Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.05.2012 05:44 - Петдесетницата ли-какво е това
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 2218 Коментари: 1 Гласове:
1ПЕТДЕСЕТНИЦАТА

Здравейте сестри и братя,

Този урок е за тези които искренно търсят истината по Библията. Реших да представя обяснението за празника Петдесетница така както е по Библията, за да покажа на всички действителната същност на този така важен празник!
Господ е наредил всички мъже да се явяват пред него на три определени празника, които Той е определил и Петдесетницата е един от тези празници. Този, същият празник ще се празнува и в Божието царство-така както ни казва Господ в Библията.

И така, ето и урока:
Левит 23: 1, 2 Говори на Израиляните като им кажеш, Господните празници, (забележете-казва Господните празници-те са наредени от Господ и поради тази причина трябва да се спазват от всички! Те съвсем не са еврейски празници!!) в които ще свиквате свети събрания, МОЙ ПРАЗНИЦИ!!, са следните.
4 Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им: 5 в първия месец, е Пасха Господня; и на петнадесетия ден от същия месец е Господния празник на Безквасните; седем деня да ядете безквасни хлябове

Този празник вече мина тази година-следва Празника Петдесетница-тази година ще е на 3 юни, а започва със залеза на слънцето на 2 юни-ето го:

9 Господ говори още на Моисея, казвайки; 10 Говори на Израиляните, като им кажеш, Когато влезете в земята, която аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; 11 и той да подвижи снопа пред Господа за да ви бъде приет; на утрешния ден подир съботата да го подвижи свищиникът. 12 И в деня когато подвижи снопа, да принесете за всеизгаряния Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благо ухание; и възлиянията му, един четвърт вино.

След като Исус вече дойде и умря на кръста и на третият ден Отец го възкреси, според както каза самият Исус, че ще стане-и това е знака по който да знаем, че този наистина е истинският Исус-жертвоприношения вече не се правят!! А обърнете внимание-докато Отец не приеме първите плодове, никой не може да яде нищо! Тоест-това е нещо много-много важно.

14 А хлебът, или пържено жито, или пресни класове да не ядете тоя ден, до деня когато принесете приноса на вашия Бог. това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

Има ли връзка този така описан празник с Исус Христос? Да, има, защото Исус Христос беше първият плод също пред Отец!!! И нека заедно видим това.
Евангелие от Иоана 20 глава,

1 В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.

2 Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба, и не знаем где са Го положили.

Нека обърнем внимание на факта, че Мария отива на гроба в неделята и все още е тъмно-денят не е започнал, слънцето не е изгряло!! И Исус не беше вече там... И нека сега внимаваме, какво четев нататък.

8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.

9 Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

10 И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.

11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,

12 и вижда два ангела в бели дрехи седнали там гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата, и един откъм нозете.

13 И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото дигнали Господа мой, и не знам где са Го положили.

14 Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.

15 Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил, и аз ще Го дигна.

И когато Исус я назова по име, тя го позна! Но обърнете внимание, какво каза Исус на Мария!!


16 Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!

17 Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

Каза й да не се допира до него, защото още не се е представил пред Отец!!! Сега вече след като прочетохте в Левит как се пази Празника-разбирате, че Исус е първият плод от починалите и докато Отец не го е приел, никой не бива да се допре до него.


18 Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.

19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!

Но вижте-сега вече Исус беше приет от Отец! Вижте сега каква е разликата след като Исус вече беше приет от Отец:

20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.

21 И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

22 И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.

23 На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.

24 А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.

25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

26 И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!

27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28 Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!

Но нека сега видим заедно какво казва апостол Павел за възкресението.
І Послание към Коринтяните 15 глава

20 Но Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите. 21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде и възкресението на мъртвите. (Тук Павел говори за възкресението на мъртвите, но е добре да видите кога ще стане то. Защото никой няма да изпревари-то ще стане в последният момент, при звук на тръба, при пришествието на нашия Господ-Исус Христос! До тогава-всички "спят" в гробовете-всички които са починали!-намерете го в Библията!) 22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на свой ред: Христос първия плод, после, ПРИ ПРИШЕСТВИЕТО НА ХРИСТА, ТИЯ КОИТО СЪ НЕГОВИ!!!!! (Забележете как казва: при ПРИШЕСТВИЕТО-не преди него!!! И още-кои са неговите? Които спазват думите му!)

Но да се върнем отново на Левит 23 глава и да видим кога се пада Петдесетницата!

Левит 23: 15 От утрешния ден подир съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици (49 дена!); 16 до утрешния ден подир седмата събота да изброите петдесет деня, и тогава да принесете новохлебен принос Господу. 17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хлеба...18; 19; 20 И свещеника да ги подвижи заедно с хлеба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свети Господу за свещеникът. И в същия ден да си свикате своето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

И така, след като намерихме кой е празникът Петдесетница, нека да видим, дали е отпаднал!
Деяния на апостолите 1 глава,

1 стих... 1 до 4 стих, 8 и 9 стих-прочетете ги! Исус им казва, че ще приемат сила от Светия Дух.

