Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.08.2011 02:19 - Къде са мъртвите и какво е тяхното състояние-дали са живи?...
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 1848 Коментари: 0 Гласове:
0Сестри и братя,

Напоследък се яви отново въпросът дали е редно да се отправят молби към светии и майката на Исус, и дали тези молби са валидни-дали починалите са мъртви или са си живи. Нека да видим какво ни казва Библията по този въпрос-къде са умрелите и какво става с нас, когато умрем-къде отиваме-БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ!!! (САМО ИСУС Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ВЪЗКРЪСНА СЛЕД 3 ДНИ И 3 НОЩИ!!! ДОРИ И МОИСЕЙ НЕ Е В РАЯ, КАКТО НЯКОИ СИ МИСЛЯТ, ЗАЩОТО САМ ИСУС КАЗВА: НИКОЙ НЕ Е ОТИШЪЛ НА НЕБЕТО, А САМО ТОЗИ, КОЙТО Е СЛЯЗЪЛ ОТ НЕБЕТО-СИНЪТ! Защото всеки, който нарича себе си християнин, вярвам се води от Библията и само от нея, като знае, че авторът й е сам Господ.

Смъртта (и какво става след нея с нас) е описана много ясно на много места в Библията:
Еклисиаст, 9 глава, стихове 1 до 9-моля прочететe ги! Обърнете внимание на 4, 5 и 6 стихове-те много добре показват състоянието на мъртвите! 4 Защото за оногоз, който се съобщава с всичките живи, има надежда; Понеже живо куче струва повече от мъртъв лъв. 5 Защото ЖИВИТЕ ПОНЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ЩЕ УМРАТ; НО МЪРТВИТЕ НЕ ЗНАЯТ НИЩО, НИТО ВЕЧЕ ПРИДОБИВАТ, ПОНЕЖЕ СПОМЕНЪТ ЗА ТЯХ Е ЗАБРАВЕН; ОЩЕ И ЛЮБОВТА ИМ, И ЗАВИСТТА ИМ, ВЕЧЕ СА ИЗГУБЕНИ, НИТО ЩЕ ИМАТ ВЕЧЕ НЕКОГА ДЕЛ В НЕЩО ЩО СТАВА ПОД СЛЪНЦЕТО.

Какво не е ясно тук?

Еклисиаст, 3 глава, стихове 1 до 20-всички са много важни, но обърнете внимание на 19 и 20 стих!!!

19 Защото каквото постига човешките чада постига и животните; една участ имат; както умира единия, така умира и другото; Да! ЕДИН ДУХ ИМАТ ВСИЧКИТЕ; И човек не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. 20 ВСИЧКИ ОТИВАТ В ЕДНО МЕСТО; ВСИЧКИ СА ОТ ПРЪСТТА, И ВСИЧКИ СЕ ВРЪЩАТ В ПРЪСТТА.

Както виждате, Библията съвсем ясно определя какво става след смъртта! Тогава къде остава учението за отиване на небето и за някакъв живот след смъртта? Определено не е според Библията! От къде е тогава-от езичеството и идолопоклонниците! Не предупреди ли апостол Павел, че ще се появят вълци в овчи кожи които ще извратят Божия път?...
И още:

Битие, 3 глава, стихове 1 до 20. Обърнете внимание на 2, 3 и 19 стих!

2 Жената рече на змията (дявола): От плода на градинските дървета можем да ядем; 3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. 19 С пот на лицето си ще ядеш хлеб докато се върнеш в земята, защото от нея си зет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш.

Къде остава тогава учението за отиване на небето? Определено не е според Библията! Но и днес същата лъжа се казва на всяко погребение-тя/той е вече на небето... Може ли да сте така неразумни? Ами ако едни са на небето, а други-в ада, то за какво ще идва Исус на земята? Нали според вас съдът вече се е извършил? Хайде, помислити трезво-кой тогава изопачава фактите? А защо апостол Павел ни казва, че в спасението никой няма да изпревари?

Иов, 7 глава, стихове 7 до 10; 21.

7 Помни, че животът ми е ветър, И че окото ми нема да види добро. 8 Окото на оногова, който ме гледа, нема да ме види вече; (за тези от вас които знаят историята на Иов и колко праведен беше той пред Господ-според учението за небесен живот които някои проповядват, би трябвало да му се молиме нсеки ден! Той самият обаче казва- Окото на оногова, който ме гледа, нема да ме види вече-какво по-ясно от това?)
Твоите очи ще бъдат върху мене, а, ето, не ще ме има. 9 Както облакът се разпръсва и изчезва, Така и слизащия в Шеол нема да възлезе пак; (Шеол-разбирай в земята)

Иов 14 глава, стихове 10 до 15; 21

10 Но човек умира и прехожда; Да! Човек издъхва, и де го? 11 Както водите чезнат из морето, и реката престава и пресъхва, 12 Така човек лега, и не става вече; Докато небесата не преминават те нема да се събудят

Не ни ли казва и Откровението на Иоана същото нещо? Я излезте и вижте-там ли са небесата? Не знаете ли, че за Господ винаги има порядък в това което върши? Кога ще преминат слънцето и луната, кога небето ще се свие като свитък? В последния ден!!! И този ден още не е настъпил! Тогава ще дойде Исус и ангелите с него и тогава всички ще възкръснат!!! Не ги възкресявайте без време...,

И нема да станат от съня си.....


