Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.05.2010 21:57 - Исус Христос-от Библията. Този, когото светът не познава
Автор: bojiislujitel Категория: Други   
Прочетен: 2632 Коментари: 6 Гласове:
1Непознатият Исус

Здравейте сестри и братя,

Днес много хора в света наричат себе си християни. Но дали те познават наистина Исус Христос?
Това което ще ви представя стриктно от Библията ще ви накара да се замислите-наистина ли са ви учили за Исус или за някой друг? Защото съгласете се, че ако искаме да достигнем до спасението и до вечният живот, който Исус ни обещава, трябва да познаваме Исус и трябва да се съобразяваме с това, което Той ни казва.

Деяния на апостолите 17: 15...

15 А онези, които придружаваха Павел, го заведоха до Атина и като получиха от него заповед до Сила и Тимотей да дойдат колкото се може по-скоро при него, си заминаха.
16 А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше в него, като гледаше града пълен с идоли.
17 И така, той разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и всеки ден на пазара с онези, които се случваха там.
18 После с него започнаха да се препират и някои от философите епикурейци и стоици. И едни казаха: Какво иска да каже този празнословец?, а други: Вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото благовестваше за Иисус и възкресението.
19 И взеха и го заведоха в Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?
20 Защото донасяш нещо странно до ушите ни. Затова искаме да знаем какво е то.
21 А всичките атиняни и чужденци, които живееха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо ново.
22 И така, Павел застана на средата на Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни.
23 Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: На непознатия Бог. Този, на когото се кланяте, без да Го знаете, Него ви проповядвам -
24 Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,
25 нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко.

Това е което Павел обясни на Атиняните за Исус Христос. Това беше тогава, но нека да видим-днес има ли разлика-познават ли хората днес Бога или са както тогава?

Иоан 1:1...

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.

Кое е Словото? Словото е Бог. У кого беше Словото-у Бога. Словото беше с Отец, а Словото е Бог! Исус е този Бог, братя и сестри. И както виждате, говори се за две личности-Отец и Словото.
Но нека потвърдим, кой е наречен Словото.

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Значи Словото сътвори всичко. Вярвам наясно сте със силата на думата «Всичко»!

10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.

14 И Словото стана плът и пребиваваше#Смисълът на думата е временно пребиваване.# между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.

18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Вижте какво пише: никой никога не е видял Бога. Никой никога не е видял Отец. Единородният Син го изяви.
Но дали можем да потвърдим това? Библията ясно ни казва, че някои-74 от стареишините на Израел видяха Бога и дори ядоха пред Него. Кого видяха те?
Нека да видим Изход 24 глава и ще започнем от 1 стих.

1 Каза още на Мойсей: Изкачете се към ГОСПОДА ти и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини и се поклонете отдалеч.

Господ нареди на Моисей и старейшините да се изкачат при Него.

9 И така, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини се изкачиха горе.
10 И видяха израилевия Бог: под краката Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето.
11 Но Той не простря ръка срещу благородните от израилевите синове. И те видяха Бога и ядоха, и пиха.

Кого видяха те? Видяха Израилевият Бог. Но кой беше това? Отец ли беше? Не! Защото вече прочетохме, че никой никога не е видял Отец. Тогава-кой беше този Бог?
Нека да видим І Послание към Коринтяните 10 глава и ще започнем от 1 стих.

1 Не искам, братя, да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака и всички са минали през морето,
2 и всички в Мойсей са се кръстили в облака и в морето,
3 и всички са яли една и съща духовна храна,
4 и всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната Канара, която ги придружаваше - и тази Канара беше Христос.

А-значи Исус беше, който изведе Израел. И Исус беше, който даде закона и всичко. И както виждаме, Исус сътвори небето и земята и всичко останало.
Хората не познават Стария Завет, за това също и не знаят, че тази Канара е същата за която се казва, че върху когото падне-ще го пръсне.

5 Но въпреки това в повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята.
6 Но тези неща бяха пример за нас, за да не жадуваме за злото, както те жадуваха.
7 И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие, и стана да играе."
8 Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.
9 Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.

