трябва да отиваме някъде за да я намерим-Божието Слово е тук! Вижте следващото!

7 или: Кой ще слезе в бездната сиреч да възведе Христа от мъртвите?" 8 Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме. 9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Това е напълно вярно, но дали е така простимчко-нека видим 13 стих.

13 Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".

Нека да видим, дали това е достатъчно-вижте следващите стихове!! Как ще повярвате в някой, за когото никога не сте чували? И как ще повярвате в този за когото не сте чули никога? Вижте-Исус от Библията пазеше съботата! Исус от Библията ще възкреси всички праведни в последният ден! Исус от Библията не наруши нито един Закон! Не изяде нищо нечисто! И това е Исус, който като дойде, ще съди народите! Познавате ли този Исус-той е от Библията! Или познавате друг Исус-измислен от човеци? Сестри и братя-трябва да четете цялата Библия-от Битие до Откровението!

14 Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

А как ще повярвате без проповедник? Но от Бога ли са пратени тези дето ви говорят уж за Бога? И как ще проповядват, освен ако са изпратени-от Бога?!

15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"

И това е въпроса: всеки, който вярва в Бога-ще бъде спасен! Но как можеш да вярваш в Бога за когото никога не си чувал? И как ще чуеш, ако никога не си имал контакт с проповедник, който не е пратен от Бога? А кои са изпратени от Бога-как да знаем това?
Нека да видим, какво казва Библията по този въпрос. Ще намерим отговора в Еклисияст 12 глава.

Еклисияст 12:
9 И колкото по-мъдър ставаше проповедникът, Толкова повече поучаваше людете на знание; А най-вече измисляше и издирваше И нареждаше много притчи.
10 Проповедникът се стараеше да намери угодни думи, И това, което бе с правота написано, думи на истина.

Вижте-този проповудник не е чакал на „Светият Дух” да му налее нещо в главата, че да иде да учи хората! Но този проповедник издиряше думите на истината-Божието Слово-то е истината!
Нека видим Еремия 3 глава. Бог ще ни покаже характеристиката на проповедниците пратени от Бога! И ако вие сте били цял живот в църква, но не знаете нищо за Бога-то този, който ви е учил не е пратен от Бога. Съвсем прост е.

Еремия 3:
14 Върнете се, чада отстъпници, казва Господ. Защото Аз съм ви съпруг; И ще ви взема - един от град, а двама от род - И ще ви въведа в Сион!

Исус казва, че ще възстанови Израел и ще ги върне в държавата Израел.

15 И ще ви дам пастири по Моето сърце, Които ще ви пасат със знание и разум.

И ще им даде пастири дето ще ги пасат със знание и разбиране! Е тези дето днес ви учат-от Бога ли са? Те ви казват, че Исус е починал в петък и е възкръснал в неделя. Но Исус ви казва, че ще е три дни и три нощи в гроба! Е ако не можете да преброите три дни и три нощи-то защо следвате тези които ви дават лъжи за храна?
С две думи-ако вашият проповедник е изпратен от Бога-вие ще имате знанието! Но ако не знаете нищо-вие следвате лъжлив проповедник! Господ никога не праща някой за да ви разказва детски приказки... Но вие им вярвате-защо?
Нека видим Еремия 23 глава и да видим дали Господ обича всички хора, независимо от това, какво вършат! Трябва да знаем, дали едно слово е от Бога или не е-защото фалшивото ще ни доведе до огненото езеро...

Еремия 23: 14 Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо;

И това е било тогава-така е и днес!

Прелюбодействуват и ходят в лъжа, И подкрепват ръцете на злодейците Тъй щото никой не се връща от злото си; Те всички станаха за Мене като Содом, И жителите му като Гомора.

Те и днес ви казват, че Господ обича всички хора! Никога не ви казват за огненото езеро!

17 На ония, които Ме презират, винаги казват: Господ рече: Ще имате мир; И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло.

Кои презират Господа-всички тези които не искат да пазят Закона на Бога! А тези ви казват, че каквото и да направите-нищо зло няма да ви се случи! Дори и на хомосексуалните им казват, че Бог обича всички. И че нищо зло няма да им се случи. Но ако всичко е добро, то тогава Бог не е Бог. Казват ви, че и крадци и лъжци и убийци и хомосексуалисти и прелюбодейци-всички са си добри... И Господ обича всички. Не е възможно едно нещо да е грях, но друго-не! И така-всичко върви... Въпроса е само-на къде?!