Деяния 2:
1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички беха на едно место. (Тоест-те празнуваха този важен празник-както нареди Господ!) 2 И внезапно стана шум от небето като хвучене на силен ветър, и изпълни целата къща дето седеха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тех. 4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят (Тук искам да напомня на така наречените петдесетници: чужди езици означава езици говорими на земята-немски, френски, англииски, италиански, испански... И съвсем не означава неразбираеми от никого думи... И още-според както Духът им даваше способност! За да разнасят Божието Слово до всички! А както ще видим, там имаше Израиляни дошли за Петдесетница от всички тогавашни страни! И те говореха различни езици! Ще представя някой ден и урок за езиците...) А тогава престояваха в Ерусалим Юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

Тук трябва да ви обърна внимание на факта, че в Ерусалим за Петдесетницата се бяха събрали много Израиляни живеещи в други държави и дори-родени там и говорещи тамошните езици. Но защо те бяха пътували по онова време за да отидат в Ерусалим за Петдесетницата? Защото това е Закона-всеки мъж трябва да се яви пред Бога на три Празника и вторият е Петдесетницата! А трите са Безквасни Хлябове, Петдесетница и Колибите. Вижте внимателно Второзаконие 16 глава и ще го прочетете сами!

6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. 7, 8, 9, 10, 11-прочетете ги!

И така, имаше Юдеи от всички страни-защо? Защото те трябваше, според наредбата на Господ, да се явят пред него на този ден! Защото Господ казва: всички да се явят!
Ето Второзаконие 16 глава,

16 Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа твоя Бог на местото, което избере той: В ПРАЗНИКА НА БЕЗКВАСНИТЕ ХЛЕБОВЕ, В ПРАЗНИКА НА СЕДМИЦИТЕ, (ТОВА Е ПЕТДЕСЕТНИЦА) И В ПРАЗНИКА НА СКИНОПИГИЯТА (ШАТРОРАЗПЪВАНЕ!!!)!!!; но да не се явява пред Господа с празни ръце.

И така, братя и сестри-това ни е наредил Господ! Някои ще кажат-да, но само на евреите! Добре, вие кой Господ следвате? И ако е само на евреите, тъй като е Исус Христос, който е дал всички тези заповеди, то вие автоматично се изключвате от Него! И при това, Господ не е ли Господ на всичките народи? Или е само на Израел? Ако е така, то не виждам каква надежда можем да имаме ние които не сме от Израел? Ще кажете-да, но ние сме духовният Израел-вярно, но тогава кой е нашият Господ? И не подчертах ли вече-това са Божиите празници-те не са Еврейски празници!
Но нека се върнем на Деяния на апостолите 2 глава,

12 И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?

13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.

15 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;

16 но това е казаното чрез пророк Иоила: -

17 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18 Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.

19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;

20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

Обърнете внимание на 17 до 20 стих-Петър цитира пророк Иоил от Стария Завет (тогава разбира се още не е имало Нов и апостолите и Исус са цитирали често написаното в Стария, което се е сбъднало пред очите им! Разбира се, за Исус е било съвсем ясно кое как е-нали Той е създал Старият Завет!)
Нека видим първо пророк Йоил 2 глава:

28 И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

29 Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.

30 И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.

31 Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

Вече прочетохме какво каза Петър-той цитираше пророк Йоил. Но нека обърнем внимание и на това, което каза още пророка-вижте стихове 30 и 31! Това е точно преди идването на Исус! И същото нещо каза и Исус в Матея 24 глава,

29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

Какво видяхме до сега? Видяхме значението на Петдесетницата по отношение на първите плодове. Видяхме също и как този Празник ни показва второто идване на Исус и какво ще става тогава. Искам да ви кажа, че според признаците-вижте ги в Матей 24 глава от 1 стих-ние живеем в последното време, сестри и братя.
Вижте сега същото нещо и в Откровението на Исус 6 глава

12 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв;

13 небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини;

14 небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.

15 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;

16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;

17 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?

Ето същото и в Исаия 34 глава:

1 Приближете се народи, за да чуете, И внимавайте, племена; Нека чуе земята и това, което я изпълва, Светът и всичко, което се произвежда от него.

2 Защото Господ негодува спрямо всичките народи, И пламенно се гневи на всичките им множества; Обрекъл ги е на изтребление, Предал ги е на клане.

3 Също и убитите им ще бъдат разхвърлени, И вонята от труповете им ще се дигне, И планините ще се разтопят в кръвта им.