Надявам се спомняте си как хората които изпитаха Господ-Исус, умираха от змиите които ги хапеха. Тогава Моисей се помоли на Господ да се смили над тях и какво му каза Господ-да направи змия от злато и да я издигне на висок прът. И всеки, който биваше ухапан от змия и погледнеше на златната змия-спасяваше се. Това което трябваше да направят за да се спасят беше да повярват! Чрез вяра се спасяваха-чрез вяра, че като погледнат златната змия ще се спасят. Същото е и с хората днес-ако повярват в Исус, ще се спасят. Но това води зад себе си много други неща, за които няма да пиша в момента.
Нека да видим по-натам. Ще видим още за Исус-Псалм 95 и ще започнем от 6 стих.

6 Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!
7 Защото Той е нашият Бог и ние сме народът на пасбището Му и овцете на ръката Му. Днес, ако чуете гласа Му,

Кой е народът на Господа-Израел.

8 не закоравявайте сърцата си както при Мерива, както в деня на Маса в пустинята,
9 когато бащите ви Ме изпитаха, опитаха Ме, въпреки че бяха видели делото Ми.
10 Четиридесет години се отвращавах от това поколение и казах: Те са народ, който се отклонява в сърцето си, и не познават Моите пътища.

Това вече го прочетохме-те изпитаха Бога и видяха какво направи Той.

11 Затова се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!

За каква почивка говори тук Господ? Нека да видим това нещо. Ще прочетем от Послание към Евреите 4 глава. Ще започнем от 1 стих.

1 И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал.

6 И така, понеже остава, че някои влизат в нея, а онези, на които преди това се благовести, не влязоха поради непокорството си,
7 затова Той пак определя един ден – «днес» - като казва чрез Давид след толкова дълго време, както беше казано: «Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си.
8 Защото, ако Исус ги беше въвел в почивката, не би говорил след това за друг ден.

Съвсем не става въпрос за съботният ден като почивка. Касае се за нещо много по-голямо: касае се за 1000 години почивка, през които Исус ще управлява земята. Защото шест дена е определил Отец на тази земя за управлението на човека. Седмият ден ще е почивен и тогава Исус ще управлява. Тези шест дена са към самият си край.
Нека да видим на татък. Ще прочетем от Иоан 5 глава, стихове 37...

37 И Отец, който Ме е пратил, Той свидетелства за Мен. Вие нито сте чули гласа Му някога, нито образа Му сте видели.

Ако никой никога не е видял Отец, то с кого сме си имали работа през всичките години от създанието на света? С Исус!

38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил.

Как ще повярвате в Отец, ако не вярвате в това, което казва Исус? Защото спомнете си-Исус не дойде да върши нещо по своята си воля, нито дойде да говори от себе си, но дойде да върши волята на Отец си и да говори думите на Отец.

39 Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен,

За кои писания става въпрос? Нека не забравяме, че когато Исус беше на земята нямаше нищо друго, но Писанията от Битие до Малахия! За тези писания говори Исус и те са които свидетелствуват за Него.
Но нека да видим още за Исус-Исус, когото светът не познава.
Исаия 50 глава и ще започнем от 1 стих.

1 Така казва ГОСПОД: Къде е разводното писмо на майка ви, с което я отпратих? Или на кого от заемодателите Си ви продадох? Ето, поради беззаконията си бяхте продадени и поради престъпленията ви беше отпратена майка ви.

Исус говори тука за 10 племена на Израел. Както знаете, след Соломон Израел се раздели на Израел и Юдея. И това бяха две царства, но поради беззаконието на Израел-10те племена, те бяха избити и отведени в плен по другите народи. Останаха Юда и Вениамин в Юдея, но знаем и с тях какво стана по-късно.

2 Защо дойдох и нямаше никой; виках и никой не отговори?

Исус не намери никой праведен, който да умре за греховете на хората-Той трябваше да умре поради тази причина. Това е, което означават горните думи: «Защо дойдох и нямаше никой; виках и никой не отговори?»

... Скъсила ли се е някак ръката Ми да не може да изкупва? Или нямам сила да избавям? Ето, със смъмрянето Си изсушавам морето, обръщам реките в пустиня, рибите им се вмирисват от липса на вода, умират от жажда.
3 Аз обличам небесата с мрак и слагам вретище за тяхно покривало.

