Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.07.2010 18:24 - Пасхата-а какво е Пасхата всъщност
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 1389 Коментари: 1 Гласове:
0И така-за Пасхата и какво е тя.

Левит 23:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:
4 Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им:
5 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;

Тук трябва да се отбележат две неща-това са Божиите празници. Те нямат нищо общо нито с Изарел, нито с племето на Юда, нито с Моисей-Моисей не ги даде-Господ ги даде. Виждаме, че Пасхата се прави на 14 ден от първитя месец. А първият месец по Бога не е януари. И ето, кога Господ установи Пасхата.
Изход 12:1 Тогава Господ говори на Моисея и Аарона в Египетската земя, казвайки:
2 Тоя месец ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец на годината.

Значи този месец Господ определи-не Моисей и Аарон-Господ, за първи месец на годината. По-натам ще представя тема за месеците по Библията.

3 Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом.
4 Но ако домашните са малцина за агнето, тогава домакинът и най-ближният до къщата му съсед нека го вземат, според числото на човеците в тях; смятайте за агнето според онова, което всеки може да изяде.
5 Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овците или от козите да го вземете.

Значи може да е агне, може да е и яре. И трябва да бъде без недостатък-това е важно да го видим-защо трябваше да е без недостатък.

6 И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер.

Значи се пази до 14я ден и тогава се заколва.

7 После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат.
8 През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат.
9 Да не ядете от него сурово нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата му, краката му и дреболиите му.
10 И да не оставите нищо от него до утринта; ако остане нещо до утринта, изгорете го в огън.
11 И така да го ядете: препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е време на Господното минаване.

Значи тогава ще мине Господ! В същото време пише по същият въпрос за ангел, дето погубваше-погубител. Но и това е друга тема-как така Господ казва тук, че ще мине, а праща ангела си.

12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; и ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова.
13 И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.

Значи кръвта ги спасява-но ако човек не повярва на това-ще намаже ли с кръвта стълбовете на вратата и горният праг. Тоест-чрез делата, както припомни брата Тони тук се изразява вярата. Вяра без дела е мъртва. И резултата е смърт.

14 Оня ден ще ви бъде за спомен, и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде, да го празнувате.

Този 14 стих-той е твърде важен-защото ето какво нареди Господ-да се пази във всичките поколения! Вечен закон е. А тук е важно да обърнем внимание на значението на думите-вечен закон означава точно това-вечен.

И така, Пасхата се пазеше докато дойде Исус Христос. Но какво стана тогава-дали и Исус я пазеше?
Матеи 26:1 Когато Исус свърши тия думи рече на учениците Си:
2 Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата, и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие.

Значи, Човешкият Син щеше да бъде предаден на разпятие на Пасхата-нали така пише?

17 А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?

По закона Пасхата е на 14 ден от първият месец, а на 15 е първият ден на Безквасни хлябове. Това е важно да се разбере, за да няма объркване за какво става въпрос тук. Празникът на Безквасните хлябове е първата висока събота през годината. В годината има седем такива съботи и те не се падат в седмичните съботи-падат се в различни дни. И са съботи-в тях има свето събрание и не се работи, но това ще го обясня в друга тема.
Левит 23:6 и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.

Тук виждаме съвсем ясно, че Пасхата е на 14 ден-вече го видяхме а на следващият-15 ден е първият ден на Безквасните Хлябове. Ще видим и за тях после. Но тук е важно да разберем, че става въпрос за два последователни дни.

18 Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си.

Значи Исус и апостолите щяха да празнуват Пасхата.

19 И учениците сториха както им заръча Исус, и приготвиха пасхата.
20 И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.

26 И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.
27 Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички!
28 Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.

И ето-точно тук, Исус промени нещо-вече не се колят агнета, но сега вече се пие виното и се яде безквасен хляб които представляват кръвта и плътта на Исус-кръвта на Исус, която се проливаше за прощението на греховете ни. Но вие вече знаете дефиницията на Библията за греха-нарушаването на заповедите е грях. И тук е важно да отбележа, че ако човек се обърне към Исус и пази всичко, което Исус е наредил-ще влезе под кръвта му и като се кръсти-ще се отмият старите му грехове. Но новите никак... Но и това е друг въпрос и ако трябва-ще го видим отделно.

29 Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.