Какво по-ясно от това братя и сестри? Или някой ще каже, че Библията (тоест Господ) лъже?!? Къде остава тогава учението на някои, че ще отидат на небето или че някой (който и да е от умрелите) е отишъл там?

Иов 34 глава, стихове 12 до 15-обърнете внимание на 15 стих!

Псалми, 6 псалм, стих 5

5 Защото в смъртта не се споменава за тебе; В шеол кой ще те славослови?

Псалм 146, стихове 1 до 4:

1 Алилуя! Хвали Господа, душе моя. 2 Ще хваля Господа докато съм жив, Ще пея хваление на моя Бог, додето съществувам. 3 Не уповавай на князе, Нито на човешки син, в когото нема помощ. 4 Излиза ли духът му, той се връща в земята си; В тоя същий ден загинват намеренията му.

Тогава къде остава учението за отиване на небето след смъртта? Определено не е по Библията!!!

Книгата на пророк Исая 2 глава, 22 стих:

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

За кой човек говори Господ-за някой определен или за всички човеци? Разбира се, че за всички! Тогава някой изключен ли е от това число? Не-никой не е изключен-всички са под същото определение!!! Тогава къде са мъртвите-в земята!

Даниил 12 глава, стихове 1 до 3:

1 И в онова време великия княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание каквото никога не е бивало откакто народ съществува до онва време; и в онова време твоите люде ще се отърват,-всеки, който се намери записан в книгата. 2 И множеството от спещите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и ВЕЧНО ПРЕЗРЕНИЕ. 3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Какво има тука братя и сестри, което не е ясно? Както виждате не аз-Господ ви го казва в святата си Библия!!!
Откровението на Иоана 20 глава, стихове 1 до 15-

1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
7 И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,
8 и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.
9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.
10 И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
12 Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.
14 И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.
15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Тука искам да направя едно малко отклонение: касае се за последните времена, а както мнозина от вас знаят, те са описани на много места в Библията и от самия Господ Исус, както и от пророци и апостоли.
Евангелие от Иоан 6 глава, стихове 37 до 40:

37 Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене; и който дойде при мене, никак нема да го изпъдя; 38 защото слезох от небето не моята воля да върша, а волята на тогова, който ме е пратил. 39 И ето волята на тогова, който ме е пратил: ОТ ВСИЧКО, КОЕТО МИ Е ДАЛ, ДА НЕ ИЗГУБЯ НИЩО, НО ДА ГО ВЪЗКРЪСЯ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН. 40 ЗАЩОТО ТОВА Е ВОЛЯТА НА ОТЦА МИ: ВСЕКИ, КОЙТО ВИДИ СИНЪТ И ПОВЕРВА В НЕГО, ДА ИМА ВЕЧЕН ЖИВОТ, И АЗ ДА ГО ВЪЗКРЪСЯ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН.

Как по-ясно да се изрази всичко това? И какво може да не е ясно в думите на Исус? Очевидно е, че става въпрос за възкредсение на починали хора, нали?!? Но ако някои са на небето, както някои твърдят някои, то тогава за какво възкресение става въпрос тука? Тогава просто казвате, че Исус е лъжец, тъй като ще възкресява хора в последния ден, които не са мъртви!!!

Братя и сестри-прочетете горните цитати внимателно-всичко е от самата Библия! И ако те не са достатъчни да разберете смъртта и какво става след нея, както и възкресението на мъртвите и всичко останало, то остава само да се молим за вас, та дано Господ отвори очите и ушите ви, та да чуете истината и да се обърнете, та да ви спаси! Защото всеки, който се нарича християнин, се уповава на Господа малко или много (според вярата си) и се надява да се изпълни Божието обещание за него/нея-вечен живот. Има обаче голямо значение в какво точно вярвате и доколко силно! Защото би трябвало да си спомните думите на апостол Павел: “ Всички тичат на стадиона, та да вземат наградата, но един я получава. Тичайте така, че да я получите!” И ако това го казва апостол Павел, то аз лично съм убеден, че не е лесно!
И не забравяйте братя и сестри: от създанието на света, та дори и сега, дяволът използува езно и също оръжие-ИЗМАМА!!!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ВАС НА ОБИЛНИТЕ БОЖИЙ БЛОГОСЛОВИЙ!

Благодаря ви за вниманието.

Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име; да дойде твоето царство; да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята; дай ни днес ежедневният хляб; и прости ни дълговете както и ние простихме на нашите длъжници; и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия (защото царството е твое, и силата, и славата, до вековете. Амин.)
Слава на Господ; Слава на Господ; Слава на Господ в името на Исус Христос!


Георги
Гласувай:
0
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1454352
Постинги: 883
Коментари: 1304
Гласове: 317
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031