Както виждате, Исус говори тук-съвсем не е Исаия, който говори! И обърнете внимание на следното:

4 Господ БОГ ми даде език на учениците - да зная как да помогна с дума на уморения. Събужда, всяка сутрин събужда ухото ми, за да слушам като учениците.

Отец му даде език на учениците-за да може да обърне чрез нужните думи всеки, който трябваше да се обърне. Думите са много важно нещо-чрез тях можем да унищожим човек и чрез тях можем да го спасим. Важно е да внимаваме какво говорим.

5 Господ БОГ ми отвори ухото и аз не се разбунтувах и не се обърнах назад.
6 Гърба си дадох на биячите и бузите си - на скубачите, не скрих лицето си от опозоряване и заплюване.

Това ли стана с Исус? Точно това-всички го знаете. Исус, който имаше неимоверна власт се покори на хора грешници, без да каже дума. А ако само една дума би казал, тези щяха да се изпарят. Това е Господ, който е създал всичко, но пак Той се покори, за да се спасят всички които вярват в него.

Нека сега да прочетем Посланието към Филипяните 2 глава, от 5 стих.

5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;
6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,

Исус Христос, който беше Бог заедно с Отец, не счете да държи на Божествената си същност, но се смири, за да спаси създанието.

7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,
8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Сега да видим отново Исаия и какво е писал за Исус. Ще започнем от 7 глава, стих 10.

10 И ГОСПОД продължи да говори на Ахаз, като каза:
11 Поискай си знамение от ГОСПОДА, своя Бог. Искай го или в дълбината, или във висината горе.
12 Но Ахаз каза: Няма да искам и няма да изпитвам ГОСПОДА.
13 А Исая каза: Слушайте сега, доме Давидов! Малко ли ви е да досаждате на хора, че досаждате и на моя Бог?
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил#Бог е с нас#.

За кого говори тук Исаия? Нека да видим това нещо. Ще прочетем Матея 1 глава и ще започнем от 18 стих.

18 А рождението на Иисус Христос беше така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери бременна от Светия Дух.

20 Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух.

Както виждаме, Йосиф е от Давидовото потомство-точно както ни е предсказано в Библията. Още виждаме как съобщението от Господ стигна до Йосиф-чрез ангел вестоносец.

21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Иисус#на евр.: Йешуа - Господ е спасение#, защото Той е, който ще спаси народа Си от греховете му.

Името на Исус дойде директно от Отец! И още виждаме какво означава името Исус-Бог с нас или още-Бог е спасението.

22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 «Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще Го нарекат Емануил», което се превежда: Бог с нас.

Нека да видим на татък. Нека да прочетем от Исаия 8 глава, от 9 стих.

9 Съюзете се народи, бъдете съкрушени! И чуйте всички от далечините на земята! Опашете се и бъдете съкрушени! Опашете се и бъдете съкрушени!
10 Кройте план, но той ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стане, защото Бог е с нас.

И с появяването на Исус на земята, всичко което се е говорило до него губи значенеито си. Вижте какво казва: “Бог е с нас”-Емануил-точно това означава.

13 ГОСПОДА на Войнствата - Него осветете, от Него се бойте и от Него треперете.
14 И Той ще бъде за светилище, но и за камък на препъване и за канара на съблазън за двата израилеви дома, за мрежа и за примка на ерусалимските жители.

Исус е тази Канара.
Нека да видим І Послание към Тимотей 3 глава. Ще започнем от 16 стих.

16 И както е признато, велика е тайната на благочестието: Този, който се яви в плът, оправдан в Духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.

Кой е той-Исус. Сега ще видим отново Евреите 2 глава и какво ни казва Павел по въпроса.

9 Но виждаме Иисус, който за малко време е бил поставен по-долу от ангелите заради претърпяната смърт, че е увенчан със слава и чест, за да вкуси смърт, с Божията благодат, за всеки човек.

14 И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола,
15 и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
16 Защото наистина Той не помогна на ангелите, а помогна на Авраамовото потомство.

А знаем, че Авраам имаше голямо потомство и не само Израел произлезе от него. Знаем също, че има народ Израел, има и духовен Израел. Защото всеки, който не е роден в този народ, след като следва думите на Господ, то става от духовния Израел.

17 Затова трябваше да стане във всичко като братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник пред Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.

