Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.08.2011 18:31 - За Исус, дето е Христос-накратко
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 1778 Коментари: 2 Гласове:
1Сестри и братя,

 

Исус ни предупреди в Матей 24 глава да внимаваме да не следваме лъжеучители и лъжепророци които идват уж в неговото име. За съжаление обаче голямата част от християните следват именно такива хора които им представят един друг Исус-не този от Библията. И ако зададем въпроса открито-кой е Исус от Библията, те не знаят отговора, нито дори могат да направят и предположение за това, кой наистина е Исус, дето е Христос-или Месия, а още означава-Помазаният от Отец-определен от Отец да възстанови светът на Бога и да бъде Цар на царете и Господ на господарите.

Факта е, че Исус не се появи както мислят някои от Мария, жената на Йосиф и ангел-ангелите не правят секс-а само дойде чрез нея, като тялото му беше приготвено от Отец-както ви казва и Павел. Исус дето го знаете като Христос е бил винаги с Отец и също като Него е вечен. Като как е това-не знаем и не е за нас да знаем този факт, но е така. Всеки, който вярва в Бога, приема неща за които не може да даде отговор, но знае, че са така.

Болшинството от християните не знаят дори, че именно Исус е дал и Закони и всичко, Исус е избрал Авраам и е направил завет с него-Завет, който не се променя, после е ПОТВЪРДИЛ (а не дал нов Завет) същият Завет с Исак и Яков, след което е осиновил Яков и му е дал името си-Израел. Когато човек осинови дете, дава му името си-нали така? Ето-научихте нещо важно-едно от имената на Исус е Израел-вие го знаете като Иехова или Яхве, още и ЯХВХ-за по-добре запознатите с йероглифите на които е писана Библията, от Старият Завет, но това означава „Вечно Живеещият” и ето ви сега още нещо интересно във връзка с това: да знаете който и да е от хората писали Библията или описани в нея-хората от народа за който е писана Библията да има писано фамилно име в нея? НЕ! Но защо? Съвсем просто е-защото те всичките имат едно фамилно име и то е... Израел!! Защото те всичките произлязоха от баща си-Яков, чието име Господ промени на Израел.

И така-от кога е Исус-вече изяснихме, но дали Библията потвърждава това? Абсолютно. Вижте какво ви казва Йоан-любимият ученик на Исус:

Евангелие от Йоана 1:

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

 

В кое начало? В началото на сътворението разбира се! Кой е Словото? Словото е Бог? И Словото беше с Отец? Вижте 110 Псалм-винаги са били Двамата-Отец и Словото-този, когото знаете като Исус Христос. И вижте какво пише по-надолу-всичко стана чрез Него-тоест, Исус е, който е сътворил света и никой никога не е видял Отец! Защото Отец работи по протокол и винаги по него, с две изключения, но ще говорим и за тях-защото са много важни. Този, когато знаете като Исус е Говорителят на Отец!! Не ви ли казва сам, че не е дошъл за да говори своите си думи, но Словото на Отец?

Йоан 14:10
Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.

 

И така-Исус Христос е Словото-Словото на Отец.

2 То в начало беше у Бога.

3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

 

Значи няма каквото и да е нещо, което Исус да не е направил!

 

4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

 

Светлината е Божието Слово, сестри и братя, но светът не иска и да знае за него-тоест-светът е в томнината!

 

6 Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.

 

Този Йоан дойде в духа на Илия-не, че беше Илия възкръснал, но беше със силата на Илия по дух и делата му показаха превъзходно това!

 

7 Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.

8 Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината.

9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.

 

Истинската светлина-носителят на Словото на Отец-Исус дето е Христос-той дойде за да възстанови светът!

 

10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

 

Роди се както казваха пророчествата в своя народ-племето на Юда, защото там трябваше и да се роди-той сам каза, че в неговото име ще се благославят всичките народи-вижте Битие когато Исус сключи Завета с Авраам и му даде обещанията! И да-част от неговият народ не го прие.

 

12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;

13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

 

Защото преди това беше с Отец и беше Дух-Бог, както и Отец, но никога не пожела да държи първенство с Него-както е писано.