Тук само едно отклонение-Исус пиеше вино и пак ще пие-дори и след като всички са духовни. Така пише-нали?
Но тук има и още нещо-защото тук именно Исус взе обратно Първосвещенството, което беше дал временно на Аарон и синовете му. Защото обърнете внимание на хляба и виното-ето ви го същото:
Битие 14:
1 В дните на Сенаарския цар Амарфал, Еласарският цар Ариох, Еламският цар Ходологомор и Гоимският цар Тидал,
2 тия царе отвориха война против Содомския цар Вера, Гоморския цар Верса, Адманския цар Сенав, Цевоимския цар Симовор и царя на Вала, (която е Сигор).
3 Всички тия се събраха в Сидимската долина (дето е сега Соленото Море).
10 А Сидимската долина беше пълна със смолни кладенци; и Содомският и Гоморският царе, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха на бърдото.
11 И победителите задигнаха всичкия имот на Содома и Гомора и всичката им храна и си отидоха.
12 Взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.
13 А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на Амореца Мамврий, брат на Есхола и брат на Анера, които бяха Аврамови съюзници.
14 А като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом и гони неприятелите до Дан.
15 И през нощта, той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до Хова, която е от ляво на Дамаск.
16 И възвърна всичкия имот, върна и брата си Лота с имота му, както и жените и людете.
17 И като се върна Аврам от поражението на Ходологомора и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, (която е Царевата долина).
18 Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино
19 та го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята;
20 благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десетък от всичко.

Ето същото нещо-вино и хлябл Поднесено на Авраам от Първосвещеника на Всевишният Бог. Но това вече го видяхме в Матеи-нали?! Възниква въпроса-това едно и също ли е и тази личност-една и съща ли е? Защото метода е същият-хляб и вино. Павел го обяснява:
Евреите 7:1 Защото тоя Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, Който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови,
2 комуто Авраам отдели и десетък от всичката плячка - тоя, който е първо, по значението на името му, цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир,
3 - без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник.
4 А помислете, колко велик беше тоя човек, комуто патриарх Авраам даде и десетък от най-добрата плячка.

Какво виждаме тук? Мелхиседек-без баща и майка, без начало или край на дни, или край на живот. Кой е този Мелхиседек? При това е Първосвещеника на Бога-тоест, на Отец? Не може да има двама Първосвещеника, а след като Мелхиседек живее вечно и няма начало и край и Исус няма начало и край и е Първосвещеника на Отец, то кой е Мелхиседек?

9 И, тъй да кажа, сам Левий, който взема десетък, даде десетък чрез Авраама;
10 защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраама.
11 Прочее, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него людете получиха закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да се не счита според Аароновия чин?

Разбира се-защото Исус предаде свещеничеството си на Ааарон и синовете му след него докато дойде и извърши това, което трябваше след което го взе отново. Първосвещенството при Левитите беше временно явление.

21 (защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той със заклеване от страна на Този, Който Му казва: "Господ се закле и не ще се разкае"), като каза: Ти си свещеник до века,
22 толкоз на по-добър завет Исус стана поръчител.
23 При това, поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си,
24 но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго.
25 Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

Ето как Исус взе отново ролята си и се върна на своя пост. На Пасхата преди да умре, Исус отмени коленето на агнета или козлета за Пасхата и постанови вече друго-видяхме го. А къде Отец се закле на Исус Христос, че именно той ще е свещеник на Бога за винаги-ето го:
Псалм 110:1 Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие.
2 Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.
3 В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.
4 Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

И Исус умря на Пасхата-защото той именно беше Божият Агнец, който се даваше за греховете на света.
Йоан 1:29
На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
Йоан 1:36
И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

До смъртта на Исус Христос имаше един закон, сестри и братя, добавен от Бога поради греховете на Израел-и това беше закона за жертвоприношенията. Той се състоеше в това, че когато някой нарушеше закона, за да не умре той, умираше определено животно. Но ще видим следващият път, че това беше до определено време по определена причина.
И така-кой може да участва в Пасхата-само Израиляните или също и хора от други народи-какъв е закона за Пасхата?

Ето какво ни казва Павел в Евреите-това е важно да видим и разберем, защото то ни показва, че Исус Христос трябваше да дойде в човешко тяло на земята за да може да умре-духовете не могат да умрат. Защо е така-не зная, но е така. Именно поради тази причина Бог е направил огненото езеро за Сатана и негомите ангели които ще попаднат там и ще бъдат за винаги там-това е друга тема обаче. И така-за да може Исус да дойде и да умре за нас-трябваше да има тяло както и всдеки чонвек-трябваше да се роди от жена и да бъде син на Давид. Това ни казва Библията.
Евреите 2:9 Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.
14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,
15 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.
16 (Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство).