Мисля, че тука трябва да обърнем внимание също и на факта, че Исус е Първосвещеник пред Бога и след като е такъв, то друг освен Него няма! Това означава и самата дума.
Но да видим какво ни казва и Исаия по въпроса. Ще четем от Исаия 9 глава, от 6 стих.

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

За кого говори Исаия? За Исус.

7 Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.

Къде ще бъде Исус и от къде ще управлява? Знаем къде е бил престолът на Давид-в Ерусалим. А “до века” разбира се означава за винаги.
Да прочетем още и Еремия 23 глава-от 5 стих и да видим какво ни казва този пророк за Исус.

5 Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще издигна на Давид праведна издънка; и Той ще царува като цар и ще постъпва разумно, и ще върши правосъдие и правда в земята.
6 В неговите дни Юда ще се спаси и Израил ще живее в безопасност. И това е името му, с което ще се нарича: ГОСПОД, наша правда.

Трябва ли да обяснявам, че се касае за Исус? Нека видим какво ни пише Лука. 1 глава, 26 стих...

26 А в шестия месец ангел Гавриил беше изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,
27 при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата беше Мария.

Както вече видяхме, ангел донесе вестта от Отец на Мария. Нека обърнем внимание също и на факта, че мъжът й е от Давидовият род-точно както казва пророчеството. И ако сте чели внимателно Библията, ще знаете вече, че родът е по мъжа. Ако мъжа е италиянец-и децата са такива. Ако е англичанин-децата му също.

30 И ангелът й каза: Не се бой, Мария, защото си придобила Божията благодат.
31 И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, когото ще наречеш Иисус.

Виждаме още веднъж, че името Исус бе дадено от небето.

32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.

Вече обясних този факт-Исус ще седи на престола на Давид-който е в Ерусалим.

33 Ще царува над якововия дом до века; и царството Му не ще има край.

Кой е якововият дом? Това е Израел, братя и сестри. Но ако внимателно четем Библията, ще намерим, че не само над Яков ще царува Исус, но и над целият свят.
Нека да потвърдим това в Еремия. Еремия 33 глава и ще започнем от 14 стих.

14 Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще изпълня доброто слово, което говорих за израилевия дом и за юдовия дом.
15 В онези дни и в онова време ще направя да израсне на Давид праведна издънка; и Той ще извърши правосъдие и правда на земята.

За кого говори Еремия? Кой е той? Това е Исус! Той дойде от рода на Давид; Той ще управлява цялата земя.

16 В онези дни Юда ще се спаси и Ерусалим ще живее в безопасност. И това е името, с което се нарича: ГОСПОД, наша правда.
17 Защото така казва ГОСПОД: Никога няма да липсва на Давид мъж, който да седи на престола на израилевия дом.

И Исус ще бъде на трона на Давид за винаги. Нека да видим това и в Откровението на Иоана-3 глава, 20 стих...

20 Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той - с Мен.

Както виждаме, Исус не разбива вратата-Той чука внимателно на нея, като иска да привлече вниманието на този, чиято е вратата. С други думи-Исус иска да чуете гласа му и да се обърнете към Него, за да ви спаси.

21 На този, който победи, ще дам да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол.

Да видим сега Исаия 40 глава, стих 1...

1 Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашият Бог.
2 Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на робуването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката на ГОСПОДА двойно за всичките си грехове.
3 Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя на ГОСПОДА! Права направете в степта пътеката за нашия Бог.

Чий е този глас, дето вика в пустинята? Йоан Кръстител!

4 Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши; кривото ще стане право и неравните места - равнина.
5 И славата на ГОСПОДА ще се яви и всяка плът заедно ще я види; защото устата на ГОСПОДА изговори това.

10 Ето, Господ БОГ ще дойде със сила и силата Му ще владее за Него. Ето, наградата Му е с Него и отплатата Му - пред Него.

Да видим за какво става въпрос тука. Нека да прочетем Откровението 22 глава-от 10 стих.

10 Каза ми още: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето е близо.

Ще я четат и ще могат да я разберат.

11 Който върши неправда, нека върши още неправда; и който е нечист, нека бъде още нечист; и праведният нека върши още правда; и светият нека още се освещава.
12 Ето, идвам скоро и Моята награда е с Мен, и ще отплатя на всекиго според делото му.