21 Аз не съм изпратил тия пророци, а при все това те се завтекоха; Не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.

Господ не е изпратил тези проповедници! И не им е говорил нищо!! Но ето-те са завладяли съзнанието на мнозината...

22 Но ако бяха стояли в съвета Ми, Тогава те щяха да правят людете Ми да чуят думите Ми, И щяха да ги връщат от лошия им път И от злите им дела.

Но вижте този 22 стих-ако пожелаете да се обърнете към Бога-Бог ще покрие всичките ви грехове! Но трябва да се обърнете с цялото си сърце и да следвате Бога така, както Бог изисква!
Но те говорят от своите си-още по-зле-от Сатанинските!
Но ако вие решите да повярвате в Бога и в името му-трябва да намерите някой, който ще ви учи на „Така казва Господ”! Но трябва да е изпратен от Бога. И трябва да има основата-здрава основа във вярата! Нека видим Римляните

Римляните 10:
16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"?

Това е в 53 глава на Исаия-и не, не са много дето са повярвали в Бога!

17 И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Е-ако не сте чули Божието Слово-как може да вярвате в Бога? Не става!
Ще кажете-че вярвате в Бога? Наистина ли? Кога Исус промени съботата на неделята? Казвате-когато възкръсна... Това показва, в кого вярвате-не и в Исус! Защото Исус от Библията не се мени-никога! Евреите 13:8!!
Нека видим Яков

Яков 1:
17 Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.

Винаги е така-това, което Господ е направил още от началото, все още е така! Бог не се мени! Никога! Както в началото, така и днес жените раждат! Мъжете не раждат! Дъждът все още вали от горе на долу! Все още ядем с устата си... Нищо не се е изменило!

18 От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.

Според своята воля, ни е родил чрез Словото на истината! Бил съм в много църкви-но те не говореха Словото на Бога! Докато не намерих Израел-Божият народ! И още от първия урок разбрах с цялото си съзнание, че съм открил Бога!
Бог ме викаше, но докато не чух неговото слово-не бях го намерил.
Нека видим по този въпрос...

Притчи 22: 17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,

Приклони ухото си към знанието от Бога!

19 За да бъде упованието ти на Господа, Аз те научих на тях днес - да! тебе.

Слушай Божието Слово-то ще те научи на прекрасни неща! Но как Бог е дал словото си-чрез пророците си!

20 Не писах ли ти хубави неща От съвет и знание.
21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?

И когато ти знаеш Божието Слово-ще го говориш на всички и то е абсолютно сигурно! Нима ако спрете да дишате няма да умрете и да се върнете обратно в земята! И няма ли след някое време да се обърнете на прах отново? Това е абсолютно! Бог каза-Битие 3 глава-че от пръстта сме взети и там ще се върнем като умрем! Абсолютно вярно е!
Нека видим Йоан 8 глава. Няма нищо сложно-ние сме усложнили всичко!
Но ние трябва да се занимаваме с Божието Слово и трябва да живеем чрез него!
В тази притча, която разглеждаме днес-Бог говори на тези които искат да повярват в него!

Йоан 8:
30 Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.
31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;

Исус говори на всички, които вярват в него-те и го чуха и ще го чуят! Понякога говориш на един човек, но той не те чува... Някой до него обаче ще те чуе! Отворете учише си, за да слушате и да разберете! И ако продължавате в Словото-ще бъдете ученици на Исус!!

32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Много пъти ви цитират това-стих 32, но ако не продължавате в Божието Слово-няма да останете в истината! Вие нарушавате постояннож всички Закони на Бога-наистина ли сте свободни? Ядете нечисто-което е стриктно нарушаване на Диетичният Закон-наистина ли сте в истината?
Трябва да познавате Божието Слово за да знаете как да служите на Бога! И цялата Притча се отнася до това, как се служи на Бога!
Нека сега се върнем на Марко и ще се занимаем с отделните случаи.
,
Марк 4: 15 А ония край пътя, гдето се сее словото, са тия, които като чуват, Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово.

Някои хора чуват индиректно Божието слово и решават, че е добро, но то не пуска корени в тях. Веднага идва Сатана и го отнема от тях. Сатана върши това за мно-о-о-ог време!
Нека ви покажа от кога го върши същото това.
Битие 2:

7 И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Ето-дори и тук научихте нещо-вие нямате душа във вас-вие сте душите!!

