Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.09.2011 16:40 - Знанието води към вечният живот; незнанието... е, сещата се де
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 811 Коментари: 0 Гласове:
1Сестри и братя,

Представям ви прекрасен кратък урок представен ни от сестра Вики на форума. Прочетете и поразмислете-защото времето наистина е съвсем близо и играта на християни няма да донесе нищо добро на никого! Осия 4:1
1 Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.


Поради липсата на знание, човек е на ръба на унищожаването заради неговите прегрешения към Господ. Възможността човек да мисли и да знае разликата между добро и зло е единственото нещо което различава човека от животното. Човек е придобил това от Господ и е избрал злото вместо доброто.

Нека погледнем писанията и да видим какво се е случило на човек поради липсата на знание за словото на Господ. В този урок ще погледнем някои от важните елементи, за да може да се разбере връзката между Господ и човека и какви са човешките задълженията към Господ. Ще разгледаме защо Израел са избраният народ.

Нека разгледаме Битие 25:19 – 26 където се говори за раждането на Яков, който е баща на израеляните.

Две момчета произлизат от Исак (син на Авраам). По-старият, наречен Исав, който ще слугува на по-младият наречен Яков.Също ще видим, че тези две момчета представляват две нации. В Битие 32:28 се вижда, че името на Яков е сменено на Израил и от там произлизат израиляните. Дванайсет сина са родени от Израел (Битие 35:22- 26) – Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, Йосиф, Вениамин, Дан, Нефталим, Гад и Асир. Това са Дванайсетте Израилеви племена, които са избраният народ от Господ.

Амос 3:1-2
1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах:
2 Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония


С каква цел Господ избра Израел?
Изход 19:1-6 Нека погледнем 5 и 6 стих:
5 Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;
6 и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.


Какъв е заветът, който направи Господ с този народ?

Второзаконие 29:10-15
10 Днес вие всички стоите пред Господа вашия Бог, - началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всичките Израилеви мъже,
11 чадата ви, жените и чужденецът, който е всред стана ти, от дървосечеца ти до водоносеца ти, -
12 за да встъпиш в завета на Господа твоя Бог и в клетвата, която Господ твоят Бог прави днес с тебе,
13 за да те утвърди днес за Свои люде, и Той да ти бъде Бог, според както ти е рекъл и както се е клел на бащите ти, на Авраама, на Исаака и на Якова.
14 И аз не правя тоя завет и тая клетва само с вас,
15 но както с ония, които днес стоят тук с нас пред Господа нашия Бог, така и с ония, които днес не са тук с нас;


Какъв е законът, който трябва да се спазва? - Десетте Заповеди, които Господ даде от небето, срещайки се лице в лице с народа.

Този закон, само за израиляните ли е? - Не
Левит 24:22
22 Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.


Как може някой, който не произлиза от Израел, да бъде част от завета на Господ?

Прочетете Ефесяни 2 от 11 до 22 стих, а сега ще погледнем от 11 до 13.
11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.


Какво правят хората за да накарат Господ да се отрече от тях?

Съдии 2 :11 – 13
11 И израилтяните сториха зло пред Господа, като се поклониха на ваалимите,
12 и оставиха Господа Бога на бащите си, Който ги беше извел из Египетската земя, та последваха други богове, от боговете на племената, които бяха около тях, и, като им се поклониха, разгневиха Господа.
13 Те оставиха Господа та служиха на Ваала и на астартите.


Какво стана с израиляните заради техните прегрешения към Господ?

Съдии 2 : 14 – 15
14 И гневът на Господа пламна против Израиля, и Той ги предаде в ръката на грабители, които ги ограбиха; и предаде ги в ръката на околните им неприятели, така, щото не можаха вече да устоят пред неприятелите си.
15 Където и да излизаха, Господната ръка беше против тях за зло, както Господ беше говорил, и според както Господ им се беше клел; и те изпаднаха в голямо утеснение
.

Осия 4:6-7
6 Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.
7 Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.


Как може тези прегрешения да се поправят от хората?

Осия 5:15
15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си, Догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; В скръбта си ще Ме търсят усърдно


Деяния 2:36 - 40
36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.
37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?
38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.
40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.


Кой може да спаси хората?

Деяния 4:10 – 12
10 да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.
11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.
12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.


Каква е целта на човека?

Еклесиаст 12:13
13 Нека чуем краят на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, Понеже това е всичко за човека;


Второзаконие 10:12 – 17
12 А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа,
13 та да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти заповядвам за твое добро?
14 Ето, небето на небесата, земята и всичко що е на нея принадлежи на Господа твоя Бог,
15 обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всичките племена избра вас, потомството им по тях, както виждате днес.
16 Обрежете, прочее, краекожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни.
17 Защото Иеова вашият Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;


От къде идва истинското знание?

1 Йоан 2:21-27
21 Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
23 Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.
25 И обещанието, което Той ни даде е това - вечен живот.
26 Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят;
27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.


Прочетете и 1 Коринтяни 2:1-16, а сега ще поглендем само няколко стиха:

5 за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
6 Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;
7 но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.
8 Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.


Човек е стъпкал Господното слово и възприема Библията като всяка друга книга. Това което е зло са го нарекли добро и това което е добро са го нарекли зло. Словото ни предупреждава за това и пише Горко на ония, които го правят. Човек е преиначил Господното слово за да оправдае тяхните плътски желания.

Погледнете 2 Коринтяни 13:5
5 Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани?


Ефесяни 4:4-6
4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
5 един Господ, една вяра, едно кръщение,
6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.


Яков 2:19
19 Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.


В Матей 11, Исус ни даде тази покана.
28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.
30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.Бъдете будни и търсете истината, защото няма много време!Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1470382
Постинги: 896
Коментари: 1305
Гласове: 320
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930