Сега да прочетем Исаия 44 глава, от 1 стих...

1 Но сега слушай, служителю Мой, Якове, и Израилю, когото избрах:

Кого е избрал Господ-Яков и Израел. Написаното няма нужда да се обяснява-то е очевидно ясно.

6 Така казва ГОСПОД, Царят на Израил, Изкупителят му, ГОСПОД на Войнствата: Аз съм първият, Аз и последният и освен Мен няма Бог.

Исус е единственият Бог с когото хората са си имали работа. Всички други идоли и така наречени богове не съществуват. И за да потвърдим това, нека да прочетем Откровението 22 глава, 13 стих.

13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.

Няма друг освен Исус-Той ни е сътворил, той ни е дал време да се покаеме, с Него приключва нашето управление и нашите грехове. Ето защо Той е Алфа и Омега.

Нека да видим и Исаия 48 глава, от 12 стих.

12 Чуй Ме, Якове, и Израилю, Моят призован: Аз Съм, Аз съм първият, да, Аз съм и последният.
13 Да, Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небесата; извиквам ги и се представят заедно.

16 Приближете се до Мен, чуйте това! Още отначало не съм говорил скришно; от времето, когато стана това, Аз съм там. И сега Господ БОГ ме изпрати и Неговият Дух.

Господ не е говорил нещо скришно-изявил ни е всичко от самото начало. От нас само зависи, дали ще го научим и приемем.

И както Иоан ни казва в 6 глава

37 Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя;
38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, който Ме е пратил.

Но лично от нас зависи, дали ще приемем Исус и дали ще Го послушаме.

Това братя и сестри е истинският Исус-този, когото светът не познава. Светът е в заблуда, но ако желаете да се спасите-погледнете на Него, когото прободоха; научете кой е Той; тръгнете в Неговия път!

Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име; да дойде твоето царство; да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята; дай ни днес ежедневният хляб; и прости ни дълговете както и ние простихме на нашите длъжници; и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия (защото царството е твое, и силата, и славата, до вековете. Амин.)
Слава на Господ; Слава на Господ; Слава на Господ в името на Исус Христос!


С уважение
ГеоргиГласувай:
1
0


Вълнообразно


1. bojiislujitel - Е, сестри и братя-познавате ли този ...
20.05.2010 21:49
Е, сестри и братя-познавате ли този Исус? Този е от Библията! Или се оказа, че този не го знаете-защото за него не са ви говорили? Точно така-те не са ви говорили за този Исус-а той е единственият истински Исус Христос-защото те имат скрити цели и ги гонят с всички сили и възможности. И вярвате или не-вие не сте нищо повече за тях освен спестовни книжки или средство за забогатяване! Не вярвате, че това е така? Помислете и си отговорете-какво сте научили последният път като сте били в църквата дето посещавате за Бога и за Библията? Позволете ми да ви отговоря-нищо!!! Точно така, защото те не желаят да ви говорят истината-каква полза за тях лично ако ви говорят истината както е? Никаква полза!
Не е ли време да вземете вашето лично спасение в собствените си ръце? Защото в този случай-а той е най-важният-спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се!
Но разбира се, Господ ни е дал свободна воля-всеки може да реши сам/а какво да прави с живота си. Поради това именно Господ след като ни представя законите си, ни казва, че ни представя избор-живот или смърт и ни предлага да изберем живота, но в същото време не ни насилва да го направим-от нас си зависи!!!
цитирай
2. анонимен - И кой тогава е Отец-това Йехова ли е?
31.05.2010 21:13
И кой тогава е Отец-това Йехова ли е?
цитирай
3. bojiislujitel - Кой е Отец, а кой е Исус Христос
05.06.2010 05:30
Добър въпрос! Някои хора-които никога не изследват Библията и дори и ако четат, не разбират това, което четат мислят, че Богът на Старият Завет е Яхве-или Йехова, Бог, който е кръвожаден, който търси постоянно кръв и се наслаждава в убийствата. Нещо повече-те дори стигат до абсурдната идея, че Богът на Старият Завет е... Сатана. Човешката глупост наистина няма граници... Най-мъничкото разсъждение по този въпрос не може да не ни накара да се запитаме-дори и нищо да не знаем ни от Библия, ни как се мисли-ако Сатана е Богът на Старият Завет, то същият Сатана даде десетте заповеди, като така осъди себе си завинаги. Същият Сатана създаде човека и всичко останало-за което Библията ясно казва, че беше добро и после виждайки как хората съгрешаваха постоянно, реши да ги изтреби чрез потопа, а намери само Ной праведен. Та как може Сатана да търси праведните хора?...
Такива изявления-от сорта на това, че Яхве е Сатана са така несъстоятелни, че само човек с болен мозък може да измисли такова глупост. И не случайно в Библията пише това: Римляни 1:28
И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, 29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;
30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,
31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;
32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.