4 И цялото небесно множество ще се разложи, И небето ще се свие като свитък; И цялото му множество ще падне Както пада лист от лоза, И като паднал лист от смоковница.

5 Понеже ножът Ми се напи в небесата, Затова, ето, ще слезе за съдба върху Едом, Да! върху людете, които Аз обрекох на изтребление.
8 Защото е ден на възмездие от Господа, Година на въздаяния по сионовото състезание.

Нека видим и Исаия 27 глава-защото ни показва, кога Исус ще събере своя народ от всичките страни дето ги е разпръснал. Важно е, защото ни показва нещо-Исус още не е дошъл, нали? В такъв случай не е и събрал своя народ-нали? Тогава кои са тези дето са се обявили за Юдеи и населяват днес държавата Израел? Въпрос за размисъл...

12 В оня ден Господ ще отърси плода Си, От стремителния Ефрат до египетския поток; И вие ще се съберете един по един, о чада на Израиля.

13 И в оня ден ще затръби голяма тръба; И загиващите в Асирийската земя И изгонените, които са в Египетската земя, Ще се кланят Господу в светия хълм в Ерусалим.

Нека сега видим І Послание към коринтяните 15 глава, 51 и 52 стихове-след седмата тръба-когато затръби!
Но това е може би въпрос, който трябва да разгледаме по-подробно в друг урок, защото е труден за мнозина.

51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

Кога ще стане това, сестри и братя-кога ще се изменим-ако сме устояли до края в пътя, който Исус е определил? При последната тръба-при идването на Исус! И понеже ще станем безсмъртни-то смърт за нас вече няма да има!! И накрая-след Великия Съд, всички ще станат духовни същества-едни за вечен живот, другите за вечно наказание-както ни пише и пророк Даниил.
Даниил 12 глава

2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.

Дали има още нещо, напомнящо ни за Петдесетница?
Левит 25 глава,

4 а седмата година да бъде СЪБОТА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА ПОЧИВКА НА ЗЕМЯТА, СЪБОТА НА ГОСПОДА; В НЕЯ ДА НЕ СЕЕШ НИВАТА СИ, И ДА НЕ РЕЖЕШ ЛОЗЕТО СИ! (Я виж ти, значи значението на съботата се простира много по-нашироко! Вярвам, че мнозина осъзнават това за първи път.) 8 Да си изброиш седем седмици ОТ ГОДИНИ!!!!, СЕДЕМ ПЪТИ ПО СЕДЕМ ГОДИНИ, ТА, КАТО ТИ МИНЕ ВРЕМЕТО ОТ ГОДИНИ, СИРЕЧ, ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ГОДИНИ, 9 ТОГАВА, НА ДЕСЕТИЯ ДЕН ОТ СЕДМИЯ МЕСЕЦ, ДА НАКАРАШ ДА СЕ ЗАТРЪБИ С ВЪЗКЛИЦАНИЕ; ... 10 И да осветите петдесетата година...
Напомня ли ви това Петдесетница? Значи, смисълът на тези празници се простира далече зад това, което вижда човек четейки Библията за първи път! Не бива никога да се забравя, че Господ е един вчера, днес и завинаги! И винаги действа по един и същи начин!
А за тези които се мислят за „много свети” и твърдят, че Господ забранява алкохола-ето какво казва Господ във Второзаконие 14 глава:

24 Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там,

25 тогава да разменяш десетъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог;

26 и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти


И така, това е празника Петдесетница. Той съвсем не е свързан с рождената дата на християнската църква, както някои си мислят! Защото църквата беше създадена лично от Господ Исус в пустинята, след извеждането на Израел от Египет и никога не е отпадала напълно-винаги е имало остатък! Така и днес има остатък-кои са те? Определено не са тези които живеят днес в Израел... Те дори не са от Израел!

Както писах в началото-този урок е за тези които искренно търсят Бога! Те и ще намерят интересна информация в него! Останалите-те още не са прогледнали-а време няма много...

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

11 Дай ни днес ежедневния хляб;

12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;

13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].
Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога на Израел! В името на Исус! Амин!Гласувай:
1
0


Вълнообразно


1. bojiislujitel - Сестри и братя, Петдесетницата ...
03.06.2012 17:38
Сестри и братя,
Петдесетницата започна в събота-със залеза на слънцето и продължава днес-до залез слънце! На всички вас които милеете за Бога и търсите Божието Царстов и вечният живот-ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
А които от вас знаят английския и биха искали да ни гледат на живо-дано няма технически проблеми днес...-заповядайте тук: http://www.theisraelofgod.com
Предаването ще започне от 20.00 часа Българско време-или малко по-късно, защото Брат Буи изчаква да се съберат всички-а сме над 2500 души...
Приятно гледане! Аз вече представих урока накратко, но можете да видите и целият урок.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1545780
Постинги: 946
Коментари: 1328
Гласове: 326
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930