10:5 Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло;
6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.
7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" -


Отец приготви тялото за Исус Христос, с което той трябваше да се роди от жена и да умре за нас. И така-да помогне на нас които умираме постоянно-от създанието на света, след греха на Адам.
А със своята смърт Исус прекрати и закона за жертвоприношенията-защото: 10:1 Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.

4 Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.
Именоно, сестри и братя-кръвта от невинните животни не може да премахне греховете на този който съгрешава против закона на Бога! Но ако човек се покае и влезе под кръвта на Исус-ето това вече може да премахне греха. Защото грях се измива само с кръв.
Ето какво казва Павел по този въпрос: 10:8 Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),
9 после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.

Кое отмахна Исус? Закона за жертвоприношенията-защото вече не беше нужен след смъртта на Исус!

10 С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.

И сега вече няма колене на телета и на овни-този закон вече не съществува! Сега вече имаме Първосвещеник, който не трябва всяка година веднъж в годината да принася за себе си специляни жертви, че да влезе в Светая Светих та да се застъпва за людете! Исус го направи веднъж и за винаги! Сега се молим на Исус да ни представи пред Отец! Но ако не пазим всичко, което Исус е наредил-ще ни представи ли Исус на Отец-вие как мислите?...

11 И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;
12 но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,
13 та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.

Исус принесе себе си в жертва за нас, сестри и братя! И кой от вас не би желал да бъде под кръвта на Исус? И не е ли кръвта на Исус цена-скъпа цена платена за всички нас от нашият Бог? Разбира се, че е! И сега Исус ни представя пред Отец и чака докато всичките му врагове бъдат положени под краката му. Но това е друга тема също.

Ето ви го Исус-представен от пророк Исаия: 53:1 Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна?
2 Защото израсна пред Него като отрасъл, И като корен от суха земя; Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.
5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Ето ви го Божият Агнец, който умря за света! И не-не за целият свят-защото мнозина ще са в огненото езеро. Но вие-вие искате ли да живеете в добрата част на Божието Царство? Виое избирате какво ще е-живот или смърт-и двете са вечни, но смъртта-о, тя е състояние в което не бихте искали да бъдете!

7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.

Ето ви го пак Божият Агнец, който създаде всичко и който смери себе си дори и до смърт! Можете ли да си представите дори това, сестри и братя-това е Исус, който създаде всичко!!

8 Чрез угнетителен съд биде грабнат; А кой от Неговия род разсъждаваше, Че биде отсечен отсред земята на живите Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?
9 И определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.

Обърнете внимание-знанието за Исус е важно-имате ли го?

12 Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.

Ето го Исус-вижте какво стана при смъртта му-вече го обясних по-горе.

Матеи 27:35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие.

46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
51 И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,


Какво стана, когато завесата на храма се раздра от горе до долу? Изчезна възможността на Първосвещеника да отива и да пръска с кръвта от жертвите 7 пъти тази завеса-това беше закона. Но сега вече няма завеса-какво ще прави Първосвещеника? Уволнен е...
Вижте как беше: Левит 4:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:
2 Говори на израилтяните, като кажеш: Ако някой съгреши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да се не струва, -
3 ако помазаният свещеник съгреши, така щото да се въведат людете в престъпление, тогава за греха що е сторил нека принесе Господу юнец без недостатък в принос за грях.
4 Нека приведе юнеца при входа на шатъра за срещане пред Господа, нека положи ръката си на главата на юнеца и нека го заколи пред Господа.
5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе при шатъра за срещане;
6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и от кръвта да поръси пред завесата на светилището седем пъти пред Господа.
13 Ако цялото общество израилтяни съгрешат от незнание, като сторят нещо, което Господ е заповядал да се не струва, та стават виновни, а това нещо се укрие от очите на обществото,
16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в шатъра за срещане;
17 и свещеникът като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа.
18 Да тури от кръвта и върху роговете на олтара, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после всичката кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
19 Всичката му тлъстина да извади и да я изгори на олтара.
20 И с тоя юнец да направи така както направи с оня, който беше принос за грях; така да направи и с тоя юнец; и свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости.

Но това сега отпадна-сега Исус го отмени! И раздирането на завесата от горе до долу освен всичко друго ви показва и това! Законът за жертвоприношенията отпадна-не беше нужен повече. За този именно закон Павел казва, че е детеводител, та да доведе Израел при Бога! Не знаехте това-нали?!...
Но какво става сега, след като вече няма жертви за грях и всеки, който извърши грях е обречен-става въпрос за умишлен грях. Ето какво казва Павел в Евреите
10:18 А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.
19 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,
20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода;
26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
27 но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.