И така-тези хора сами са избрали къде ще прекарат вечността-и не, не е за завиждане!
И така-кой е Отец? Отец Богът на Старият Завет ли е? Ако е така, то как може Исус да каже ето това: Йоан 5: 37 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели

Разбирате ли какво четете тук? Ще продължим
цитирай
4. bojiislujitel - Кого видяха старейшините на Израел
06.06.2010 18:25
Исус ни казва, че никой никога не е видял Отец или дори е чул гласа му! Но в същото време Библията в Изход ни казва, че 72 души от Израел-водачите на народа ядоха и пиха пред Господа. Исус не лъже нито може да лъже!! Това трябва да е ясно на християните! Също и Библията-понеже е Божието Слово-що се касае стриктно до Старият Завет-не може да лъже нито да има портиворечия. И ако на някого му се вижда, че има такива-то е само защото те не познават изобщо Божието Слово! Бог е Бог-никога не лъже!
Ето ви този епизод: Битие 24:9 И тъй Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се възкачиха горе.
10 И видяха Израилевия Бог: под нозете Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.
11 Но Той не тури ръка на благородните от израилтяните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.

Кого видяха те-това са 72 души които видяха Господа! Исус ни казва, че никой не е видял Отец никога-тогава? Те видяха Исус Христос-който тогава беше известен като Яхве или Йехова за тях. Исус ви казва в Откровението, че той е Алфата и Омекага-началото и краят-на какво? Началото на всичко сътворено-както ви пише Йоан в Евангелието си от 1 глава и краят-защото както пише в Библията, той е, който ще управлява всичките народи с желязна тояга за 1000 години и после чак ще предаде царството на Отец и с това ще приключи съществуването на плът и кръв! И така-Исус Христос е началото и краят!
Ще обясня и за това, какъв беше този гълъб дето слезе над Исус след като се кръсти в Йордан от Йоан дето кръщаваше. Защото не-съвсем не е третото лице на Бога, както са ви казвали, че е. Защото мнозина от тези ваши учители и понятие нямат какво е това,у а някои на върха е възможно и добре да знаят, но те пък как да оставят ламтежа си за пари и да ви дават истината, която не се преподава за гнусна печалба?...

Ще го видим и това.
цитирай
5. анонимен - КРАЯ НА СВЕТА Е БЛИЗО НИКОЙ ДА НЕ С...
20.10.2010 18:38
КРАЯ НА СВЕТА Е БЛИЗО НИКОЙ ДА НЕ СЛАГА НА ЧЕЛО ИЛИ ДЯСНА РЪКА БЕЛЕГА НА ЗВЯРА И АНТИХРИСТА НЕКА ЗА ЗНАЕ И СЕ ПАЗИ ОТ ТОВА
цитирай
6. анонимен - А белегът ще бъде наложен от папата! ...
23.10.2010 16:30
А белегът ще бъде наложен от папата! Римо-католическата църква има един празник и днес дори-пепелна сряда. На този ден всички римски католици отиват в църквите си и им поставят кръст от палмова пепел НА ДЯСНАТА РЪКА ИЛИ НА ЧЕЛОТО!!! Потготвят ге за това, което идва!
А който се съгласи да им бъде поставен такъв знак-ще бъдат изправени против Господният гняв, а както казва апостола-страшно е човек да падне в ръцете на живия Бог!! Огненото езеро им е в "кърпа вързано"!
А който не се съгласи, ще умре-твърде голяма е вероятността за това, но пък ще живее после вечно при възкресението, защото е останал/а верен/а на Господа!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bojiislujitel
Категория: Други
Прочетен: 1089306
Постинги: 708
Коментари: 1241
Гласове: 251
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930