8 И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал.
9 И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото.

Вижте-Господ насади много дървета и те излязоха от земята, но две дървета Господ постави-Исус и Сатана. И Сатана беше в градината, а също и Исус беше там! И Господ им забрани да говорят със Сатана! Но ето какво направиха те...

16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

Ева не беше още когато Господ нареди на Адам да не говори със Сатана. Но Ева явно знаеше тази заповед-ето го:

Битие 3:
1 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
2 Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;
3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

Ева е знаела за заповедта от Бога!

4 А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

Това ви го казват на всяко погребение...

5 но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.
6 И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Човекът искаше да бъде като Бога, но няма квалификациите! А какво ядоха-Осия в 3 глава ви казва-плодовете на лъжата! И това ги доведе до смъртта. Това беше семето на лъжата! За това умираме и до днес!
Но нека видим Матей 16 глава-и да видим как работи Сатана-чрез хора...

21 От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.

Петър от любов към Исус вижте какво направи. Но Петър ли беше? Но вижте-Петър каза на Исус, че лъже-че това, за което говори няма да се изпълни...

22 Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.
23 А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Исус знаеше, кой говори чрез Петър! И Сатана го съблазняваше-защото искаше да развали целият спасителен план. Ако Исус не би умрял, то никой не би имал изобщо и надежда за живот!
Понякога говорите по Библията на някого, тогава идва някой друг и без да е поканен се всключва в разговора. Вие се ядосвате и започвате да се разправяте сд него, зато отой говори всичко против Божието Слово, което вие говорите на другия човек. И тогава Сатана е успял...

Нека се върнем на Марко 4:

16 Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат;
17 нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват.
Вие чувате Словото и се радвате! Отивате в къщи и първото нещо е-говорите на най-близките си за чудното Слово и добрата вест! Но те се обръщат веднага против вас... Започва война в дома ви! А вие така се радвахте...
Но кой започна тази война-ето ви отговора-Матей 10 глава

34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

Защо? Защото е Божието Слово срещу словото на човеците... Нима не е така?

35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

Кажете, че майка им дето е починала не е на небето-войната ще почне!
Вижте-пророк Еремия е изпитал същото...
Еремия 20:

1 А Пасхор, син на свещеника Емир, който беше началник в Господния дом, чу Еремия като пророкуваше тия неща.
2 Тогава Пасхор удари пророка Еремия и тури го в кладата, която бе в горната Вениаминова порта до Господния дом.

А Еремия мислеше, че има добрата новина...

7 Господи, примамил си ме, и аз бидох примамен; Ти си по-силен от мене и си надмогнал. Аз станах за присмех цял ден; всички се подиграват с мене;
8 Защото отворя ли уста, не мога да не викам; Трябва да викам: Насилство и грабеж! Защото словото Господно ми става Причина за позор и присмех цял ден.

Всеки се е подигравал на Еремия. Но ако вие имате Божието Слово днес и го говорите-ще бъде същото и с вас!

9 Но ако река: Няма да спомена за Него, Нито ще продумам вече в името Му, Тогава Неговото слово става в сърцето ми Като пламнал огън затворен в костите ми; Уморявам се да го задържам, но не мога.
Но ако имаш Божието Слово-не можеш да го държиш в себе си! И дали си достоен за Бога? Можеш ли да издържиш подигравките и присмехите срещу Бога-защото не е срещу тебе, но срещу Бога! Ти не говориш своето слово-ако си по Бога разбира се!
Но защо тези от твоя дом ще бъдат против тебе? Защото Исус донесе двуострият меч и това е Божието Слово-в Ефесяните 6 глава ви го обяснява това...
И ще става по-зле! За сега не гонят тези които имат Словото, защото още не са им обърнали внимание... Ще им обърнат! Когато всичко закипи-ще им обърнат.
Йоан 16:

1 Това ви казах, за да се не съблазните.
2 Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.

Римо католическата църква е избила мнозина защото са имали правата вяра!
Но трябва да сте силни, веднъж като намерите истинското Божие Слово!

3 И това ще сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене.

Защото те не са познали нито Отец, нито Исус-защото Бог не им е изпратил пропонедник и те са обикнали лъжата! Това е факта.