Ако нарушаваме закона на Бога умишлено-тоест, знаем, че не бива да вършим нещо и го вършим-за нас не остава вече начин да ни бъде простено. Това е много сериозно нещо, сестри и братя! Няма вече жертви и кръв от телета и козли или овни! Сега падаме на колене и молим Исус за прошка, но ако сме го извършили умишлено-тогава какво? Божият Агнец вече умря на кръста-кръвта му вече беше проляна за нас-няма да умира повече...

Вижте какво ви казва Павел-чиито писания мнозината извръщават за своя погибел-както ви казва Петър
Римляните 10:1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля.
2 Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.
3 Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
4 Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.


И така-Израел ще бъзе спасен-не всеки, който е Израилянин, но Израел като цяло. А Израел са физическият Израел и духовният Израел-а те са които вършат всичко, което и физическият Израел трябва да върши. Един Бог, едно кръщение, една вяра, един закон! И вярата се познава по делата, сестри и братя! Ако един твърди, че вярва, но делата му определено показват, че не вярва-той или тя не вярват в Бога!
И така-очистете се от старите грехове! Иизберете живота, сестри и братя, защото Исус ви дава възможност да бъдете сестри и братя на Исус и дъщери и синове на Отец! Ето как-І Коринтяни 5:7 Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].
И както вемче казах-има за всички хора един Бог, един закон, една вяра, едно кръщение! Ето ви Божието Слово
Изход 12:43 И Господ рече на Моисея и Аарона: Ето законът за пасхата: никой чужденец да не яде от нея;
44 обаче всеки роб купен с пари да яде от нея тогава, когато се обреже.
45 Никой пришелец или наемник да не яде от нея.
46 В една къща да се изяде; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от нея да не строшите.
47 Цялото общество израилтяни ще я пазят.
48 И ако би някой чужденец да живее като пришелец между тебе и да иска да пази пасхата Господу, нека се обрежат всичките му мъжки, и тогава нека пристъпи да я пази; той ще бъде като туземец. Но никой необрязан не бива да яде от нея.
49 Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.


Един е закона за Пасхата-и никой необрязан не може да я пази! Ще попитате тук-дали аз я пазя-да! Защото аз милея за Бога и желая да имам вечен живот-а нищо не може да се сравни с вечният живот!!


С уважение
Георги


Тагове:   Какво,


Гласувай:
0
0


Вълнообразно


1. bojiislujitel - Надявам се които от вас прочетоха ...
23.10.2010 03:29
Надявам се които от вас прочетоха този урок, разбрахте, че спасение няма ако не сме под кръвта на Исус Христос. Защото именно Исус Христос е нашето Пасхално агне, което беше заклано за нас и само ако застанем под неговата кръв ще ни отмине това, което идва в този свят. А знаете ли сестри и братя какво идва и знаете ли, че нашето поколение ще бъде свидетел на това, което идва? Знаете ли, че е писано, че такова време не е било никога и повече няма да бъде никога? Това Първа Световна Война, това Втора Световна-нищо не е!! Защото това, което идва-малко хора могат да го поберат в съзнанието си-какво ще бъде! След като Европейският Съюз завладее света-с изключение на Русия, Китай, Индия и може би още някои по-малки държави, тогава ще поиска да владее и Русия. И тогава след като изстрадат за около 5.5 месеца поради оръжието, което ще използуват срещу тях Руснаците заедно с Китайци, Индийци, Монголци и всякакви още народи ще тръгнат на бой против Европейският Съюз. Междувременно ЕС ще са заели вече арабските държави и папата ще управлява от Ерисалим-от третият храм който тези, дето наричат себе си Юдеи ще построят, след като се е обявил вече за бог. Знаете ли какво ще направи тази армия командвана от Руснаците-която ще бъде 200 милионна? Библията пише, че няма да се прат пред нищо, че когато падат дори в битката, няма да личи, защото ще са така много, че ще разбиват главите на бебетата в стените, че няма да щадят никого, че ще изнасилват жените, че няма да щадят ни юноша, ни старец, че няма да ценят ни злато ни сребро...
Знаете ли какво е това, което идва в този свят, сестри и братя? И единственото, което може да ви спаси е да застанете под кръвта на Исус Христос! Да-има и още нещо-да сте на мястото на безопасност за което ще пиша отделно. Касае се за определено място на тази земя-там, където народа на Бога-Израел обикаляше в пустинята за 40 години. Но ще поясня и това като мога.
А ако не сте извършили това, което Господ е наредил по този въпрос-за Пасхата-не става...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1470310
Постинги: 896
Коментари: 1305
Гласове: 320
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930