 

15 Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.

 

Защото Исус е Създателят на света-и е вечен.

 

16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

17 понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

 

Законът беше даден-обърнете внимание-ЧРЕЗ МОИСЕЙ, А НЕ ОТ МОИСЕЙ!! Кой даде Закона-същият дето знаете като Исус Христос.

 

18 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

 

В 5 глава 37 стих ви повтаря същото-дори Исус го каза, че никой никога не е видял Отец или е чул гласа му. Хората не обръщат внимание на значението на думите-и за това пропускат този факт, че никой, никога, не е видял, Отец, или е чул гласа му!! Тоест-светът е имал работа винаги само и само с Исус.

 

19 И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?

20 Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.

 

Те мислеха, че Йоан е Месията-тоест, Помазан от Отец за да върне Царството на Израели и да върне светът при Бога. Но Йоан каза, че не е той. Днес мнозина се представят за Исус... Каква тъга!

 

21 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.

22 На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?

23 Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.

 

 

Йоан трябваше да дойде първо за да приготви пътя на Исус-да потготви хората за да чуят Божието Слово.

А вижте сега какво каза сам Исус-защото мнозина и до сега не искат да разберат, че ако няма Закон-не е възможно да има и грях и Исус не дойде да отмени нищо от Закона-както ви казва на друго място, ни една йота от Закона няма да отпадне докато не применат небето и земята-вижте днес-има ли небе и земя?! Законът е валиден и днес и всеки, който го наруши-върши грях, защото грехът е нарушаването на Закона по дефиниция-1 Йоаново 3:4!!!

 

Матей 5:17
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

 

Някои казват, че Исус е дошъл за да създаде своята църква. Няма такова нещо!! Исус не дойде за да създава, а за да възстанови-има огромна разлика, нали? Защото Църквата е Израел и беше създадена в пустинята, след като Исус ги изведе от Египет. Вижте кой изведе Израел от Египет!

 

1 Коринтяни 10:

1 Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,

2 и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,

3 и всички да са яли от същата духовна храна,

4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),

 

 

В това не може да има никакво съмнение-Исус изведе народа си от Египет! И ето ви сега за какво дойде после на тази земя в човешка плът, за да може да умре-Духовете не могат да умират!

 

Амос 9:11
В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни,

Деяния 15:16
"След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, И пак ще издигна развалините й, И ще я изправя;

 

И така, мисля вече е ясно, кой е Исус от Библията и защо трябваше да дойде и да изтърпи всичко, което претърпя на тази земя като човек, и да умре-за нас, защото той именно беше жертвеното Агне, което умря за света, за да не погине никой ,който вярва в него-а вярата се изразява чрез делата. И никой, който не върши нищо от това, което Исус е заповядал няма вяра в Бога-вижте дори какво ви казва Йоан по този въпрос:

 

1 Йоаново 1:6
Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

1 Йоаново 2:4
Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

 

Който казва, че познава Исус, а не пази Закона-лъжец е и истината не е в него. Сега-не се обиждайте на мене-аз не съм го писал това-Йоан ви го е писал! И ако сте се обявили за християни-това е, което трябва да вършите-да пазите Закона. Стига вече със заучените фрази дето сте научили от разни лъжци обявили се за Божии служители-а не са! Защото Бог познава своите си!! Времето е близо, сестри и братя-обърнете се от суетите които следвате към живоят Бог и следвайте Него! Търсете Божието Слово, следвайте го и всичко останало ще ви се прибави!!
Гласувай:
1
0


Вълнообразно


1. анонимен - BACB / Депозити / Промоционален 4 - месечен депозит
01.08.2011 18:37
taka e malko trudno
цитирай
2. bojiislujitel - Няма нищо трудно-просто явно е н...
03.09.2011 04:55
Няма нищо трудно-просто явно е непознато за някои-но ако търсите Бога и желаете да живеете вечно-ще започнете да изследвате Библията за да намерите пътя!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1470319
Постинги: 896
Коментари: 1305
Гласове: 320
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930