4 Но Аз ви казах тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;

И всеки от вас, който чете и знае истината както е, знае каква борба води в собственото си семейство! И когато скръбта дойде и всички най-близки се нахвърлят срещу вас-ще можете ли да издържите? Защото ще се случи!
Нека сега видим другите семена-Марк 4 глава и ще видим кои са те и какво ще стане с тях.
Марк 4:

18 Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото;
19 а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно.
Това са тези които са били задушени от тръните. Грижите по този свят са ги задушили-те се притесняват как ще правят пари, как ще станат по-богати, как ще си купят по-голям автомобил, как ще си купят по-скъпа къща. И преди дори и да разберете-вие нямате вече нищо общо с Бога! Соломон ни казва, че е добре Господ да не ни дава много нито малко-нека видим защо.
Притчи 30:

7 Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -
8 Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;

С други думи-дай ми това, което ми трябва-нищо повече, нито по-малко. Защо-ето го:

9 Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ?

Да не би като ми дадеш много, Господи, да кажа, че аз съм го постигнал и защо да служа на Бога?

Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.

И ако човек няма това, което му е необходимо за да живее-то този човек може и да открадне-което е грях пред Бога.
Някои имат много пари на стари години и тръгват да гонят младите момичета... А си мислят, че тези ги обичат заради тях самита и не заради парите. Лъжат себе си.
Нека видим 1 Тимотей 6 глава

5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.

Това са развратени хора! Бягайте далече от тях! Те ви проповядват за богатство-просперитет! Някой си проповедник казал, че Господ иска да бъдем богати-когато Исус възседнал магарето, това било Кадилака на онова време... И хората го слушат и пляскат-какво нещастие!

6 А благочестието със задоволство е голяма печалба;

Защото това е голяма печалба! Да спасим себе си-кое е по-добро от това?

7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо;

И това е абсолютно вярно-да знаете ньякой, дето се е родил носейки два куфара с пари със себе си, излизайки от корема на майка си? Или да знаете някой дето е починал да отнася и парите си?

8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.

И нима на човек му трябва нещо повече? Ако сте нахранени и имате покрив над главата си-какво още ви трябва? Не гледайте как Господ е благословил съседа ви-гледайте, че имате това, което ви е необходимо! Радвайте се на благословията на Бога, която ви е дал!

9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.

И ако ума ви е само в парите-неминуемо ще идете в огненото езеро! Защото всичко сега е временно-не се лъжете по него! Защото са много случаите когато хора дето са се самозабравили заради пари, от тях не остава нищо дори и в сегашният живот!

10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,

Обърнете внимание-не парите са злото, но любовта към парите е злото! Защото някои са така заети да правят пари, но не виждат, че умират...
Нека видим и Матей 6 глава-защото вие трябва да изберете, на кого ще служите!!
И където и да попаднете при възкресението-ще е за винаги! А имаме само два случая-вечен живот или вечно наказание! Внимавайте къде ще попаднете!

Матей 6:

19 Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.
20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;

Нека това дето притежавате не е всичко, което имате! Но събирайте си това, което ще ви даде вечен живот!

21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Това е факта! Ако мислите за Божието-ще живеете с него всеки ден! Но ако мислите за парите си-това и ще ви постигне...

24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

Не можете да служите и на парите и на Бога! Няма нищо лошо да имате пари, но ако забравите Бога заради тях-това е проблем за вас!

25 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?
33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Господ знае от какво се нуждаем! Дори и по-добре от нас!
Нека сега да видим и тези семена, които дават добър плод. Марк 4:

20 А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.

Това са тези от вас които чуват Божието Слово и то здраво засяда в съзнанието им. Дори и да има преследване-вие не се притеснявате какво ще стане с вас! И принасяте плод-говорите Словото на всички на които можете и някои от тях ще се обърнат към Бога!
Нека видим пример за това-защото Господ ни е дал възможността да избираме! И е добре да сме наясно с тези избори. А като сме наясно-избора си е все още личен!

Исаия 44:
1 Но сега слушай, служителю Мой, Якове, И Израилю, когото Аз избрах:
2 Така казва Господ, Който те е направил, И те е създал в утробата, и ще ти помага: Не бой се, служителю Мой Якове, И ти, Есуруне, когото Аз избрах,
3 Защото ще изливам вода на жадната земя, И реки на сухата почва; Ще изливам Духа Си на потомството ти, И благословението Си на рожбите ти;

Тази вода е Словото, сестри и братя! Спомнете си Исус при кладенеца. Какво каза на онази самарянка-за каква вода ставаше въпрос!

4 И те ще поникнат между тревата Като върби край течащи води. 5 Един ще казва: Аз съм Господен; Друг ще се нарича с Якововото име; А друг ще подписва с ръката си, че ще служи Господу, И ще произнася с почит Израилевото име.

И когато Израел-народа на Бога разберат, кои са, ще започнат да го показват, като дори сменят имената си и фамилиите си. Защото са Израел-народа на Бога. А за нас остава да се доближим до Израел-да се присадим към Маслината! И никой и нищо не ни пречи да имаме същото знание чрез Израел!
Нека видим за тази „вода”...
Йоан 17:

1 Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,

С други думи-нека се върна там от където дойдох.

6 Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.

Защото Исус носеше Словото на Отец!!

7 Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;

Те повярваха, че Исус идва от Отец и носи Неговото Слово!

8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
9 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.

Исус не се моли за света? Вие мислите, че Бог обича всички... Не е вярно! Господ се молеше само за тези които искаха и ще искат да му служат, като приемат Словото на Отец и го пазят! Исус се моли само за тези, които Отец му дава!

17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

Това е начина да бъдем отделни от света-да знаем и да пазим Божието Слово-не само да го знаем, но и да го пазим!! Божието Слово-то е истината!

18 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

Исус беше осветен чрез истината също-Словото на Отец!

20 И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

Исус се молеше дори и за тези от нас които ще повярват в него чрез думите на пророците и апостолите! Исус не се моли за света! Не се моли за неделните църкви, но само за нас! А от нас си зависи само, дали ще сме с него-ако му вярваме, ще сме и ще пазим това, което заповяда!
И вижте сега-дори и Исус не може да ни спаси против нашата воля-но само ние можем! И вижте по какво ще бъдем съдени!

46 Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.

С други думи-няма да сте игноранти! Ще знаете какво става и какво следва.

47 И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.

Исус не дойде за да съди света! Но кой ще ни осъди?

48 Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

Божието Слово-то ще ни съди! Разбирате ли това, сестри и братя-колко важно е да познавате Библията?
Вижте сега, как ще бъдем съдени и според какво-Откровението 20 глава

11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.

Това е Съдният Ден-вижте как ще бъдем съдени!

12 Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

Ще бъдем съдени според написаното в... Библията! И книги се отвориха-„Библия” иде от гръцката дума „библос” и означава книги. По тях и ще бъдем съдени!
Сестри и братя-докато още е ден, докато имате време-започнете да изучавате Библията. И ако сте били цял живот на църква, но не знаете нищо-само лъжете себе си, че служите на Бога.
И всеки, който реши в сърцето си да търси истината за Бога както е-чрез Библията-обещавам ви, че ще ви помогна с цялото си знание по Библията-а то се базира на десет години сериозно изучаване на Библията при Израел-народа на Бога.

Благодаря ви за вниманието!

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!
да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].

Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога на Израел! В името на Исус! Амин!!Гласувай:
1
0


Вълнообразно


1. balgarski7vinarki - Prijatelju, a kogato njama kakvo da jadesh, mislish li za slovoto bojie?
09.06.2012 06:00
Shte te nahrani li?
I mladite, ot4ajani ot bezrabotizata i loshia jivot- kolko im e neobhodimo slovo ?
Po-dobre, ako mojesh napravi neshto, a posle kaji i za slovoto.
Izvinjavai, no napisah to4no kakvoto mislja.
цитирай
2. bojiislujitel - Защо положението в нашата родина е ...
09.06.2012 17:00
Защо положението в нашата родина е такова? Отговора е съвсем прост: защото духовното ниво на народа е такова. Но от кого зависи то? От духовните водачи! Понеже те не са си на местото-и не проповядват "Така казва Господ", то и Господ се е оттеглил от България. Библията е ясна по въпроса-народ, чийто Господ е Бог-е винаги в добро състояние! Но нашият народ е безбожен-благодарение на духовните водачи! Това е факта. И за това работя за да обърна този мой народ към Бога. А всичко останало ще му се прибави!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1545824
Постинги: 946
Коментари: 1328
Гласове: 326
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930